Bizi takip edin
|
EN

HEM 346 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Hemşirelikte Profesyonellik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 346
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Olgu / Vaka çalışması
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin, hemşirelik mesleğini profesyonellik kriterleri açısından değerlendirmeleri ve bu özellikleri evrensel ölçütlerle kıyaslayarak hemşirelik mesleğini tanımaları ve sorgulamaları amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • profesyonellik ilkelerini sıralayabilecektir,
  • profesyonellik kavramını tartışabilecektir,
  • profesyonelliğin gelişimini etkileyen faktörleri tartışabilecektir,
  • dünyada ve Ülkemizdeki hemşireliği profesyonellik ilkeleri ışığında açıklayabilecektir,
  • profesyonel davranışlar gösterebilecektir.
Ders Tanımı Bu ders; Hemşireliğin dünü bugünü ve yarınını, Hemşirelik mesleğinin örgütlenmesini ve mesleki kuruluşları, Profesyonellik kavramını, Hemşirelik Süreci ve Eleştirel Düşünme, Profesyonel Hemşirelik Rolleri, Hemşirelikte Değişim Süreci, Hemşirelikte Politika ve Ekonomi, Hemşirelikte Profesyonel Güç, Kültür ve Hemşirelik, Hemşirelikte inovasyon ve girişkenlik konularını kapsar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 -Dersin Tanıtımı -Hemşireliğin dünü bugünü ve yarını Aştı T.A., Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014. ss:25-37
2 Hemşirelik mesleğinin örgütlenmesini ve mesleki kuruluşları Yılmaz Kuşaklı B., Çetin G., Yerköy Ateş Hemşirelikte Mesleki Örgütlenme Ordu University J Nurs Stud 2019, 2(2), 131-138 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/826734
3 Profesyonellik kavramı(tanım, kavramlar, özellikler) Öner Altıok H., Üstün B. Profesyonellik: Kavram Analizi DEUHYO ED 2014,7 (2), 151-155 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/753398
4 Profesyonellik kavramı(tanım, kavramlar, özellikler) Öner Altıok H., Üstün B. Profesyonellik: Kavram Analizi DEUHYO ED 2014,7 (2), 151-155 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/753398
5 Hemşirelik Süreci ve Eleştirel Düşünme Aştı T.A., Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014. ss:95-103 Yıldırım A. Taşçı S. Hemşirelikte Eleştirel Düşünmenin Klinik Karar Vermeye Etkisi Balikesir Saglik Bil Derg Cilt:2 Sayı:3 2013. Ss:187-191 https://www.journalagent.com/bsbd/pdfs/BSBD-75046-REVIEW-YILDIRIM.pdf
6 Hemşirelik Süreci ve Eleştirel Düşünme Aştı T.A., Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014. ss:95-103 Yıldırım A. Taşçı S. Hemşirelikte Eleştirel Düşünmenin Klinik Karar Vermeye Etkisi Balikesir Saglik Bil Derg Cilt:2 Sayı:3 2013. Ss:187-191 https://www.journalagent.com/bsbd/pdfs/BSBD-75046-REVIEW-YILDIRIM.pdf
7 Profesyonel Hemşirelik Rolleri Aştı T.A., Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014. ss:113-123 Göriş, S., Kılıç, Z., Ceyhan Ö, Şentürk A.Hemşirelerin Profesyonel Değerleri Ve Etkileyen Faktörler Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 2014;5(3):137-142 https://jag.journalagent.com/phd/pdfs/PHD-74046-ORIGINAL_ARTICLE-GORIS.pdf
8 ARA SINAV
9 Hemşirelikte Değişim Süreci Aştı T.A., Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014. Ss: 79-95.
10 Hemşirelikte Politika ve Ekonomi Aştı T.A., Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014. ss: 123-137
11 Hemşirelikte Profesyonel Güç Başaran s, Duygulu S. Hemşirelikte Güç Kavramının Analizi, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi (2014) 62-73
12 Kültür ve Hemşirelik Seviğ Ü., Tanrıverdi G. Kültürlerarası Hemşirelik. İstanbul Tıp Kitabevi. 2011, ss:95-108
13 Hemşirelikte inovasyon ve girişkenlik Yeliz Doğan Merih. İnovatif Hemşirelerin Yol Haritası. Nobel Tıp Kitabevleri.2018. ss:35-42
14 Hemşirelikte inovasyon ve girişkenlik Yeliz Doğan Merih. İnovatif Hemşirelerin Yol Haritası. Nobel Tıp Kitabevleri.2018. ss:1-32
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Aştı T.A., Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Yayınevi, İstanbul, 2014. ISBN: 978-975-01795-7-0

 

Seviğ Ü., Tanrıverdi G. Kültürlerarası Hemşirelik. İstanbul Tıp Kitabevi. 2011, ISBN:9786054499106 Ss:95-108

 

Yeliz Doğan Merih. İnovatif Hemşirelerin Yol Haritası. Nobel Tıp Kitabevleri.2018. ISBN9786053353935 ss:35-42

 

Yılmaz Kuşaklı B.,  Çetin G., Yerköy Ateş Hemşirelikte Mesleki Örgütlenme Ordu University J Nurs Stud 2019, 2(2), 131-138. 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/826734

 

Öner Altıok H., Üstün B. Profesyonellik: Kavram Analizi DEUHYO ED 2014,7 (2), 151-155 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/753398

 

Yıldırım A. Taşçı  S. Hemşirelikte Eleştirel Düşünmenin 

Klinik Karar Vermeye Etkisi. Balikesir Saglik Bil Derg Cilt:2 Sayı:3 2013. Ss:187-191 https://www.journalagent.com/bsbd/pdfs/BSBD-75046-REVIEW-YILDIRIM.pdf

 

Göriş, S., Kılıç, Z., Ceyhan Ö, Şentürk A.Hemşirelerin Profesyonel Değerleri Ve Etkileyen Faktörler. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 2014;5(3):137-142 https://jag.journalagent.com/phd/pdfs/PHD-74046-ORIGINAL_ARTICLE-GORIS.pdf

 

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
2
11
22
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

2

Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

3

Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip eder.

4

Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimser, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izler ve kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürür.

X
5

Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurar.

6

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip ve hukuksal hak ve sorumluluklarının farkında olarak mesleki platformlarda yerini alır.

7

Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.

X
8

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

9

Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilir, hemşirelik uygulamalarında kullanabilir, yeni problem alanları belirleyebilir ve eleştirel düşünebilir.

X
10

Hemşirelik alanında verilerin toplanması, yorumlanması, girişimlerin uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun davranır.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hemşirelik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.