Bizi takip edin
|
EN

HEM 400 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Onkoloji Hemşireliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 400
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Problem çözme
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin kanser hastasının ve ailesinin gereksinimleri ve bakımına farkındalığını artırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • kanserle ilgili temel kavramları açıklayabilecekler,
  • sık görülen kanser türlerini sınıflandırabilecekler,
  • kanserli hastaların ve ailelerinin bakım gereksinimlerini açıklayabilecekler,
  • kanser hastalarına gereksinimleri doğrultusunda bakım verebilecekler,
  • kanser hastalarının bakımlarına ilişkin kayıtları tutabilecekler,
  • kanser hastasının bakımında onkoloji hemşiresinin önemini tartışabilecekler.
Ders Tanımı Bu ders öğrencilerin; Onkoloji Hemşireliği, kanser epidemiyolojisi, risk faktörleri, fizyopatolojisi, tanı ve tedavi yöntemleri ile erken tanıya ilişkin teorik bilgileri, sık görülen kanser tiplerini, kanserli hastanın bakımını, semptomların kontrolünü, evde bakım ve hastanın palyatif bakımını, hasta ve ailesine destek sağlama konusunda bilgi ve beceri kazanmasını amaçlamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı Onkoloji Hemşireliğinin Kapsamı, Gerekçesi, Önemi, Gerekliliği Can, G.(Ed). Dünyada ve Türkiye’de Onkoloji Hemşireliği (2015).Onkoloji Hemşireliği Kitabı, 1. Baskı, Nobel Tıp Kitabevi. Ss: 1033- 1042.
2 Kanserin Tanımı, Tarihçesi, Ülkemizde Ve Dünyada Epidemiyolojisi World Health Organization. Cancer Key Facts (2020): https:// www. Who.int/news- room/fact-sheets/detail.cancer
3 Karsinogenezis ve Kanserin Sınıflandırılması Kav S. (2020). Kanser Tanımı ve Terimler, Karsinogenezis. Onkoloji Hemşireliği Kitabı, 1. Baskı, Hipokrat Yayınevi, SS:3-10.
4 Kanserde Risk Faktörleri, Sistemlere Yönelik Belirti Bulgular Kanserin Tanı Yöntemleri, Kanserden Korunma ve Erken Tanı Bayo J, Molina R, Perez J, et al. SEOM clinical guidelines to primary Prevention of cancer (2018): Clin Trans Oncol 2019;21(1):106-113
5 Sık görülen kanser Tipleri (ALL, AML, KML, HL, NHL, MM…..) Can, G.(Ed). Kanser Hastasının Bakımı (2015).Onkoloji Hemşireliği Kitabı, 1. Baskı, Nobel Tıp Kitabevi. Ss: 851- 882.
6 Kanserde Tedavi Yöntemleri ve Bakımı Kapucu S, Kutlutürkan S. (Ed). Kemoterapi (2020). Onkoloji Hemşireliği. 1. Baskı, Hipokrat Yayınevi, Ss:51- 65.
7 Kanserli Hastada Semptom Kontrolü ve Bakımı Wilson BJ, Zitella LJ, Erb CH, et al. Prevention od ınfection: A Systematic Rewiev of Evidence – Based Practice Interventions for Management in Patients with cancer. Clinical Journal of Oncology Nursing.2018;22(2): 157-168
8 Kanserli Hastada Semptom Kontrolü ve Bakımı ARA SINAV Bahar A, Ovayolu Ö, Ovayolu N. Onkoloji Hastalarında Sık Karşılaşılan Semptomlar ve Hemşirelik Yönetimi. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2019;6(1): 42-58
9 Kanserli Hastaya Bakım Verenlerin Korunması (Hemşire-Hasta ve Yakını) COVID 19 Pandemisinde Kanser Hasta ve Yakınlarının Korunması Bektaş H. Kanser Sürecinde Aileye Yaklaşım. Can G(Ed): Onkoloji Hemşireliği. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri, 2015,ss: 933-941
10 Onkolojik Aciller Kanserli Hastada Palyatif Bakım Özçelik H. Palyatif Bakım. (Ed: Kapucu S, Kutlutürkan). Onkoloji Hemşireliği. 1. Baskı, Hipokrat Yayınevi, ss:473-481
11 Kanserde Rehabilitasyon Kocamaz D, Tuncer Ayşenur, Yamak D, Sever Ö. Kanser ve Onkolojik Rehabilitasyon. Zeugma Sağlık Araştırmaları Dergisi. 2019;1(1):24-29
12 Kanserli Hastada Taburculuk ve Evde Bakım Kanserli Hastada Yaşam Sonu Bakım ve Ölüm -Ödev Terzi K. Yaşam Sonu Dönem Bakımı. (Ed: Kapucu S, Kutlutürkan). Onkoloji Hemşireliği. 1. Baskı, Hipokrat Yayınevi, ss:485-494
13 Geriyatrik Onkoloji Hastası ve Bakım Akdemir N, Akkuş Y. Yaşlı Kanser Hastasına Yaklaşım. Can G(Ed): Onkoloji Hemşireliği. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri, 2015,ss: 943-954
14 İyi Ölüm Fadıloğlu Ç, Hançerlioğlu S. Yaşam Sonu Bakım ve Ölüm ( Ed: Yıldırım Y & Fadıloğlu Ç). Palyatif Bakım, Semptom Yönetimi ve Yaşam Sonu Bakım. Ankara, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, 2017;701- 745
15 Dersin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Can (G): Onkoloji Hemşireliği. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri, 2015, ISBN:978-605-335-068-2

Kapucu S, Kutlutürkan (Ed): Hemşirelik Öğrencilerine Yönelik   Onkoloji Hemşireliği. 1. Baskı, Hipokrat Yayınevi, ISBN: 978-605-7874-47-7

Akçakaya A (Ed): Palyatif Bakım ve Tıp. 1. Baskı, İstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık Hiz. Tic. Ltd.Şti, 2019, ISBN: 978-605-7607-17-1

Fadıloğlu Ç, Hançerlioğlu S. Yaşam Sonu Bakım ve Ölüm ( Ed: Yıldırım Y & Fadıloğlu Ç). Palyatif Bakım, Semptom Yönetimi ve Yaşam Sonu Bakım. Ankara, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, 2017;701- 745. ISBN: 9786059215473

Önerilen Okumalar/Materyaller

World Health Organization. Cancer Key Facts (2020): https:// www. Who.int/news- room/fact-sheets/detail.cancer

Bayo J, Molina R, Perez J, et al. SEOM clinical guidelines to primary Prevention of cancer (2018): Clin Trans Oncol 2019;21(1):106-113

Wilson BJ, Zitella LJ, Erb CH, et al. Prevention od ınfection: A Systematic Rewiev of Evidence – Based Practice Interventions for Management in Patients with cancer. Clinical Journal of Oncology Nursing.2018;22(2): 157-168

Bahar A, Ovayolu Ö, Ovayolu N. Onkoloji Hastalarında Sık Karşılaşılan Semptomlar ve Hemşirelik Yönetimi. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2019;6(1): 42-58

Kocamaz D, Tuncer Ayşenur, Yamak D, Sever Ö. Kanser ve Onkolojik Rehabilitasyon. Zeugma Sağlık Araştırmaları Dergisi. 2019;1(1):24-29

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
18
18
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
19
19
Final Sınavı
1
35
35
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

X
2

Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
3

Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip eder.

4

Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimser, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izler ve kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürür.

X
5

Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurar.

6

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip ve hukuksal hak ve sorumluluklarının farkında olarak mesleki platformlarda yerini alır.

X
7

Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.

8

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

X
9

Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilir, hemşirelik uygulamalarında kullanabilir, yeni problem alanları belirleyebilir ve eleştirel düşünebilir.

10

Hemşirelik alanında verilerin toplanması, yorumlanması, girişimlerin uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun davranır.

11

Bir yabancı dili kullanarak hemşirelik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.