Bizi takip edin
|
EN

HEM 331 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Hemşirelikte Yönetim
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 331
Güz
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Problem çözme
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere yönetim ve hemşirelik hizmetleri yönetimine ilişkin temel kavramları öğretmeyi; liderlik yapabilmek için gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yönetim ve hemşirelik hizmetleri yönetimi ile ilgili kavramları tanımlayabilecektir,
  • Sağlığı koruma, sürdürme, geliştirme doğrultusunda yönetim sürecinin önemini açıklayabilecektir,
  • Sistem yaklaşımına göre hemşirelik sisteminin sağlık sistemi ve Türk toplumu içindeki yerini tartışabilecektir,
  • Yönetici hemşirenin kurumlardaki rollerini tanımlayabilecektir,
  • Hemşirenin liderlik rolünü açıklayabilecektir,
  • Sağlık yönetimi ile ilgili yasal düzenlemeleri sayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, yönetim ve hemşirelik hizmetleri yönetimi ile ilgili temel kavramları içerir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 - Tanışma, Dersin İşlenişi Hakkında Bilgi Verme - Yönetim Kavram ve Kuramları Tatar Baykal, Ü. Ercan Türkmen, E. (Ed.). 2022. s:7-30.
2 Yönetim Süreci ve Hemşirelik Hizmetlerinin Yönetimi Tatar Baykal, Ü. Ercan Türkmen, E. (Ed.). 2022. s:31-66.
3 Sağlık Sistemi, Sağlık Politikaları ve Hemşirelikle Ilgili Yasal Düzenlemeler Tatar Baykal, Ü. Ercan Türkmen, E. (Ed.). 2022. s:67-94.
4 İletişim ve Çatışma Yönetimi Tatar Baykal, Ü. Ercan Türkmen, E. (Ed.). 2022. s:95-150.
5 Önderlik (Güç, Otorite ve Etkileme) Tatar Baykal, Ü. Ercan Türkmen, E. (Ed.). 2022. s:151-182.
6 Sorun Çözme ve Karar Verme Tatar Baykal, Ü. Ercan Türkmen, E. (Ed.). 2022. s:183-208.
7 Değişim Yönetimi Tatar Baykal, Ü. Ercan Türkmen, E. (Ed.). 2022. s:209-242.
8 Kalite Yönetimi Hasta Güvenliği Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Tatar Baykal, Ü. Ercan Türkmen, E. (Ed.). 2022. s:243-266. Tatar Baykal, Ü. Ercan Türkmen, E. (Ed.). 2022. s:459-490.
9 Ara Sınav
10 İnsan Kaynakları Yönetimi-Hemşire İnsan Gücünün Planlanması Tatar Baykal, Ü. Ercan Türkmen, E. (Ed.). 2022. s:267—312.
11 Hemşirelik Bakim Sunum Yöntemleri ve Takım Çalışması Tatar Baykal, Ü. Ercan Türkmen, E. (Ed.). 2022. s:313-340. Tatar Baykal, Ü. Ercan Türkmen, E. (Ed.). 2022. s:399-428.
12 Hemşirelerin Eğitimi ve Kariyer Gelişimi ile Başarım Değerlendirme Tatar Baykal, Ü. Ercan Türkmen, E. (Ed.). 2022. s:341-398.
13 Güdüleme ve İş Doyumu Tatar Baykal, Ü. Ercan Türkmen, E. (Ed.). 2022. s:429-458.
14 Kriz Yönetimi Tatar Baykal, Ü. Ercan Türkmen, E. (Ed.). 2022. s:491-506.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Tatar Baykal, Ü.  Ercan Türkmen, E. (Ed.). 2022. Hemşirelikte Yönetim. (1. Baskı). İstanbul: Akademi Basın ve Yayıncılık..

Önerilen Okumalar/Materyaller

Budak, G., Budak, G. (2016). İşletme Yönetimi. 8. Baskı. Barış Yayınları, İzmir. ISBN: 9789756751251

Eren, E. (2019) Yönetim ve Organizasyon. 13. Baskı, Beta Basım Yayın, İstanbul. ISBN: 9786052423301

Koçel, T. (2020). İşletme Yöneticiliği. 18. Baskı. Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul. ISBN: 9786052425817

Tomey, A.M. (2008). Guide to Nursing Management and Leadership. 8.Edition. Mosby Elsevier, Missouri. ISBN: 9780323052382

Yoder-Wise, P.S. (2018). Leading and Managing in Nursing. 7. Edition. Mosby Elsevier, Missouri. eBook ISBN: 9780323547338

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
10
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
14
14
Final Sınavı
1
18
18
    Toplam
118

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

X
2

Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
3

Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip eder.

X
4

Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimser, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izler ve kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürür.

X
5

Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurar.

X
6

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip ve hukuksal hak ve sorumluluklarının farkında olarak mesleki platformlarda yerini alır.

7

Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.

X
8

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

9

Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilir, hemşirelik uygulamalarında kullanabilir, yeni problem alanları belirleyebilir ve eleştirel düşünebilir.

10

Hemşirelik alanında verilerin toplanması, yorumlanması, girişimlerin uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun davranır.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hemşirelik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.