Bizi takip edin
|
EN

HEM 341 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 341
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
-
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Olgu / Vaka çalışması
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin, kanıta dayalı kaynaklar, ve güncel rehberler doğrultusunda yara ve stoma bakımı, hemşirenin bu alandaki rol ve sorumlulukları konusunda bilgi ve beceri kazanması amaçlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
  • yara ve stoma bakım hemşiresinin profesyonel rolünü ve önemini açıklayabilecektir,
  • yara etyolojisi, tiplerini ve yara iyileşmesinin fizyopatolojik sürecini tanımlayabilecektir,
  • stoma etjolojisini, tiplerini ve değerlendirilmesini sıralayabilecektir,
  • basınç yaralarının önlenmesini ve yönetiminde hemşirelik yaklaşımlarını sıralayabilecektir,
  • diyabetik Ayak Yaralarının önlenmesi ve yönetiminde hemşirelik yaklaşımlarını tartışabilecektir,
  • diyabetik ayak yaralarının önlenmesi ve yönetiminde hemşirelik yaklaşımlarını tartışabilecektir,
  • venöz ve Arteriyel Yaralar, önlenmesi ve yönetiminde hemşirelik yaklaşımlarını tartışabilecektir,
Ders Tanımı Bu ders, Yara ve ostomi bakım hemşireliğinin önemini, yara etyolojileri, sınıflaması, tanılama, iyileşme aşamalarını komplikasyonlarını, ostomi etyolojileri, tipleri ve hemşirelik yaklaşımlarını kapsar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 -Dersin Tanıtımı -Yaranın Tarihçesi - Stoma ve yara bakım hemşireliği -Aygin, D. & Gül, A. (2021). Geçmişten Günümüze Cerrahi ve Cerrahi Hemşireliğinin Yeri. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (15) , 692-704 . DOI: 10.38079/igusabder.973827. https://dergipark.org.tr/tr/pub/igusabder/issue/66537/973827 -Aslan F. E. Cerrahi Hemşireliğinin Tarihçesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2009; 12: 1 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/29454 - Öztürk, D., & Karadağ, A. (2019). Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği’nin Tarihsel Gelişim Süreci: Türkiye Örneği. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 16(1), 73-78.
2 -Yara ve Yara İyileşmesi - Stoma endikasyonları ve stoma tipleri -Aksoy G., Kanan N., Akyolcu N. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği I, Geliştirilmiş 2. Nobel Tıp Kitabevleri, 2017, ss: 79-113 -Karadağ M. Bulut H. (2019) Cerrahi Hemşireliği Kavram Haritası Ve Akış Şemalı ss:727-821. ISSN: 978-605-9278-66-9 ss: 105-123. -Sayek İ, Özmen M.M. Temel Cerrahi El Kitabı. Güneş Kitabevi, Ankara, 2009. ss:586-743.
3 -Yara yönetiminin genel prensipleri - Stoma oluşturulan hastanın ameliyat öncesi hazırlığı -Aksoy G., Kanan N., Akyolcu N. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği I, Geliştirilmiş 2. Nobel Tıp Kitabevleri, 2017, ss: 79-113 -Karadağ M. Bulut H. (2019) Cerrahi Hemşireliği Kavram Haritası Ve Akış Şemalı ss:727-821. ISSN: 978-605-9278-66-9 ss: 105-123. - Özhan Elbaş N. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Akıl Notları, Güneş Tıp Kitapevi, Ankara, 2016, ss: 1-8. -Aştı T.A, Karadağ A. Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilimi ve Sanatı. Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014. ss:1015-1056.
4 -Yara iyileşmesini etkileyen faktörler -Yara iyileşmesinde komplikasyonlar - Stoma oluşturulan hastanın ameliyat sonrası erken ve uzun süreli hemşirelik bakımı -Aksoy G., Kanan N., Akyolcu N. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği I, Geliştirilmiş 2. Nobel Tıp Kitabevleri, 2017, ss: 79-113 -Karadağ M. Bulut H. (2019) Cerrahi Hemşireliği Kavram Haritası Ve Akış Şemalı ss:727-821. ISSN: 978-605-9278-66-9 ss: 105-123. - Özhan Elbaş N. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Akıl Notları, Güneş Tıp Kitapevi, Ankara, 2016, ss: 1-8. -Aştı T.A, Karadağ A. Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilimi ve Sanatı. Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014. ss:1015-1056.
5 -Yara iyileşme aşamalarında hemşirelik bakımı - Stomaya bağlı gelişen komplikasyonlar ve komplikasyon yönetimi -Aksoy G., Kanan N., Akyolcu N. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği I, Geliştirilmiş 2. Nobel Tıp Kitabevleri, 2017, ss: 79-113 -Karadağ M. Bulut H. (2019) Cerrahi Hemşireliği Kavram Haritası Ve Akış Şemalı ss:727-821. ISSN: 978-605-9278-66-9 ss: 105-123. - Özhan Elbaş N. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Akıl Notları, Güneş Tıp Kitapevi, Ankara, 2016, ss: 1-8. -Colwell M.S, Janice C. Core Curriculum Ostomy Management. Ostomy and Continence Nurses Society.Wolter Kluwers, 2016. ss:191-219
6 - Öğrenci sunumları - Stoma ile yaşam -Aşti T.A., Karadağ A. Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2011. ss:1116-1177
7 -Öğrenci sunumları - Basınç yaralanması tanımı ve önlenmesi -Karadağ M. Bulut H. (2019) Cerrahi Hemşireliği Kavram Haritası Ve Akış Şemalı ss:727-821. ISSN: 978-605-9278-66-9 ss:1135-1165. -Çakır Umar D, Turhan Damar H. (2017). Akut ve Kronik Yaralar ve Hemşirelik Bakımı. Turkiye Klinikleri J Surg Nurs-Special Topics 2017;3(3):157-63 https://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-akut-ve-kronik-yaralar-ve-hemsirelik-bakimi-79914.html -Aşti T.A., Karadağ, A. Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilimi ve Sanatı. Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014. ss:973-1014, ss:483-531.
8 1. Ara sınav
9 -Diyabetik ayak yaraları, önlenmesi ve yönetilmesinde hemşirelik yaklaşımları - Basınç yaralanması değerlendirmesi ve takibi -Aksoy G., Kanan N., Akyolcu N. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği I, Geliştirilmiş 2. Nobel Tıp Kitabevleri, 2017, ss: 115-150 -Karadağ M. Bulut H. (2019) Cerrahi Hemşireliği Kavram Haritası Ve Akış Şemalı ss:727-821. ISSN: 978-605-9278-66-9 ss:821-883. -Çakır Umar D, Turhan Damar H. (2017). Akut ve Kronik Yaralar ve Hemşirelik Bakımı. Turkiye Klinikleri J Surg Nurs-Special Topics 2017;3(3):157-63 https://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-akut-ve-kronik-yaralar-ve-hemsirelik-bakimi-79914.html -Aşti T.A., Karadağ A. Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2011. ss:1067-1115, ss:1228-1291.
10 -Venöz ve arteriyel yaralar, önlenmesi ve yönetilmesinde hemşirelik yaklaşımları - Yara bakım ürünleri ve güncel yaklaşımlar -Karadağ M. Bulut H. (2019) Cerrahi Hemşireliği Kavram Haritası Ve Akış Şemalı ss:727-821. ISSN: 978-605-9278-66-9 ss:565-567. -Çakır Umar D, Turhan Damar H. (2017). Akut ve Kronik Yaralar ve Hemşirelik Bakımı. Turkiye Klinikleri J Surg Nurs-Special Topics 2017;3(3):157-63 https://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-akut-ve-kronik-yaralar-ve-hemsirelik-bakimi-79914.html -Baranoski S, Ayello E.A. Wound Care Essentials: Practice Principles. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2016. ss:254-286.
11 -Yanık yaraları ve hemşirelik bakımı -Öğrenci sunumları -Vural F, Özer Özlü N G. Yanıklı hasta bakımında güncel rehberlerin önerileri. HEAD 2020;17(2):187-93. https://jer-nursing.org/Content/files/sayilar/66/187-193.pdf - Aydın Sayılan, A. , Seyhan Ak, E. & Kanan, N. (2018). Yanıklarda Akut Dönem ve Hemşirelik Bakımı . Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi , 5 (3) , 485-493 . DOI: 10.17681/hsp.377452 https://dergipark.org.tr/tr/pub/hsp/issue/36335/377452 - Managing Hypertrophic Scars, Burn Contractures & Keloids. https://www.gottfriedmedical.com/conditions-treated/burns_surgical-complications/burns_surgical-complications.php
12 - Öğrenci sunumları
13 - Öğrenci sunumları
14 - Öğrenci sunumları
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final

 

Ders Kitabı

-Aksoy G., Kanan N., Akyolcu N. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği I-I, Geliştirilmiş 2. Nobel Tıp Kitabevleri, 2017, ISBN: 978-605-335-477-2.

-Karadağ M. Bulut H. (2019) Cerrahi Hemşireliği  Kavram Haritası Ve Akış Şemalı. ISSN: 978-605-9278-66-9

- Özhan Elbaş N.  Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Akıl Notları, Güneş Tıp Kitapevi, Ankara, 2016, ISBN: 978-975-277-603-6

-Aşti T.A, Karadağ A. Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilimi ve Sanatı. Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014.

-Aşti T.A., Karadağ A. Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2011.

-Sayek İ, Özmen M.M. Temel Cerrahi El Kitabı. Güneş Kitabevi, Ankara, 2009. 

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

Çelik S., Usta Yeşilbalkan Ö. (2015). Hogan A. C. Dentlinger, Ramdin V,  Dahili ve cerrahi hastalıklar hemşireliği.  ISBN-ISSN 978-605-320-101-4.

- Eti Aslan F. Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, 2016 ISBN-ISSN: 978-605-9942-58-4.

 

-Colwell MS ., Janice C. Core Curriculum Ostomy Management, Ostomy and Continence Nurses Society.Wolter Kluwers, 2016. ISBN:9781451194395

-Baranoski S,  Ayello E.A.  Wound Care Essentials: Practice Principles. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2016.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
8
8
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
8
8
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
16
16
Final Sınavı
1
24
24
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

2

Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
3

Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip eder.

X
4

Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimser, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izler ve kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürür.

5

Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurar.

X
6

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip ve hukuksal hak ve sorumluluklarının farkında olarak mesleki platformlarda yerini alır.

X
7

Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.

X
8

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

9

Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilir, hemşirelik uygulamalarında kullanabilir, yeni problem alanları belirleyebilir ve eleştirel düşünebilir.

10

Hemşirelik alanında verilerin toplanması, yorumlanması, girişimlerin uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun davranır.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hemşirelik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.