Bizi takip edin
|
EN

HEM 345 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
EKG
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 345
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Problem çözme
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere 12 derivasyonlu EKG analizi yapma ve yorumlama ile ilgili gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kalp ileti sistemini açıklayabilecektir
  • 12 derivasyonlu EKG’deki dalgaları açıklayabilecektir,
  • EKG’de ritm bozukluklarını tespit edebilecektir,
  • EKG’de akut miyokard infarktüsünü tespit edebilecektir,
  • EKG’de blokları belirleyebilecektir,
  • EKG’de hipertrofileri belirleyebilecektir.
Ders Tanımı Bu derste 12 derivasyonlu EKG’de dalgalar, bu dalgaların özellikleri, derivasyonlar, ritm okuma, anormal ritm tanıma, patolojik durumlarda EKG okuma ve yorumlamaya ilişkin bilgiler tartışılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, Dersin Tanıtımı EKG Fizyopatolojisi Kalbin ileti sistemi Okan T. (çev.ed.) Dubin D (ed). Hızlı EKG Yorumu, İzmir Güven Kitabevi, İzmir 2016, Ss:55-65
2 12 Derivasyonlu EKG’de derivasyonlar ve özellikleri EKG dalgaları ve fizyopatolojisi EKG çekimi ve monitorizasyonunda dikkat edilecek noktalar Okan T. 2016, Ss:31-55
3 EKG ritm okuma Okan T. 2016, Ss:31-55
4 EKG’de patolojik ritmleri tanıma Okan T. 2016, Ss:97-146
5 EKG’de patolojik ritmleri tanıma Okan T. İzmir 2016, Ss:97-146
6 EKG’de AV bloklar Okan T. 2016, Ss:173-191
7 EKG’de dal blokları Okan T. 2016, Ss:191
8 ARA SINAV
9 EKG’de miyokard enfarktüsü Okan T. 2016, Ss: 259
10 EKG’de atriyal ve ventriküler hipertrofiler Okan T. 2016 Ss: 243
11 Elektorlit değişikliklerinde EKG Okan T. 2016, Ss:309
12 Örnek EKG’lerin analizi
13 Örnek EKG’lerin analizi
14 Örnek EKG’lerin analizi
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Okan T. (çev.ed.) Dubin D (ed). Hızlı EKG Yorumu, İzmir Güven Kitabevi, İzmir 2016  ISBN 9789756240311

Öncül A. Goldberger Klinik Elektrokardiyografi, Güneş Tıp Kitapevi, 2014     ISBN          9789756240311

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

Fak A. EKG Akıl Notları, Güneş Tıp Kitabevleri, 2016. ISBN:9789752776241

Demirtaş M. Güncel Doğrular ile EKG Yorumu, Güneş Tıp Kitapevi, 2006. ISBN:9789758561995

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
2
8
16
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
17
17
Final Sınavı
1
25
25
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

X
2

Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
3

Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip eder.

X
4

Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimser, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izler ve kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürür.

5

Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurar.

6

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip ve hukuksal hak ve sorumluluklarının farkında olarak mesleki platformlarda yerini alır.

7

Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.

X
8

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

9

Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilir, hemşirelik uygulamalarında kullanabilir, yeni problem alanları belirleyebilir ve eleştirel düşünebilir.

10

Hemşirelik alanında verilerin toplanması, yorumlanması, girişimlerin uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun davranır.

11

Bir yabancı dili kullanarak hemşirelik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.