Bizi takip edin
|
EN

HEM 313 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Geriatri ve Evde Bakım Hemşireliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 313
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Karma
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin; sağlıklı/hasta yaşlıların etkin hemşirelik bakımını planlanması, uygulaması, değerlendirmesi ile evlerinde/ bakım evlerinde her yaş grubundaki bireylere gerekli olan bakım hizmetini saptaması, planlaması, uygulaması ve değerlendirmesi amaçlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler,
  • yaşlı bireyin sağlık sorunlarını açıklayabilecektir,
  • yaşlının gereksinim ve sağlık sorunlarına yönelik hemşirelik bakımının planlanmasını ve yönetilmesini açıklayabilecektir,
  • yaşlı bireyin bakımında yasal, etik ve politik konuları tartışabilecektir,
  • evde bakım kavramını, evde bakımda genel ilkeleri tanımlayabilecektir,
  • dünyada ve Türkiye’deki evde bakım hizmetlerini tanımlayabilecektir,
  • evde bakımda yasal, etik ve politik konuları tartışabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders; öğrencilerin sağlıklı/hasta yaşlılar ve evde/bakım evlerinde bakım gereksinimi olan her yaştaki bireylere yönelik uygun hemşirelik bakımının planlanması, yönetimi ile ilgili yeterlilikleri kazanmasını sağlayan bilgi ve becerileri içerir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma Dersin Tanıtımı Yaşlılık Kavram ve Tanımlar Geriatri Hemşireliği Bilgili N, Yitiş Y. (2019). Yaşlılık ve Yaşlı Sağlığı, Vize Yayıncılık, Ankara. ss:1-17 Karadakovan A. (2020). Yaşlıda Destek Bakım, Akademisyen Tıp Kitap Evi, Ankara. ss:3-6. Gündüz T. (2018). Yaşlı Bakım ve Uygulamaları, Vize Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara. ss:3-18 Karakovan A. (2014). Yaşlı Sağlığı ve Bakımı, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara. ss:9-11
2 Yaşlı Nüfus Ile Ilgili Temel Göstergeler Geriatri Hemşireliği Bakım Modelleri Bilgili N, Yitiş Y. (2019). ss:18-29 Gündüz T. (2018). ss:19-24 Terkeş, N., Kalav, S., Bektaş, H. Geriatri hemşireliği bakım modelleri. International Refereed Journal of Nursing Researches. 2018;12(1):180-199. Doi:10.17371/UHD.2018.1.10
3 Yaşlanma Teorileri Ve Yaklaşımlar Geriatrik Birey ile İletişim Bilgili N, Yitiş Y. (2019). ss:45-54 Gündüz T. (2018). ss:7-9 Hoffmann Wold G. (2012) Basic Geriatric Nursing, Elsevier, China. p:88-101 Karakovan A. (2014). ss:178-187
4 Ulusal Ve Uluslararası Yaşlı Politikaları Geriatrik Bireyde Sağlığın Değerlendirilmesi Bilgili N, Yitiş Y. (2019). ss:55-73 Gündüz T. (2018). ss:63-68 Hoffmann Wold G. (2012) p:151-166 Karakovan A. (2014). ss:209-255
5 Yaşlı Bireyde Meydana Gelen Fizyolojik Değişiklikler Geriatrik Bireyde Fiziksel Bakım Bilgili N, Yitiş Y. (2019). ss:76-86 Karadakovan A. (2020). ss:157-170 Gündüz T. (2018). ss:25-28 Karakovan A. (2014). ss:114-177 Hoffmann Wold G. (2012) p:266-336
6 Yaşlı Bireyde Meydana Gelen Psikososyal Değişiklikler Geriatrik Bireyde Fiziksel Bakım Bilgili N, Yitiş Y. (2019). ss:87-97 Karakovan A. (2014). ss:114-177 Hoffmann Wold G. (2012) p:266-336
7 Yaşlı Bireyin Değerlendirilmesi Bilgili N, Yitiş Y. (2019). ss:98-115 Karakovan A. (2014). ss:312-332 Hoffmann Wold G. (2012) p:180-265
8 Ara Sınav Geriatrik Bireyde Psikososyal Bakım Karakovan A. (2014). ss:312-332 Hoffmann Wold G. (2012) p:180-265
9 Yaşlı Bireylerde Fizyolojik Sağlık Sorunları Ara sınav 2 Bilgili N, Yitiş Y. (2019). ss:156-343 Gündüz T. (2018). ss:44-47
10 Yaşlı Bireylerde Psikososyal Sağlık Sorunları Evde Bakım Hizmetleri Bilgili N, Yitiş Y. (2019). ss:344-367 Gündüz T. (2018). ss:41-43 Fadıloğlu Ç., Ertem G., Şenuzun Aykar F. (2013) Evde sağlık ve bakım, Göktuğ Yayınevi, Amasya. ss:3-12 Konak Ş. (2016) Sosyal Ruhsal ve Medikal Yönleriyle Evde Bakım, Kongre Kitabevi,Antalya. ss:3-16
11 Yaşlılarda İhmal Ve İstismar Yaşlılarda Etik Konular Evde Bakım Hemşiresinin Rol ve Sorumlulukları Bilgili N, Yitiş Y. (2019). ss:414-429 Karadakovan A. (2020). ss:25-49 Fadıloğlu Ç., Ertem G., Şenuzun Aykar F. (2013). ss:13-24
12 Yaşlılarda Sağlığın Korunması Ve Geliştirilmesi Yaşlılarda Evde Bakım Bilgili N, Yitiş Y. (2019). ss:116-155 Karadakovan A. (2020). ss:135-156 Gündüz T. (2018). ss:47-56 Fadıloğlu Ç., Ertem G., Şenuzun Aykar F. (2013). ss:159-178
13 Geriatrik Rehabilitasyon Yatağa Bağlı Hastada ve Kronik Hastalıklarda Evde Bakım Bilgili N, Yitiş Y. (2019). ss:471-511 Karadakovan A. (2020). ss:75-118 Fadıloğlu Ç., Ertem G., Şenuzun Aykar F. (2013). ss:75-158
14 Aktif Yaşlanma ve Yaşam Kalitesi Evde Bakım Uygulamaları Bilgili N, Yitiş Y. (2019). ss:522-541 Gündüz T. (2018). ss:37-41 Konak Ş. (2016). ss:9-11
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı
*Bilgili N, Yitiş Y. (2019). Yaşlılık ve Yaşlı Sağlığı, Vize Yayıncılık, 3. Baskı, Ankara. ISBN:978-605-9278-21-8

*Karadakovan A. (2020). Yaşlıda Destek Bakım, Akademisyen Tıp Kitap Evi, Ankara. ISBN:978-625-7707-07-7

*Gündüz T. (2018). Yaşlı Bakım ve Uygulamaları, Vize Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara. ISBN:978-605-9278-58-4

-Karakovan A. (2014). Yaşlı Sağlığı ve Bakımı, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara.

-Hoffmann Wold G. (2012) Basic Geriatric Nursing, Elsevier, China.

-Terkeş, N., Kalav, S., Bektaş, H. Geriatri hemşireliği bakım modelleri. International Refereed Journal of Nursing Researches. 2018;12(1):180-199. Doi:10.17371/UHD.2018.1.10

-Fadıloğlu Ç., Ertem G., Şenuzun Aykar F. (2013) Evde sağlık ve bakım, Göktuğ Yayınevi, Amasya.

-Konak Ş. (2016) Sosyal Ruhsal ve Medikal Yönleriyle Evde Bakım, Kongre Kitabevi,Antalya.
Önerilen Okumalar/Materyaller

-Pekcan H. Evde Bakım Hizmetleri. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 2000, 5 (3). https://dergipark.org.tr/tr/pub/hacettepesid/issue/7550/99303

-Erşil S, Sivrikaya S. Kronik Hastalıklarda Evde Bakımda Hasta Güvenliği. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2016, 3 (3): 426-430. https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbusbed/issue/24197/257449

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
5
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
5
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
10
20
Final Sınavı
1
26
26
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

X
2

Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
3

Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip eder.

4

Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimser, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izler ve kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürür.

X
5

Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurar.

6

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip ve hukuksal hak ve sorumluluklarının farkında olarak mesleki platformlarda yerini alır.

7

Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.

X
8

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

9

Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilir, hemşirelik uygulamalarında kullanabilir, yeni problem alanları belirleyebilir ve eleştirel düşünebilir.

10

Hemşirelik alanında verilerin toplanması, yorumlanması, girişimlerin uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun davranır.

11

Bir yabancı dili kullanarak hemşirelik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.