Bizi takip edin
|
EN

HEM 215 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İç Hastalıkları ve Cerrahi Hemşireliği Uygulaması
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 215
Güz
0
8
4
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Canlandırma
Simülasyon
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin, iç hastalıkları hemşireliği ve cerrahi hemşireliği derslerinde edindiği güncel kanıt temelli teorik bilgiyi klinik uygulamada hasta bakımına entegre etmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İç hastalıkları ve cerrahi hemşireliği alanına ilişkin, bakım verdiği hastanın verilerine göre uygun hemşirelik girişimlerini uygulayabilecektir.
  • İç ve cerrahi hastalıkları sorunu olan hastaya verilen hemşirelik bakımında hemşirelik girişimlerinin gerekçelerini açıklayabilecektir.
  • Cerrahi girişimlerin hasta ve aile üzerindeki etkilerini değerlendirebilecektir.
  • Dahili hastalıkların hasta ve aile üzerindeki etkilerini değerlendirebilecektir
  • Sağlıklı/hasta birey ve aileye iç ve cerrahi alanına ilişkin sağlık eğitimi verebilecektir.
  • Hasta bakımında güncel kanıta dayalı uygulamaları kullanabilecektir.
Ders Tanımı Dahili ve cerrahi kliniklerde hemşirelik bakım yönetiminin geliştirilmesi ve teorik bilgi ile ilişkilendirilmesidir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dahili ve Cerrahi Alanlarda Mesleki Uygulamalar
2 Dahili ve Cerrahi Alanlarda Mesleki Uygulamalar
3 Dahili ve Cerrahi Alanlarda Mesleki Uygulamalar
4 Dahili ve Cerrahi Alanlarda Mesleki Uygulamalar
5 Dahili ve Cerrahi Alanlarda Mesleki Uygulamalar
6 Dahili ve Cerrahi Alanlarda Mesleki Uygulamalar
7 Dahili ve Cerrahi Alanlarda Mesleki Uygulamalar
8 Dahili ve Cerrahi Alanlarda Mesleki Uygulamalar
9 Dahili ve Cerrahi Alanlarda Mesleki Uygulamalar
10 Dahili ve Cerrahi Alanlarda Mesleki Uygulamalar
11 Dahili ve Cerrahi Alanlarda Mesleki Uygulamalar
12 Dahili ve Cerrahi Alanlarda Mesleki Uygulamalar
13 Dahili ve Cerrahi Alanlarda Mesleki Uygulamalar
14 Dahili ve Cerrahi Alanlarda Mesleki Uygulamalar
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Karadakovan A, Eti Aslan F. (2020). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım I-II. 4. Baskı, Akademisyen Kitapevi, 5. Basım, Ankara, Cilt 1,2; ss: 1-1414.  ISBN:  9786052585290.

 

Eti Aslan F. (2016). Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, ss:1- 956. ISBN: 9786059354394

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
50
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
1
50
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
0
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
8
128
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
2
26
52
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

X
2

Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
3

Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip eder.

X
4

Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimser, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izler ve kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürür.

5

Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurar.

X
6

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip ve hukuksal hak ve sorumluluklarının farkında olarak mesleki platformlarda yerini alır.

7

Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.

X
8

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

9

Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilir, hemşirelik uygulamalarında kullanabilir, yeni problem alanları belirleyebilir ve eleştirel düşünebilir.

10

Hemşirelik alanında verilerin toplanması, yorumlanması, girişimlerin uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun davranır.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hemşirelik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.