Bizi takip edin
|
EN

HEM 347 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kronik Hastalıklar Hemşireliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 347
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Karma
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrencinin, kronik hastalıkları ve önemini kavramasını, kronik hastalıklarda bakım uygulamalarını öğrenmesini ve yapabilmesini, kronik hastalıkların yönetimini gerçekleştirmesini sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler,
  • kronik hastalıklar ve önemini açıklayabilecektir,
  • kronik hastalıklarda primer ve sekonder korunmayı tanımlayabilecektir,
  • kronik hastalıklarda uyum sürecini açıklayabilecektir,
  • sık görülen kronik hastalıkları ve bakımlarını tartışabilecektir,
  • kronik hastalıkların yönetim adımlarını sıralayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders; kronik hastalıklar ve önemi, primer ve sekonder korunma, kronik hastalıklarda uyum süreci ve bakım, toplumda sık görülen kronik hastalıklar ve bakımı, kronik ağrı ve bakım, kronik hastalıklarda alternatif ve tamamlayıcı bakım konularını içerir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kronik Hastalıklar ve Önemi Kronik Hastalıklarda Primer ve Sekonder Korunma Durna Z. Kronik Hastalıklar ve Bakım. Nobel Tıp Kitabevleri, 2012. Bölüm 1. Kronik Hastalıklar ve Önemi, sayfa: 1, 37. Bölüm 2. Kronik Hastalıklarda Primer ve Sekonder Korunma, sayfa: 9
2 Kronik Hastalıklarda Uyum Süreci Kronik Hastalıklarda Bakım Durna Z. Kronik Hastalıklar ve Bakım. Nobel Tıp Kitabevleri, 2012. Bölüm 5. Kronik Hastalıklarda Uyum Süreci, sayfa: 51. Bölüm 6. Kronik Hastalıklarda Bakım, sayfa: 65
3 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ve Bakım Durna Z. Kronik Hastalıklar ve Bakım. Nobel Tıp Kitabevleri, 2012. Bölüm 6-2. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ve Bakım, sayfa: 75
4 Hipertansiyon ve Bakım Durna Z. Kronik Hastalıklar ve Bakım. Nobel Tıp Kitabevleri, 2012. Bölüm 6-3. Hipertansiyon ve Bakım, sayfa: 95.
5 Koroner Arter Hastalıkları ve Bakım Durna Z. Kronik Hastalıklar ve Bakım. Nobel Tıp Kitabevleri, 2012. Bölüm 6-4. Koroner Arter Hastalıkları ve Bakım, sayfa: 111.
6 Kronik Kalp Yetersizliği ve Bakım Durna Z. Kronik Hastalıklar ve Bakım. Nobel Tıp Kitabevleri, 2012. Bölüm 6-5. Kronik Kalp Yetersizliği ve Bakım, sayfa: 147.
7 Diyabet (Tip 2) ve Bakım Durna Z. Kronik Hastalıklar ve Bakım. Nobel Tıp Kitabevleri, 2012. Bölüm 6-14. Diyabet (Tip 2) ve Bakım, sayfa: 291.
8 Ara sınav
9 Kronik Böbrek Yetmezliği ve Bakım Durna Z. Kronik Hastalıklar ve Bakım. Nobel Tıp Kitabevleri, 2012. Bölüm 6-17. Kronik Böbrek Yetmezliği ve Bakım, sayfa: 381.
10 Kan Hastalıkları ve Bakım Durna Z. Kronik Hastalıklar ve Bakım. Nobel Tıp Kitabevleri, 2012. Bölüm 6-18. Kan Hastalıkları ve Bakım, sayfa: 397.
11 Kolorektal Kanserler ve Bakım Durna Z. Kronik Hastalıklar ve Bakım. Nobel Tıp Kitabevleri, 2012. Bölüm 6-7. Kolorektal Kanserler ve Bakım, sayfa: 177.
12 İnme ve Bakım Durna Z. Kronik Hastalıklar ve Bakım. Nobel Tıp Kitabevleri, 2012. Bölüm 6-11. İnme ve Bakım, sayfa: 239.
13 Osteoporoz ve Bakım Durna Z. Kronik Hastalıklar ve Bakım. Nobel Tıp Kitabevleri, 2012. Bölüm 6-19. Osteoporoz ve Bakım, sayfa: 423.
14 Kronik Ağrı ve Bakım Kronik Hastalıklarda Alternatif ve Tamamlayıcı Bakım Durna Z. Kronik Hastalıklar ve Bakım. Nobel Tıp Kitabevleri, 2012. Bölüm 6-9. Kronik Ağrı ve Bakım, sayfa: 201. Bölüm 6-27. Kronik Hastalıklarda Alternatif ve Tamamlayıcı Bakım, sayfa: 539.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Durna Z. Kronik Hastalıklar ve Bakım. Nobel Tıp Kitabevleri, 2012. ISBN-ISSN 978-975-420-865-8

Önerilen Okumalar/Materyaller

Enç N. (Editör). (2014). İç Hastalıkları Hemşireliği, İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi 50.yıl yay. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. ISBN: 9786053355786

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
12
12
Portfolyo
0
Ödev
1
10
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

X
2

Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
3

Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip eder.

4

Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimser, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izler ve kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürür.

X
5

Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurar.

6

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip ve hukuksal hak ve sorumluluklarının farkında olarak mesleki platformlarda yerini alır.

7

Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.

X
8

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

9

Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilir, hemşirelik uygulamalarında kullanabilir, yeni problem alanları belirleyebilir ve eleştirel düşünebilir.

10

Hemşirelik alanında verilerin toplanması, yorumlanması, girişimlerin uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun davranır.

11

Bir yabancı dili kullanarak hemşirelik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.