Bizi takip edin
|
EN

HEM 334 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 334
Bahar
4
0
4
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Olgu / Vaka çalışması
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin ruh sağlığının korunması ile ilgili uygulamaları yapabilmeleri, ruh sağlığı bozulmuş bireylerin davranış değişikliklerini fark edebilmeleri, belirtileri saptayabilmeleri, ruh sağlığı bozulmuş bireylerde hemşirelik sürecini uygulayabilmeleri amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Ruh sağlığını koruma geliştirme ve iyileştirmede hemşirenin rollerini yerine getirebilecektir.
 • Birey ve aileye bakım verirken psikiyatri hemşireliğine özgü bilgi ve becerileri kullanarak hemşirelik sürecini uygulayabileyecektir.
 • Birey, aile ve toplumu bütüncül olarak tanılayabilecektir.
 • Ruhsal hastalığı olan bireylere ve psikiyatri hemşireliğine ilişkin olumlu tutumlara sahip olabilecektir.
 • Ruhsal hastalıkların tedavisinin her aşamasında hemşirenin rollerine ilişkin sorumluluk alabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders; ruhsal hastalıklardan korunma, tedavi ve rehabilitasyon yöntemlerini, ruhsal hastalık belirtilerini, psikiyatrik hastalıkların bakımını yasal süreçleri ve hemşirelik bakımını kapsamaktadır.

 



Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, Ders Hedeflerinin Paylaşılması, Psikiyatri Hemşireliğine giriş, sikiyatri Hemşireliğinin Tarihçesi, Psikiyatri Hemşiresinin Rolleri ve Sorumlulukları Ruh sağlığında temel kavramlar (normal, anormal kavramı, ruh sağlığı nedir?, ruhsal bozukluk) Hemşirelik Süreci, Gözlem ve Görüşme Çam, O., Engin, E., (2014). Ruh Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı. İstanbul Tıp Kıtapevi I. Baskı İstanbul. Gürhan N. (2016). Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği, Ankara: Nobel Tıp Kitapevleri. Towsend, Mary C. (2016). Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinin Temelleri, (6. Baskı). Tangül Özcan C., Gürhan N., Ankara: Akademisyen Kitapevi.
2 Koruyucu ruh sağlığı Ruhsal Durum Değerlendirmesi Terapötik ortam Ego savunma düzenekleri Çam, O., Engin, E., (2014). Ruh Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı. İstanbul Tıp Kıtapevi I. Baskı İstanbul. Gürhan N. (2016). Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği, Ankara: Nobel Tıp Kitapevleri. Towsend, Mary C. (2016). Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinin Temelleri, (6. Baskı). Tangül Özcan C., Gürhan N., Ankara: Akademisyen Kitapevi.
3 Şizofreni açılımı kapsamında ve psikozla giden diğer bozukluklar ve hemşirelik bakımı Çam, O., Engin, E., (2014). Ruh Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı. İstanbul Tıp Kıtapevi I. Baskı İstanbul. Gürhan N. (2016). Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği, Ankara: Nobel Tıp Kitapevleri. Towsend, Mary C. (2016). Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinin Temelleri, (6. Baskı). Tangül Özcan C., Gürhan N., Ankara: Akademisyen Kitapevi.
4 Depresyon ve hemşirelik bakımı Bipolar ve ilişkili bozukluklar ve hemşirelik bakımı Çam, O., Engin, E., (2014). Ruh Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı. İstanbul Tıp Kıtapevi I. Baskı İstanbul. Gürhan N. (2016). Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği, Ankara: Nobel Tıp Kitapevleri. Towsend, Mary C. (2016). Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinin Temelleri, (6. Baskı). Tangül Özcan C., Gürhan N., Ankara: Akademisyen Kitapevi.
5 Kişilik bozuklukları hemşirelik yaklaşımları Çam, O., Engin, E., (2014). Ruh Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı. İstanbul Tıp Kıtapevi I. Baskı İstanbul. Gürhan N. (2016). Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği, Ankara: Nobel Tıp Kitapevleri. Towsend, Mary C. (2016). Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinin Temelleri, (6. Baskı). Tangül Özcan C., Gürhan N., Ankara: Akademisyen Kitapevi.
6 Anksiyete bozuklukları ve hemşirelik yaklaşımları OKB ve ilişkili bozukluklar ve hemşirelik bakımı Çam, O., Engin, E., (2014). Ruh Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı. İstanbul Tıp Kıtapevi I. Baskı İstanbul. Gürhan N. (2016). Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği, Ankara: Nobel Tıp Kitapevleri. Towsend, Mary C. (2016). Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinin Temelleri, (6. Baskı). Tangül Özcan C., Gürhan N., Ankara: Akademisyen Kitapevi.
7 Bedensel belirti bozuklukları ve hemşirelik bakımı Nörobilişsel bozukluklar ve hemşirelik yaklaşımları Çam, O., Engin, E., (2014). Ruh Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı. İstanbul Tıp Kıtapevi I. Baskı İstanbul. Gürhan N. (2016). Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği, Ankara: Nobel Tıp Kitapevleri. Towsend, Mary C. (2016). Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinin Temelleri, (6. Baskı). Tangül Özcan C., Gürhan N., Ankara: Akademisyen Kitapevi.
8 Yeme Bozuklukları ve Hemşirelik Yaklaşımları Çam, O., Engin, E., (2014). Ruh Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı. İstanbul Tıp Kıtapevi I. Baskı İstanbul. Gürhan N. (2016). Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği, Ankara: Nobel Tıp Kitapevleri. Towsend, Mary C. (2016). Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinin Temelleri, (6. Baskı). Tangül Özcan C., Gürhan N., Ankara: Akademisyen Kitapevi.
9 ARA SINAV
10 Madde Bağımlılığı ve Hemşirelik Yaklaşımları Çam, O., Engin, E., (2014). Ruh Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı. İstanbul Tıp Kıtapevi I. Baskı İstanbul. Gürhan N. (2016). Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği, Ankara: Nobel Tıp Kitapevleri. Towsend, Mary C. (2016). Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinin Temelleri, (6. Baskı). Tangül Özcan C., Gürhan N., Ankara: Akademisyen Kitapevi.
11 Travma ve stresörle ilişkili bozukluklar, Dissosiyatif bozukluklar ve hemşirelik bakımı Çam, O., Engin, E., (2014). Ruh Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı. İstanbul Tıp Kıtapevi I. Baskı İstanbul. Gürhan N. (2016). Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği, Ankara: Nobel Tıp Kitapevleri. Towsend, Mary C. (2016). Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinin Temelleri, (6. Baskı). Tangül Özcan C., Gürhan N., Ankara: Akademisyen Kitapevi.
12 Ruhsal Bozukluklarda İlaç Tedavisi (Psikotrop ilaçlar, somatik tedaviler, EKT), Tedaviye Uyum ve Hemşirelik Girişimleri Ruhsal Bozukluklarda Psikososyal Tedaviler Çam, O., Engin, E., (2014). Ruh Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı. İstanbul Tıp Kıtapevi I. Baskı İstanbul. Gürhan N. (2016). Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği, Ankara: Nobel Tıp Kitapevleri. Towsend, Mary C. (2016). Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinin Temelleri, (6. Baskı). Tangül Özcan C., Gürhan N., Ankara: Akademisyen Kitapevi.
13 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Etik ve Yasal boyut Çam, O., Engin, E., (2014). Ruh Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı. İstanbul Tıp Kıtapevi I. Baskı İstanbul. Gürhan N. (2016). Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği, Ankara: Nobel Tıp Kitapevleri. Towsend, Mary C. (2016). Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinin Temelleri, (6. Baskı). Tangül Özcan C., Gürhan N., Ankara: Akademisyen Kitapevi.
14 Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Çam, O., Engin, E., (2014). Ruh Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı. İstanbul Tıp Kıtapevi I. Baskı İstanbul. Gürhan N. (2016). Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği, Ankara: Nobel Tıp Kitapevleri. Towsend, Mary C. (2016). Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinin Temelleri, (6. Baskı). Tangül Özcan C., Gürhan N., Ankara: Akademisyen Kitapevi.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı
 1. Çam, O., Engin, E., (2014). Ruh Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı. İstanbul Tıp Kıtapevi I. Baskı İstanbul. ISBN: 9786054499922
 2. Gürhan N. (2016). Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği, Ankara: Nobel Tıp Kitapevleri. ISBN: 9786059215145
 3. Towsend, Mary C. (2016). Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinin Temelleri, (6. Baskı). Tangül Özcan C., Gürhan N., Ankara: Akademisyen Kitapevi.
Önerilen Okumalar/Materyaller
 1. Oflaz F. Psikiyatri kliniğinde tedavi edici ortam kavramı ve hemşirenin sorumlulukları Anadolu Psikiyatri Dergisi; 7:55-61. 2006 https://search.proquest.com/openview/fc63a9b4700b1f5ccc2f740700795846/1?pq-origsite=gscholar&cbl=136214 
 2. Aydıner R, Şehiraltı M. (2010) Çözümlenmemiş bir konu: psikiyatrik bozukluğu olan hastanın gönülsüz/zorla tedavi edilmesi Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 1(1):39-42. https://jag.journalagent.com/phd/pdfs/PHD_1_1_39_42.pdf  
 3. Uslu E, Buldukoğlu K. Şizofrenide ilaç tedavisine uyum ve psikiyatri hemşiresinin rolü. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi 2018, 7, (1), 61-72. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/497657
 4. Bademli K, Çetinkaya Duman Z. Şizofreni hastalarının bakım verenleri, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2013; 5(4):461-478. http://www.psikguncel.org/archives/vol5/no4/cap_05_29.pdf
 5. Gümüş AB. Şizofreni hastalarının ve yakınlarının sağlık eğitimi gereksinimleri Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2006;7: 33-42  https://search.proquest.com/openview/a44e42c51913143d1d87e041ae4fa415/1.pdf?pq-origsite=gscholar&cbl=136214
 6. Gümüş AB. Şizofrenide hasta ve ailelerinin yaşadıkları güçlükler psikoeğitim ve hemşirelik. Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 2006; 1(2) :23-34.  https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/983422
 7. Arslantaş H, Adana F. Şizofreninin bakım verenlere yükü.  Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2011; 3(2): 251-277. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/115115
 8. Çetinkaya Duman Z,  Bademli K. Kronik psikiyatri hastalarının aileleri sistematik bir inceleme Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2013;5(1): 78-94. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/115060
 9. Çam O, Bilge A. Ruh hastalığına yönelik inanç ve tutumlar. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2007, 8: 215-223. https://search.proquest.com/openview/d24b80020b5a4f77267b4f21b23c52b1/1.pdf?pq-origsite=gscholar&cbl=136214
 10. Bilgin H. Özcan KN. Psikiyatri servislerinde agresyon Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2012; 3(1):42-47. https://jag.journalagent.com/phd/pdfs/PHD-66375-REVIEW-BILGIN.pdf
 11. Bilici R, Sercan M, Tufan AE. Psikiyatrik Hastalarda Saldırganlık ve Saldırgan Hastaya Yaklaşım. Düşünen Adam, 2013, 26: 190-198 https://dusunenadamdergisi.org/storage/upload/pdfs/1587031872-tr.pdf
 12. Kelleci M. Ata E Psikiyatri kliniğinde hastaların ilaç uyumları ve sosyal destekle ilişkisi Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2011; 2(3): 105-110. https://jag.journalagent.com/phd/pdfs/PHD_2_3_105_110.pdf
 13. Akhan LU, Beytekin E, Aydın YG, Özgür H, Küçükvural G, Acar H,Darıkuşu ME. Psikiyatri kliniğinde yatan hastaların terapötik ortam algılamaları Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013; 4 (4):194-199 http://acibadem.dergisi.org/uploads/pdf/pdf_AUD_209.pdf
 14. Kamışlı, S., & Daştan, L. (2008). Bir psikiyatri kliniğinde hemşirelik uygulamaları ve bu uygulamalara yönelik hasta görüşleri. CÜ Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi12, 45-52.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
21
21
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Final Sınavı
1
35
35
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

X
2

Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
3

Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip eder.

X
4

Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimser, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izler ve kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürür.

X
5

Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurar.

X
6

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip ve hukuksal hak ve sorumluluklarının farkında olarak mesleki platformlarda yerini alır.

7

Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.

X
8

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

9

Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilir, hemşirelik uygulamalarında kullanabilir, yeni problem alanları belirleyebilir ve eleştirel düşünebilir.

10

Hemşirelik alanında verilerin toplanması, yorumlanması, girişimlerin uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun davranır.

11

Bir yabancı dili kullanarak hemşirelik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.