Bizi takip edin
|
EN

HEM 220 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ameliyathane ve Yoğun Bakım Hemşireliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 220
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Olgu / Vaka çalışması
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilerin ameliyathane hemşiresinin görev yetki ve sorumluluklarını, ameliyathanede hasta ve çalışan güvenliğini, yoğun bakım hastalarının hemşirelik bakımına ilişkin güncel ve kanıt temelli bilgi kazanmalarını amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • ameliyathane hemşiresinin görev, yetki ve sorumluluklarını sıralayabilecektir;
  • ameliyathanede hasta ve çalışan güvenliğini açıklayabilecektir;
  • ameliyathane hasta bakım sürecini tartışabilecektir;
  • yoğun bakım ünitesine ilişkin temel kavramları tanımlayabilecektir;
  • yoğun bakımda takip edilen hastanın sistemlere yönelik sorunlarında uygun hemşirelik yaklaşımlarını açıklayabilecektir;
  • yoğun bakım ünitesinde takip edilen hastanın nutrisyon gereksinimini tanımlayabilecektir;
  • bilinçsiz hasta bakımında uygun hemşirelik yaklaşımlarını tartışabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders; ameliyathane yapı, mimarisi ve yönetimini, ameliyathanede hasta pozisyonlarını, ameliyathane hemşiresininnin görev yetki ve sorumluluklarını, ameliyathanede hasta ve çalışan güvenliğini, yoğun bakımda takip edilen hastalarda sık görülen kardiyovasküler, pulmoner, nörolojik sorunlar ve hemşirelik yaklaşımlarını, bilinçsiz hasta bakımında uygun hemşirelik yaklaşımlarını, yoğun bakım hastasının nutrisyonel gereksinimlerini kapsar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı
2 Ameliyathane mimarisi, organizasyon ve yönetimi Yoğun Bakım Ünitesi Organizasyonu ve Yönetimi Kritik Hastanın Monitorizasyonu Ercan H, Oğuzalp U, Genç A. Ameliyathanelerin Steril Yapılanmasında Mimari Detaylar ve Bir Şartname Altyapı Çalışması S.Ü. Müh.‐Mim. Fak. Derg. 2011, 26:10-22 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/215824 Acartürk Tunçay E, Güngör G. Yoğun Bakımda Solunum Monitörizasyonu; Yeni Kavramlar, Öne Çıkanlar, Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi; 2018, 6 (1): 31-51 http://ghs.asyod.org/Konular/2018-6-4.pdf
3 Ameliyathane ekibinin görev, yetki ve sorumlulukları AORN, EORNA ve Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneklerinin Tanıtımı Ameliyathanede kayıt ve dökümantasyon Yoğun Bakım Ünitesinde Kardiyovasküler Sorunlar ve Koroner Bakım Yavuz Van Gierabergen M, Kaymakçı Ş. Ameliyathane Hemşireliği, Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Yayını. Meta basım matbaacılık hizmetleri, (İzmir, 2015), 3-22 Yüren Z. Kritik hastalarda kardiyovasküler değişiklikler ve hemşirelik girişimleri. Türk Kardiyol Derneği, Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi; 2015, 6(9):15-26 https://jag.journalagent.com/kvhd/pdfs/KVHD_6_9_15_26.pdf
4 Ameliyathane temizliği ve dezenfeksiyonu Dezenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemleri Yoğun Bakım Ünitesinde Nörolojik Sorunlar Yavuz Van Gierabergen M, Kaymakçı Ş. (2015), 575-586 Çağlar G, Arsava EM, Topçuoğlu MA. Nöroyoğun Bakım Hemşireliği: Bazı Pratik Taktikler. Türkiye Klinikleri J Intern Med J Special Topiscs. 2016, 2(2): 80-4 https://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-noroyogun-bakim-hemsireligi-bazi-pratik-taktikler-76025.html
5 Ameliyathanede Kanama Kontrolü Yoğun Bakım Ünitesinde Endokrin Sorunlar Yavuz Van Gierabergen M, Kaymakçı Ş. (2015), 527-546 Arun O, Duman A. Yoğun Bakımda Sık Görülen Endokrin Bozuklukların Yönetiminde Güncel Uygulamalar. Türkiye Klinikleri J Intensive Care-Special Topics. 2015, 1(3):47-57 https://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-yogun-bakimda-sik-gorulen-endokrin-bozukluklarin-yonetiminde-guncel-uygulamalar-74842.html
6 Ameliyathanede ısı kontrolü Hipotermi ve malign hipertermi Yoğun Bakım Ünitesinde Multupl Travmaların Yönetimi Yavuz Van Gierabergen M, Kaymakçı Ş. (2015), 339-362 Mercan Annak İ, Bulut H. Çoklu Travma Fizyolojisi ve Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu THDD. 2021, 2 (1): 105-116
7 Anestezi çeşitleri ve komplikasyonları Yoğun Bakım Ünitesinde Renal Sorunlar Yavuz Van Gierabergen M, Kaymakçı Ş. (2015), 297-324
8 Ara Sınav
9 Ameliyathanede Hasta pozisyonları Yoğun Bakım Ünitesinde Pulmoner Sorunlar Yavuz Van Gierabergen M, Kaymakçı Ş. (2015), 297-324, 457-476 Kılıç L, Pehlivan E. Yoğun Bakımda Pulmoner Rehabilitasyon, Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi; 2019, 7 (1): 144-159 hs.asyod.org/Dosyalar/GHS/2019/1/c11a3409-b8c5-45d4-8cb3-da4d7d74ac79.pdf
10 Ameliyathanede hasta pozisyonlarına bağlı komplikasyonların (Basınç yarası, DVT vb) önlenmesinde hemşirenin sorumlulukları Yoğun Bakım Ünitesinde Hava Yolu Uygulaması Arteryal Kan Gazları Yavuz Van Gierabergen M, Kaymakçı Ş. (2015), 483-488 Karakurt S. Arter Kan Gazları Ve Asit Baz Dengesi. Toraks Cerrahisi Bülteni, 2017, 10: 47-55. file:///C:/Users/Ozgul%20Karayurt/Downloads/2092017155822-047055-Sait-Karakurt%20(2).pdf
11 Ameliyathane Cerrahi Alan Enfeksiyonlarının Önlenmesinde hemşirenin rol ve sorumlulukları Yoğun Bakım Ünitesinde Ağrı Yönetimi Yavuz Van Gierabergen M, Kaymakçı Ş. (2015), 445-456 Çelik S. Yoğun Bakım Hastalarında Ağrı Yönetimi Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi; 2016, 20(1):1-8 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/260202
12 Ameliyathanede hasta güvenliği ve hemşirenin sorumlulukları Güvenli cerrahi kontrol listesi Yoğun Bakım Ünitesinde Basınç Yaraları Yavuz Van Gierabergen M, Kaymakçı Ş. (2015), 75-176 Tanrıkulu F, Dikmen Y. Yoğun Bakım Hastalarında Basınç Yaraları: Risk Faktörleri ve Önlemler Jhum Rhyrtm Aralık, 2017 3(4): 177-182. https://www.researchgate.net/publication/336057983
13 Ameliyathanede çalışan güvenliği ve hemşirenin sorumlulukları Yoğun Bakım Ünitesinde Enteral ve Parenteral Nutrisyon Yavuz Van Gierabergen M, Kaymakçı Ş. (2015), 177-270 Bıçak Ayık D, Enç N. Yoğun Bakım Hastalarında Enteral Beslenme Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 2019; 23(2):114-122. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/797578
14 Ameliyathanede mayo masasının hazırlanması Yoğun Bakım Ünitesinde Bilinçsiz Hasta Bakımında Hemşirelik Yaklaşımları Yoğun Bakım Ünitesinde Deliryum ve Ajitasyon Yavuz Van Gierabergen M, Kaymakçı Ş. (2015), 501-526 Terzi ve ark. Yoğun Bakım Hastasında Hemşirelik Bakımı. Yoğun Bakım Derg. 2011; 1: 21-5 http://www.jcritintensivecare.org/uploads/pdf/pdf_DCY_43.pdf
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Yavuz Van Gierabergen M, Kaymakçı Ş. Ameliyathane Hemşireliği, Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Yayını. Meta basım matbaacılık hizmetleri, (İzmir, 2015), 1-731 ISBN: yok

Önerilen Okumalar/Materyaller

Ercan H, Oğuzalp U, Genç A. Ameliyathanelerin Steril Yapılanmasında Mimari Detaylar ve Bir Şartname Altyapı Çalışması S.Ü. Müh.‐Mim. Fak. Derg. 2011, 26:10-22 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/215824

 

Acartürk Tunçay E,  Güngör G. Yoğun Bakımda Solunum Monitörizasyonu; Yeni Kavramlar, Öne Çıkanlar, Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi; 2018, 6 (1): 31-51 http://ghs.asyod.org/Konular/2018-6-4.pdf

 

Yüren Z. Kritik hastalarda kardiyovasküler değişiklikler ve hemşirelik girişimleri. Türk Kardiyol Derneği, Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi; 2015, 6(9):15-26

https://jag.journalagent.com/kvhd/pdfs/KVHD_6_9_15_26.pdf

 

Çağlar G, Arsava EM,  Topçuoğlu MA. Nöroyoğun Bakım Hemşireliği: Bazı Pratik Taktikler. Türkiye Klinikleri J Intern Med J Special Topiscs. 2016, 2(2): 80-4. https://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-noroyogun-bakim-hemsireligi-bazi-pratik-taktikler-76025.html

 

Arun O, Duman A. Yoğun Bakımda Sık Görülen Endokrin Bozuklukların Yönetiminde Güncel Uygulamalar. Türkiye Klinikleri J Intensive Care-Special Topics. 2015, 1(3):47-57https://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-yogun-bakimda-sik-gorulen-endokrin-bozukluklarin-yonetiminde-guncel-uygulamalar-74842.html

 

Mercan Annak İ, Bulut H. Çoklu Travma Fizyolojisi ve Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu THDD. 2021, 2 (1): 105-116

 

Kılıç  L, Pehlivan E. Yoğun Bakımda Pulmoner Rehabilitasyon Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi; 2019, 7 (1): 144-159

hs.asyod.org/Dosyalar/GHS/2019/1/c11a3409-b8c5-45d4-8cb3-da4d7d74ac79.pdf

 

Karakurt  S. Arter Kan Gazları Ve Asit Baz Dengesi. Toraks Cerrahisi Bülteni, 2017, 10: 47-55.

file:///C:/Users/Ozgul%20Karayurt/Downloads/2092017155822-047055-Sait-Karakurt%20(2).pdf

 

Çelik S. Yoğun Bakım Hastalarında Ağrı Yönetimi Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi; 2016, 20(1):1-8

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/260202

 

Tanrıkulu F,  Dikmen Y. Yoğun Bakım Hastalarında Basınç Yaraları: Risk Faktörleri ve Önlemler

Jhum Rhyrtm Aralık, 2017 3(4): 177-182.

https://www.researchgate.net/publication/336057983

 

Bıçak Ayık D, Enç N. Yoğun Bakım Hastalarında Enteral Beslenme Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 2019; 23(2):114-122. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/797578

 

Terzi ve ark. Yoğun Bakım Hastasında Hemşirelik Bakımı. Yoğun Bakım Derg. 2011; 1: 21-5

http://www.jcritintensivecare.org/uploads/pdf/pdf_DCY_43.pdf

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
10
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
26
26
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

2

Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

3

Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip eder.

X
4

Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimser, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izler ve kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürür.

X
5

Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurar.

X
6

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip ve hukuksal hak ve sorumluluklarının farkında olarak mesleki platformlarda yerini alır.

7

Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.

X
8

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

9

Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilir, hemşirelik uygulamalarında kullanabilir, yeni problem alanları belirleyebilir ve eleştirel düşünebilir.

10

Hemşirelik alanında verilerin toplanması, yorumlanması, girişimlerin uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun davranır.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hemşirelik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.