Bizi takip edin
|
EN

HEM 336 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Halk Sağlığı Hemşireliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 336
Bahar
4
0
4
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin, halk sağlığı hemşireliğinin temel bilgi, kavram ve ilkelerini, ülkenin temel sistemi doğrultusunda kullanabilmeyi; her yaş grubundaki bireylerin yaşadıkları ve çalıştıkları tüm alanlarda sağlığının geliştirilmesini ele alarak profesyonel hemşirelik rollerini öğrenmeleri amaçlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Halk sağlığı kavramını tanımlayabilir,
 • Halk sağlığı hemşiresinin rol ve işlevlerini tanımlayabilir
 • Ülkenin sağlık organizasyonunu açıklayabilir,
 • Birey, aile ve toplum sağlının korunması için yapılması gereken hemşirelik hizmetlerini tanımlayabilir,
 • Çevrenin sağlık üzerindeki etkilerini sıralayabilir,
 • Sağlık açısından riskli grupları ve bu grupların sağlının korunması için yapılması gereken hizmetleri tanımlayabilir,
 • Okul sağlığı, işçi sağlığı ve evde bakıma ilişkin ilke ve uygulamaları açıklayabilir,
 • Sağlığı koruma programlarını açıklayabilir.
Ders Tanımı Bu ders, halk sağlığı, toplum sağlığı ve tanılanması kavramlarını, farklı yaş ve cinsiyetlere özel sağlığı geliştirmede hemşirenin rollerini, halk sağlığı hemşiresinin çalışma alanlarından olan, aile sağlığı hemşireliği, evde bakım hemşireliği, okul sağlığı hemşireliği ve işçi sağlığı hemşireliği konularını içerir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı Halk Sağlığının Tarihsel Gelişimi - Erci B (2016). Halk Sağlığı Hemşireliği, Nobel Tip Kitabevi. ss:5-8 - Bertan M., Güler Ç, (1997). Halk Sağlığı - Temel Bilgiler. Ankara: Hacettepe Yayınları. ss:1-13
2 Dünyada ve Türkiye’de Halk Sağlığı Hemşireliği - Erci B (2016). Nobel Tip Kitabevi. ss:29-40
3 Türkiye’de Sağlık Örgütlenmesi Sağlığın Sosyal Belirleyicileri Toplumsal cinsiyet - Erci B (2016). Nobel Tip Kitabevi. ss:9-28
4 Toplumu Tanıma - Erci B (2016). Nobel Tip Kitabevi. ss:65-77 - Bertan M., Güler Ç, (1997). Ankara: Hacettepe Yayınları. ss:421-433
5 Aile Sağlığı Hemşireliği Ev Ziyaretleri - Erci B (2016). Nobel Tip Kitabevi. ss:41-51
6 Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Sağlık Eğitimleri - Erci B (2016). Nobel Tip Kitabevi. ss:166-201
7 Bebek, Çocuk Sağlığı ve İzlemi - Erci B (2016). Nobel Tip Kitabevi. ss:78-91 - Bertan M., Güler Ç, (1997). Ankara: Hacettepe Yayınları. ss:157-185
8 Adölesan Sağlığı Okul Sağlığı Hemşireliği Bağışıklama - Erci B (2016). Nobel Tip Kitabevi. ss:92-117 - Bertan M., Güler Ç, (1997). Ankara: Hacettepe Yayınları. ss:187-222
9 Erkek Sağlığı Kadın Sağlığı ve Aile Planlaması - Erci B (2016). Nobel Tip Kitabevi. ss:78-91, 118-132 - Bertan M., Güler Ç, (1997). Ankara: Hacettepe Yayınları. ss:117-155
10 Yaşlı Sağlığı Kronik Hastalıklarda Erken Tanı - Erci B (2016). Nobel Tip Kitabevi. ss:53-63, 133-155.
11 Ara Sınav
12 İş Sağlığı ve Hemşireliği - Erci B (2016). Halk Sağlığı Hemşireliği, Nobel Tip Kitabevi. ss:202-217 - Bertan M., Güler Ç, (1997). Halk Sağlığı - Temel Bilgiler. Ankara: Hacettepe Yayınları. ss:263-283
13 Çevre Sağlığı, Atık Yönetimi - Erci B (2016). Nobel Tip Kitabevi. ss:243-246 - Bertan M., Güler Ç, (1997). Ankara: Hacettepe Yayınları. ss:225-262
14 Sağlıkta Eşitsizlikler,Toplumda Kırılgan Grupların Değerlendirilmesi, Olağanüstü Durumlarda Hemşirelik - Erci B (2016). Halk Sağlığı Hemşireliği, Nobel Tip Kitabevi. ss:257-272, ss:156-165
15 Dersin Değerlendirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı
 1. Erci B. (2016).  Halk Sağlığı Hemşireliği, Nobel Tip Kitabevi. ISBN:9786058392816
 2. Bertan M, Güler Ç. (1997). Halk Sağlığı - Temel Bilgiler. Ankara: Hacettepe Yayınları. ISBN: 975746726X
Önerilen Okumalar/Materyaller
 1. Holland S. (2015). Public Health Ethics. Cambridge; Malden, MA: Polity Press. ISBN: 978-0-7456-6218-3
 2. Erkin Ö, Kalkım A, Göl İ. (2021). Halk Sağlığı Hemşireliği, Çukurova Nobel Tıp. ISBN: 9786052369371
 3. Güler Ç, Akın L (2015). Halk Sağlığı - Temel Bilgiler (3 Kitap). Ankara: Hacettepe Yayınları. ISBN:9789754913446.
 4.  Öztürk Y, Günay O. (2011) Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri. ISBN: 9786051252742.
 5. Gözüm S. (Ed). (2016). Okul Dönemindeki Çocukların Sağlığının Geliştirilmesi. Vize Yayıncılık, Ankara. ISBN:9786059278058
 6. Şahinöz, T. (Ed). (2017). Halk Sağlığı Uygulama Kitabı, Nobel Tıp Kitabevleri. ISBN:9786053355779

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
6
6
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
10
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Final Sınavı
1
40
40
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

X
2

Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
3

Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip eder.

4

Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimser, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izler ve kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürür.

5

Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurar.

X
6

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip ve hukuksal hak ve sorumluluklarının farkında olarak mesleki platformlarda yerini alır.

7

Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.

X
8

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

X
9

Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilir, hemşirelik uygulamalarında kullanabilir, yeni problem alanları belirleyebilir ve eleştirel düşünebilir.

10

Hemşirelik alanında verilerin toplanması, yorumlanması, girişimlerin uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun davranır.

11

Bir yabancı dili kullanarak hemşirelik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.