Bizi takip edin
|
EN

HEM 333 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mesleki Uygulama
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 333
Güz
0
14
7
8

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Olgu / Vaka çalışması
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin klinik uygulamada bilgi ve becerilerini arttırması, birey, aile ve toplumun sağlık bakımı gereksinimlerini karşılamada yeterlik kazanarak hemşirelik mesleğine hazırlanması amaçlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1. Hemşirelik süreci basamaklarını kullanarak hasta bakımını yürütebilecektir
  • Hemşirelik süreci basamaklarını kullanarak hasta bakımını yürütebilecektir
  • Sağlıklı/hasta birey ve aileye sağlık eğitimi verebilecektir
  • Hasta bakımında güncel kanıta dayalı uygulamaları kullanabilecektir
  • Sağlık ekibiyle uygun iletişim tekniklerini kullanarak çalışabilecektir
  • Yönetici hemşirelerin rol ve işlevlerini açıklayabilecektir.
  • Yönetim sürecinin kurumlardaki işleyişini değerlendirebilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, öğrencilerin hemşirelik bakımında teorik bilgileri kullanmalarını ve mesleki becerilerini geliştirmeyi içerir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hastanede mesleki uygulama
2 Hastanede mesleki uygulama
3 Hastanede mesleki uygulama
4 Hastanede mesleki uygulama
5 Hastanede mesleki uygulama
6 Hastanede mesleki uygulama
7 Hastanede mesleki uygulama
8 Hastanede mesleki uygulama
9 Hastanede mesleki uygulama
10 Hastanede mesleki uygulama
11 Hastanede mesleki uygulama
12 Hastanede mesleki uygulama
13 Hastanede mesleki uygulama
14 Hastanede mesleki uygulama
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Genel Değerlendirme

 

Ders Kitabı

Ay F. “Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler”, Nobel Tıp Kitapevi, 3. Baskı İstanbul, 2012 ISBN: 978-975-420-858-0, ss:1-722.

Taşkın L. (2016). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. 8. Baskı. Akademisyen Kitabevi, İstanbul. ISBN: 975-94661-0-4, ss:1-874.

Erci B (2016). Halk Sağlığı Hemşireliği, Nobel Tip Kitabevi ISBN: 978-605-83928-1-6. ss:1-411. 2.Baskı.

Karadakovan A, Eti Aslan F. (2020). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım I-II. 4. Baskı, Akademisyen Kitapevi, 5. Basım, Ankara, Cilt 1,2; ss: 1-1414.  ISBN:  9786052585290.

Eti Aslan F. (2016). Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, ss:1- 956. ISBN: 9786059354394.

Çelik S., Usta Yeşilbalkan Ö. (2015). Hogan A. C. Dentlinger, Ramdin V,  Dahili ve cerrahi hastalıklar hemşireliği.  ISBN-ISSN 978-605-320-101-4.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Bruner & Suddarth’s textbook of medical-surgical nursing / Janice L. Hinkle.  9th Edition.  Baltimore : Wolters Kluwer, 2014.  ISBN-ISSN: 978-1-4511-4665-3

Sharon L. Lewis , Shannon Ruff Dirksen, Margaret McLean Heitkemper, Linda Bucher. (2014). Medical-Surgical Nursing: Assessment and Management of Clinical Problems, 9th Edition. ISBN-ISSN 978-0-323-10089-2.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
80
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
0
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
14
224
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
16
16
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
240

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

X
2

Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
3

Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip eder.

X
4

Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimser, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izler ve kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürür.

X
5

Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurar.

X
6

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip ve hukuksal hak ve sorumluluklarının farkında olarak mesleki platformlarda yerini alır.

X
7

Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.

X
8

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

X
9

Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilir, hemşirelik uygulamalarında kullanabilir, yeni problem alanları belirleyebilir ve eleştirel düşünebilir.

10

Hemşirelik alanında verilerin toplanması, yorumlanması, girişimlerin uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun davranır.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hemşirelik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.