Bizi takip edin
|
EN

HEM 350 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İnfertilite ve Aile Planlaması
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 350
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Problem çözme
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Canlandırma
Simülasyon
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin; aile planlamasının aile ve toplum sağlığı yönünden önemini, kontraseptif yöntemleri, infertilite nedenlerini, teşhis ve tedavideki yenilikleri ve aile planlaması hizmetlerinde hemşirenin rolünü öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • aile planlamasını ve interfiliteyi tanımlayabilecek,
  • aile planlamasının amaçlarını ve önemini açıklayabilecek,
  • dünyada ve Türkiye’de nüfusun özelliklerini ve nüfus politikalarını tartışabilecek,
  • kontraseptif yöntemleri sıralayabilecek,
  • aile planlamasında danışmanlığın önemi ve ilkelerini açıklayabilecek,
  • infertilite teşhis ve tedavisindeki gelişmeleri takip edebilecektir.
Ders Tanımı Bu ders; aile planlamasının tanımı ve önemi, aile planlamasının amacı ve yararları, dünyada ve Türkiye’de nüfus özellikleri ve nüfus politikaları, aile planlaması hizmetleri ve danışmanlığında hemşirenin yeri ve önemi, aile planlaması yöntemleri, acil ve özel durumlarda kontrasepsiyon, infertilite tanı ve tedavi yöntemleri konularını içerir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı Aile planlamasına giriş aile planlaması tanımı ve önemi Aile planlamasının amacı ve yararları Dünyada ve Türkiye’de aile planlaması çalışmaları ve uygulamaları Taşkın L. (2020). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. 16. Baskı. Akademisyen Kitabevi, İstanbul. S:539-558, 559-578 Kızılkaya Beji N. (2017). Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları. Genişletilmiş 2. Baskı. Nobel Tıp Kitabevleri. S:141-162
2 Aile Planlamasında Başvuran Kişinin Değerlendirilmesi Taşkın L. (2020). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. 16. Baskı. Akademisyen Kitabevi, İstanbul. S:539-558, 559-578 Kızılkaya Beji N. (2017). Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları. Genişletilmiş 2. Baskı. Nobel Tıp Kitabevleri. S:141-162
3 Aile Planlaması Danışmanlığı Taşkın L. (2020). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. 16. Baskı. Akademisyen Kitabevi, İstanbul. S:539-558, 559-578 Kızılkaya Beji N. (2017). Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları. Genişletilmiş 2. Baskı. Nobel Tıp Kitabevleri. S:141-162
4 Hormonal Kontraseptı̇fler Taşkın L. (2020). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. 16. Baskı. Akademisyen Kitabevi, İstanbul. ISBN: 9759466104. S:539-558, 559-578 Kızılkaya Beji N. (2017). Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları. Genişletilmiş 2. Baskı. Nobel Tıp Kitabevleri. S:141-162
5 Rahim İçi Araçlar Taşkın L. (2020). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. 16. Baskı. Akademisyen Kitabevi, İstanbul. ISBN: 9759466104. S:539-558, 559-578 Kızılkaya Beji N. (2017). Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları. Genişletilmiş 2. Baskı. Nobel Tıp Kitabevleri. S:141-162
6 Bariyer Yöntemler (Erkek ve Kadın Kondomu, Diyafram, Spermisitler) Taşkın L. (2020). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. 16. Baskı. Akademisyen Kitabevi, İstanbul. S:539-558, 559-578 Kızılkaya Beji N. (2017). Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları. Genişletilmiş 2. Baskı. Nobel Tıp Kitabevleri. S:141-162
7 Gönüllü Cerrahı̇ Sterilizasyon Taşkın L. (2020). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. 16. Baskı. Akademisyen Kitabevi, İstanbul. S:539-558, 559-578 Kızılkaya Beji N. (2017). Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları. Genişletilmiş 2. Baskı. Nobel Tıp Kitabevleri. S:141-162
8 ARA SINAV
9 Doğal Aile Planlaması Yöntemleri Taşkın L. (2020). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. 16. Baskı. Akademisyen Kitabevi, İstanbul. S:539-558, 559-578 Kızılkaya Beji N. (2017). Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları. Genişletilmiş 2. Baskı. Nobel Tıp Kitabevleri. S:141-162
10 Doğum Sonrası, Düşük Sonrası Kontrasepsiyon, Acil Kontrasepsiyon Taşkın L. (2020). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. 16. Baskı. Akademisyen Kitabevi, İstanbul. S:539-558, 559-578 Kızılkaya Beji N. (2017). Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları. Genişletilmiş 2. Baskı. Nobel Tıp Kitabevleri. S:141-162
11 Aile Planlaması yöntemlerine yönelik hazırlanan poster çalışmalarının gözden geçirilmesi
12 İnfertilite Sorunu Olan Çiftin Değerlendirilmesi Yardımcı Üreme Teknikleri Taşkın L. (2020). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. 16. Baskı. Akademisyen Kitabevi, İstanbul. S:539-558, 559-578 Kızılkaya Beji N. (2017). Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları. Genişletilmiş 2. Baskı. Nobel Tıp Kitabevleri. S:141-162
13 İnfertilite Tedavisinde Danışmanlık Yardımcı Üreme Teknikleri, Etik ve Yasal Konular Taşkın L. (2020). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. 16. Baskı. Akademisyen Kitabevi, İstanbul. S:539-558, 559-578 Kızılkaya Beji N. (2017). Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları. Genişletilmiş 2. Baskı. Nobel Tıp Kitabevleri. S:141-162
14 Üniversite’de AP yöntemleri ile ilgili stant açılması
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Taşkın L. (2020). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. 16. Baskı. Akademisyen Kitabevi, İstanbul. ISBN: 9759466104. S:539-558, 559-578

Kızılkaya Beji N. (2017). Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları. Genişletilmiş 2. Baskı. Nobel Tıp Kitabevleri. ISBN: 978-605-335-246-4. S:141-162

Önerilen Okumalar/Materyaller

Aile Planlaması Yöntemi Uygulama Rehberi.

https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/açsap34.pdf

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
12
12
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
12
12
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
18
18
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

X
2

Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
3

Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip eder.

X
4

Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimser, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izler ve kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürür.

X
5

Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurar.

6

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip ve hukuksal hak ve sorumluluklarının farkında olarak mesleki platformlarda yerini alır.

7

Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.

X
8

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

9

Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilir, hemşirelik uygulamalarında kullanabilir, yeni problem alanları belirleyebilir ve eleştirel düşünebilir.

10

Hemşirelik alanında verilerin toplanması, yorumlanması, girişimlerin uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun davranır.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hemşirelik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.