Bizi takip edin
|
EN

HEM 216 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kadın ve Çocuk Sağlığı Hemşireliği Uygulaması
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 216
Bahar
0
8
4
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Problem çözme
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin, kadın sağlığı ve çocuk sağlığı hemşireliği derslerinde edindiği güncel kanıt temelli teorik bilgiyi klinik uygulamada hasta bakımına entegre etmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Bu dersin sonunda öğrenciler;
 • Çocuk/kadın sağlığına ilişkin, bakım verdiği bireylerin verilerini analiz edip uygun hemşirelik tanılarına karar verebilecektir,
 • Çocuk/kadınların hemşirelik bakımında fizyopatoloji bilgisini kullanarak hemşirelik tanılarının gerekçelerini açıklayabilecektir,
 • Çocuk/kadınların bakımında belirlediği hemşirelik girişimlerini uygulayabilecektir,
 • Sağlıklı/hasta birey ve aileye vereceği eğitimlerde çocuk ve kadın sağlığı alanına ilişkin edindiği bilgi ve becerileri kullanabilecektir,
 • Çocuk/kadınların bakımında kanıta dayalı rehberleri kullanabilecektir,
 • Hemşirelik bakımlarında yasal ve etik konulara uygun davranabilecektir,
 • Çocuk/kadın hastalıklarının hasta ve aile üzerindeki etkilerini değerlendirebilecektir.
Ders Tanımı Kadın hastalıkları ve doğum servisleri ile çocuk servislerinde hemşirelik bakım yönetiminin geliştirilmesi ve teorik bilgi ile ilişkilendirilmesidir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisleri Uygulaması • Jinekoloji klinik ve polikliniği • Obstetrik klinik ve polikliniği • NST uygulamaları • Yenidoğan • Doğum salonu • Ameliyathane, küçük cerrahi uygulama • Gebelik eğitimleri • AP uygulamaları Çocuk Servisleri Uygulaması • Çocuk yoğun bakım • Yenidoğan yoğun bakım • Palyatif bakım • Çocuk cerrahi servisleri • Süt çocuğu servisi • Büyük çocuk servisi • Nöroloji • Gastroenteroloji • Nefroloji ve diyaliz HEM 212 ders notları ve önerilen kaynaklar
2 Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisleri Uygulaması Çocuk Servisleri Uygulaması HEM 212 ders notları ve önerilen kaynaklar
3 Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisleri Uygulaması Çocuk Servisleri Uygulaması HEM 212 ders notları ve önerilen kaynaklar
4 Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisleri Uygulaması Çocuk Servisleri Uygulaması HEM 212 ders notları ve önerilen kaynaklar
5 Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisleri Uygulaması Çocuk Servisleri Uygulaması HEM 212 ders notları ve önerilen kaynaklar
6 Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisleri Uygulaması Çocuk Servisleri Uygulaması HEM 212 ders notları ve önerilen kaynaklar
7 Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisleri Uygulaması Çocuk Servisleri Uygulaması HEM 212 ders notları ve önerilen kaynaklar
8 Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisleri Uygulaması Çocuk Servisleri Uygulaması HEM 212 ders notları ve önerilen kaynaklar
9 Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisleri Uygulaması Çocuk Servisleri Uygulaması HEM 212 ders notları ve önerilen kaynaklar
10 Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisleri Uygulaması Çocuk Servisleri Uygulaması HEM 212 ders notları ve önerilen kaynaklar
11 Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisleri Uygulaması Çocuk Servisleri Uygulaması HEM 212 ders notları ve önerilen kaynaklar
12 Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisleri Uygulaması Çocuk Servisleri Uygulaması HEM 212 ders notları ve önerilen kaynaklar
13 Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisleri Uygulaması Çocuk Servisleri Uygulaması HEM 212 ders notları ve önerilen kaynaklar
14 Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisleri Uygulaması Çocuk Servisleri Uygulaması HEM 212 ders notları ve önerilen kaynaklar
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Değerlendirme

 

Ders Kitabı
 1. Taşkın L. (2020). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. 16. Baskı. Akademisyen Kitabevi, İstanbul. ISBN: 9759466104
 2. Kızılkaya Beji N. (2017). Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları. Genişletilmiş 2. Baskı. Nobel Tıp Kitabevleri. ISBN: 9786053352464
 3. Çavuşoğlu H (2013). Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği. 1-2 cilt. Sistem Ofset, Ankara. SS 1-393. ISBN : 975-94996-3-0
 4. Törüner E.K, Büyükgönenç L.(2012). Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik Yaklaşımları. Göktuğ Yayıncılık. SS 1-1036. ISBN : 978-605-5901-05-9
Önerilen Okumalar/Materyaller
  1. Coşkun A. (2012). Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı. Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul. ISBN: 978-605-62575-6-8
  2. Coşkun A. (2016). Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi, Güneş Tıp Kitabevi, İstanbul. ISBN: 9786053352341
  3. Polat S., Gürol A. (2018). Çocuklarda Ağrı Yönetimi Hemşireler ve Sağlık Profesyonelleri İçin Bir Rehber. Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. LTD. ŞTİ. Ankara. ISBN: 978-605-320-876-1
  4. Savaşer S, Yıldız S (2009).Hemşireler İçin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi. İstanbul Medikal Yayıncılık., İstanbul. ISBN: 9789944211765
  5. Conk Z, Başbakkal Z, Bal Yılmaz H, Bolışık B. editörler. (2013). Pediatri Hemşireliği. Akademisyen Kitabevi. ISBN: 9786058155022
  6. Bindler R.C., Ball J.W. (2014). Clinical Skills Manual for Principles of Pediatric Nursing, Çocuk hemşireliği Klinik Uygulamalar Becerileri Kitabı. Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. LTD. ŞTİ. Ankara. ISBN: 9786051339825
  7. Düzkaya S.D., Evcimen D.K. Akay H., Keskin Ö.N. Yakut T. (2015). Çocuk Hemşireliği Protokolleri. Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. LTD. ŞTİ. İstanbul. ISBN: 9786053351368
  8. Bolışık B., Yardımcı F., Didişen Akçay N (2015). Pediatrik Cerrahi Hastasına Hemşirelik Bakımı. Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. LTD. ŞTİ. Ankara. ISBN: 978-605-320-332-2.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
2
70
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
0
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
8
128
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
2
26
52
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

X
2

Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
3

Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip eder.

X
4

Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimser, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izler ve kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürür.

X
5

Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurar.

X
6

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip ve hukuksal hak ve sorumluluklarının farkında olarak mesleki platformlarda yerini alır.

7

Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.

X
8

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

9

Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilir, hemşirelik uygulamalarında kullanabilir, yeni problem alanları belirleyebilir ve eleştirel düşünebilir.

10

Hemşirelik alanında verilerin toplanması, yorumlanması, girişimlerin uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun davranır.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hemşirelik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.