Bizi takip edin
|
EN

HEM 332 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Halk Sağlığı ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 332
Bahar
0
8
4
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin, halk sağlığı hemşireliği ve ruh sağlığı hemşireliği derslerinde öğrendikleri bilgileri halk sağlığı ve ruh sağlığı hemşireliği uygulama alanlarına entegre etmeleri amaçlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Birey, aile ve toplum sağlığı ile ilgili konularda öncelikleri belirleyebilecektir, planlayabilecektir, değerlendirme yaparak sağlığın geliştirilmesini sağlayabilecektir
 • Bireylerin sağlık eğitim gereksinimlerini planlayabilecektir, uygulayabilecektir ve değerlendirebilecektir
 • Toplumda sık görülen sağlık problemlerinin erken tanı yöntemlerini açıklayabilecektir
 • Kültürel yeterliliği ve gelişim sürecini tanımlayabilecektir
 • Küreselleşmenin sağlığın üzerine etkilerini ve sağlıktaki eşitsizlikleri tartışabilecektir
 • Psikiyatrik hastalıklar alanına ilişkin, bakım verdiği hastanın verilerini analiz edip hemşirelik girişimlerini uygulayabilecek
 • Psikiyatrik hastalıkların, hasta ve aile üzerindeki etkilerini değerlendirerek gerekli hemşirelik girişimlerini uygulayabilecek
 • Halk sağlığı ve psikiyatri alanlarında çalışırken uyulması beklenen etik konuları açıklayabilecek
Ders Tanımı Bu ders, Halk sağlığı ve Ruh Sağlığı hemşireliği uygulama alanlarında hemşirelik bakımının gözlenmesi, uygulanması ve teorik bilgi ile ilişkilendirilmesini içerir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri
X

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Okul Sağlığı Hemşireliği, Iş Sağlığı Hemşireliği, Aile Sağlığı Merkezi Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği Klinik Uygulaması Kurum Ziyaretleri
2 Okul Sağlığı Hemşireliği, Iş Sağlığı Hemşireliği, Aile Sağlığı Merkezi Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği Klinik Uygulaması Kurum Ziyaretleri
3 Okul Sağlığı Hemşireliği, Iş Sağlığı Hemşireliği, Aile Sağlığı Merkezi Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği Klinik Uygulaması Kurum Ziyaretleri
4 Okul Sağlığı Hemşireliği, Iş Sağlığı Hemşireliği, Aile Sağlığı Merkezi Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği Klinik Uygulaması Kurum Ziyaretleri
5 Okul Sağlığı Hemşireliği, Iş Sağlığı Hemşireliği, Aile Sağlığı Merkezi Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği Klinik Uygulaması Kurum Ziyaretleri
6 Okul Sağlığı Hemşireliği, Iş Sağlığı Hemşireliği, Aile Sağlığı Merkezi Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği Klinik Uygulaması Kurum Ziyaretleri
7 Okul Sağlığı Hemşireliği, Iş Sağlığı Hemşireliği, Aile Sağlığı Merkezi Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği Klinik Uygulaması Kurum Ziyaretleri
8 Okul Sağlığı Hemşireliği, Iş Sağlığı Hemşireliği, Aile Sağlığı Merkezi Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği Klinik Uygulaması Kurum Ziyaretleri
9 Okul Sağlığı Hemşireliği, Iş Sağlığı Hemşireliği, Aile Sağlığı Merkezi Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği Klinik Uygulaması Kurum Ziyaretleri
10 Okul Sağlığı Hemşireliği, Iş Sağlığı Hemşireliği, Aile Sağlığı Merkezi Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği Klinik Uygulaması Kurum Ziyaretleri
11 Okul Sağlığı Hemşireliği, Iş Sağlığı Hemşireliği, Aile Sağlığı Merkezi Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği Klinik Uygulaması Kurum Ziyaretleri
12 Okul Sağlığı Hemşireliği, Iş Sağlığı Hemşireliği, Aile Sağlığı Merkezi Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği Klinik Uygulaması Kurum Ziyaretleri
13 Okul Sağlığı Hemşireliği, Iş Sağlığı Hemşireliği, Aile Sağlığı Merkezi Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği Klinik Uygulaması Kurum Ziyaretleri
14 Okul Sağlığı Hemşireliği, Iş Sağlığı Hemşireliği, Aile Sağlığı Merkezi Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği Klinik Uygulaması Kurum Ziyaretleri
15 Dersin Değerlendirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı
 1. Çam, O., Engin, E., (2014). Ruh Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı. İstanbul Tıp Kıtapevi I. Baskı İstanbul. ISBN: 9786054499922
 2. Gürhan N. (2016). Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği, Ankara: Nobel Tıp Kitapevleri. ISBN: 9786059215145
 3. Towsend, Mary C. (2016). Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinin Temelleri, (6. Baskı). Tangül Özcan C., Gürhan N., Ankara: Akademisyen Kitapevi. ISBN: 9786059942416.
 4. Erci B (2016).  Halk Sağlığı Hemşireliği, Nobel Tip Kitabevi. ISBN:9786058392816
 5. Bertan M., Güler Ç, (1997). Halk Sağlığı - Temel Bilgiler. Ankara: Hacettepe Yayınları. ISBN:975-7467-26-X
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

 1. Oflaz F. Psikiyatri kliniğinde tedavi edici ortam kavramı ve hemşirenin sorumlulukları Anadolu Psikiyatri Dergisi; 7:55-61. 2006 https://search.proquest.com/openview/fc63a9b4700b1f5ccc2f740700795846/1?pq-origsite=gscholar&cbl=136214 
 2. Aydıner R, Şehiraltı M. (2010) Çözümlenmemiş bir konu: psikiyatrik bozukluğu olan hastanın gönülsüz/zorla tedavi edilmesi Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 1(1):39-42. https://jag.journalagent.com/phd/pdfs/PHD_1_1_39_42.pdf  
 3. Uslu E, Buldukoğlu K. Şizofrenide ilaç tedavisine uyum ve psikiyatri hemşiresinin rolü. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi 2018, 7, (1), 61-72. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/497657
 4. Bademli K, Çetinkaya Duman Z. Şizofreni hastalarının bakım verenleri, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2013; 5(4):461-478. http://www.psikguncel.org/archives/vol5/no4/cap_05_29.pdf
 5. Gümüş AB. Şizofreni hastalarının ve yakınlarının sağlık eğitimi gereksinimleri Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2006;7: 33-42  https://search.proquest.com/openview/a44e42c51913143d1d87e041ae4fa415/1.pdf?pq-origsite=gscholar&cbl=136214
 6. Gümüş AB. Şizofrenide hasta ve ailelerinin yaşadıkları güçlükler psikoeğitim ve hemşirelik. Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 2006; 1(2) :23-34.  https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/983422
 7. Arslantaş H, Adana F. Şizofreninin bakım verenlere yükü.  Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2011; 3(2): 251-277. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/115115
 8. Çetinkaya Duman Z,  Bademli K. Kronik psikiyatri hastalarının aileleri sistematik bir inceleme Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2013;5(1): 78-94. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/115060
 9. Çam O, Bilge A. Ruh hastalığına yönelik inanç ve tutumlar. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2007, 8: 215-223. https://search.proquest.com/openview/d24b80020b5a4f77267b4f21b23c52b1/1.pdf?pq-origsite=gscholar&cbl=136214
 10. Bilgin H. Özcan KN. Psikiyatri servislerinde agresyon Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2012; 3(1):42-47. https://jag.journalagent.com/phd/pdfs/PHD-66375-REVIEW-BILGIN.pdf
 11. Bilici R, Sercan M, Tufan AE. Psikiyatrik Hastalarda Saldırganlık ve Saldırgan Hastaya Yaklaşım. Düşünen Adam, 2013, 26: 190-198 https://dusunenadamdergisi.org/storage/upload/pdfs/1587031872-tr.pdf
 12. Kelleci M. Ata E Psikiyatri kliniğinde hastaların ilaç uyumları ve sosyal destekle ilişkisi Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2011; 2(3): 105-110. https://jag.journalagent.com/phd/pdfs/PHD_2_3_105_110.pdf
 13. Akhan LU, Beytekin E, Aydın YG, Özgür H, Küçükvural G, Acar H,Darıkuşu ME. Psikiyatri kliniğinde yatan hastaların terapötik ortam algılamaları Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013; 4 (4):194-199 http://acibadem.dergisi.org/uploads/pdf/pdf_AUD_209.pdf

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
60
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
1
20
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
0
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
8
128
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
1
32
32
Ödev
1
20
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

X
2

Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
3

Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip eder.

X
4

Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimser, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izler ve kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürür.

X
5

Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurar.

6

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip ve hukuksal hak ve sorumluluklarının farkında olarak mesleki platformlarda yerini alır.

X
7

Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.

X
8

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

9

Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilir, hemşirelik uygulamalarında kullanabilir, yeni problem alanları belirleyebilir ve eleştirel düşünebilir.

10

Hemşirelik alanında verilerin toplanması, yorumlanması, girişimlerin uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun davranır.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hemşirelik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.