Bizi takip edin
|
EN

HEM 410 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kültürlerarası Hemşirelik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 410
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrenciler kültürün sağlık üzerine etkilerini, kültürlerarası hemşirelik modellerinin kullanımını, kültürel yeterliliğin hemşirelik eğitimi ve uygulamasına entegrasyonu ile farklı kültürlere uygun hemşirelik bakımı verebilmeyi öğrenmeleri amaçlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Kültürün insan, sağlık ve hastalık üzerine etkisini ve etkileyen faktörleri tartışabilir,
 • Din, kültür ve sağlık ilişkisini kavrayabilir,
 • Kültürlerarası hemşireliğin tanımı, amacı, önemi ve tarihsel gelişimini tanımlayabilir,
 • Kültürel yeterlilik ve gelişim sürecini yorumlayabilir,
 • Kültürlerarası hemşirelik modellerini ve kullanım alanlarını oluşturabilir,
 • Dünya’da farklı kültürlere yönelik sağlık uygulamalarını açılayabilir,
 • Türkiye’de farklı kültürleri ve sağlık yaklaşımlarını değerlendirebilir,
 • Türkiye’de kültürel çeşitliliği ve sağlık uygulamalarını açıklayabilir.
Ders Tanımı Bu ders, sağlık, hastalık ve kültür kavramı, sağlık ve hastalığı etkileyen kültürel faktörleri, din sağlık ve kültür ilişkisini, kültürlerarası hemşireliğin tanımı, amacı, önemi ve tarihsel gelişimini, kültürel yeterlilik ve gelişim sürecini, kültürlerarası hemşirelik modellerini ve kullanım alanlarını, Dünya’daki farklı kültürleri, Türkiye’de farklı kültürleri ve sağlık yaklaşımlarını, Türkiye’de kültürel çeşitliliği ve sağlık uygulamaları konularını kapsar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı Sağlık ve Kültür Etkileşimi Potter P, Perry AG, Stockert P, Hall, A. (2013). Fundamentals of Nursing. London: Elsevier Mosby. ss:101-102.
2 Sağlığı ve Hastalığı Etkileyen Kültürel Faktörler Potter P, Perry AG, Stockert P, Hall, A. (2013). ss:102-104 Barutçugil İ. (2011). Kültürlerarası Yönetim, Kariyer Yayıncılık, İstanbul, ss: 46-54
3 Din, Kültür ve Sağlık İlişkisi Potter P, Perry AG, Stockert P, Hall, A. (2013). ss:104-105
4 Transkültürel Hemşirelik Potter P, Perry AG, Stockert P, Hall, A. (2013). ss:103.
5 Kültürel Değerlendirme Potter P, Perry AG, Stockert P, Hall, A. (2013). ss:107-110
6 Kültürel Değerlendirmede Bileşenlerin Seçimi Potter P, Perry AG, Stockert P, Hall, A. (2013). ss:110-112
7 Kültürlerarası Hemşirelik Modelleri Potter P, Perry AG, Stockert P, Hall, A. (2013). ss:108-110
8 Ara Sınav
9 Kültürel Yeterlilik Kültürel Yeterliliğin Geliştirilmesi Potter P, Perry AG, Stockert P, Hall, A. (2013). ss:105-103
10 Kültürel Uygulama Potter P, Perry AG, Stockert P, Hall, A. (2013). ss:112-115
11 Türkiye’de Farklı Kültürler ve Sağlık Yaklaşımları Barutçugil İ. (2011). ss: 75-80
12 Türkiye’de Kültürel Çeşitlilik ve Sağlık Uygulamaları Barutçugil İ. (2011). ss: 75-80
13 Dünya Kültürleri ve Sağlık Uygulamaları -I Barutçugil İ. (2011). ss: 54-74
14 Dünya Kültürleri ve Sağlık Uygulamaları -II Barutçugil İ. (2011). ss: 54-74
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

 

 1. Potter P, Perry AG, Stockert P, Hall, A. (2013). Fundamentals of Nursing. London: Elsevier Mosby. ISBN: 9780323079334
 2. Barutçugil İ. (2011). Kültürlerarası Yönetim, Kariyer Yayıncılık, İstanbul. ISBN:978-9944-300-66-7

 

Önerilen Okumalar/Materyaller
 1. Seviğ Ü., Tanrıverdi G. (2011) Kültürlerarası Hemşirelik. İstanbul Tıp Kitabevi. ISBN:9786054499106
 2. Tanrıverdi G. (2016) Hemşirelerde Kültürel Yeterliliği Geliştirme Yaklaşım ve Önerileri. ÇOMÜ Yayınları
 3. Tanrıverdi G. (2019) Farklı Dinler ve Hemşirelik Yaklaşımları. Nobel Akademik Yayıncılık. ISBN:9786050331806
 4. Tanrıverdi G. (2020). Türkiye’de Farklı Kültürler ve Sağlık Yaklaşımları Sağlık Çalışanlarına Öneriler. Rating Academy Yayınları ISBN:9786257047197
 5. Bolsoy N, Sevil Ü (2006). Sağlık-hastalık ve kültür etkileşimi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 9(3): 78-87. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2932
 6. Hotun Şahin, N., Onat Bayram, G. ve Avcı, D. (2009). Kültürlere duyarlı yaklaşım: transkültürel hemşirelik. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 6 (1):2-7.
 7. Tortumluoğlu G. (2004). Transkültürel Hemşirelik ve Kültürel bakım modeli örnekleri. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 8(2):47-57. http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/1030.pdf
 8. Tanrıverdi G, Seviğ Ü, Bayat M, Birkök Mc (2009). Hemşirelik bakımında kültürel özellikleri tanılama rehberi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1): 793-806.
 9. Hotun Şahin N, Onat Bayram G, Avcı D (2009). Kültürlere duyarlı yaklaşım: transkültürel hemşirelik. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 6(1):2-7.
 10. Başalan İz F, Bayık Temel A (2009). Hemşirelikte kültürel yeterlik. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 17(17):51-58.
 11. Tanrıverdi G (2017). Hemşirelerde kültürel yeterliliği geliştirmeye yönelik yaklaşım ve öneriler. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 25(3):227-236.
 12. Başlı M, Bekâr M, Civelek İ (2018). Kültürlerarası hemşirelikte kullanılan modeller ve kültürel yeterlilik süreci modelini anlamak. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1(1):1-7. https://dergipark.org.tr/tr/pub/neufhsj/issue/38481/435286
 13. Tanrıverdi, G. (2017). Hemşirelikte yeni bir model önerisi: Çevre odaklı kültürel yeterlilik modeli. Journal of Human Sciences, 14(4):4658-4670

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
20
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
22
22
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

X
2

Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
3

Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip eder.

X
4

Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimser, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izler ve kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürür.

5

Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurar.

X
6

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip ve hukuksal hak ve sorumluluklarının farkında olarak mesleki platformlarda yerini alır.

7

Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.

8

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

X
9

Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilir, hemşirelik uygulamalarında kullanabilir, yeni problem alanları belirleyebilir ve eleştirel düşünebilir.

10

Hemşirelik alanında verilerin toplanması, yorumlanması, girişimlerin uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun davranır.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hemşirelik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.