Bizi takip edin
|
EN

HEM 420 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Hemşireliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 420
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Olgu / Vaka çalışması
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrenciler, fiziksel (tıbbi) hastalığı nedeniyle başvuran hastaların ve ailelerinin sağlığını geliştirebilmekte, primer korumadan rehabilitasyona kadar uzanan yelpazade ortaya çıkan bilişsel, psikolojik, davranışsal tepkilerini, psikososyal sorunlarını tanımlayabileceklerdir. Böylece, hastanın hemşiresine danışmanlık yapan, eğitmen rolünde hemşirelerin psikososyal tanılama, bakım ve iş stresi konusunda eğitimlerini sağlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • fiziksel hastalığı nedeniyle hastaneye başvuran (yatan ya da ayaktan) hastaların ve ailesinin psikososyal tanılamasını yapabilecektir.
 • fiziksel yakınması ya da hastalığı olan bireyin fiziksel durumu ile ruhsal durumu arasındaki etkileşimi açıklayabilecektir.
 • direkt veya indirekt psikososyal bakım girişimlerini planlayabilecektir.
 • hasta ve ailelerine hastalık sürecindeki problemlerle baş etme yollarını geliştirme yöntemlerini açıklayabilecektir.
 • hemşirelerin mesleki, kişisel benlik saygılarını, girişimciliğini artırmak için gerekli terapötik grup çalışmalarını sıralayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders; fiziksel hastalık nedeniyle ortaya çıkan sorunlar ve bunlarla ilgili olarak hasta, ailesi ve tedavi ekibine psikososyal bakım girişimleri ve ekip çalışmasını kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı
2 Konsültasyon liyezon hemşireliği ve temel kavramlar, önemi ve tarihçesi -Kocaman N. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Hemşireliği ve Rolü nedir?. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2005, 8(3):107-118 1. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/29288 -Kaçmaz N. (2006). Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Ve Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Hemşireliği: Tarihsel Bakış. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. Volume 9 , Issue 1, Pages 75 – 85. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/29301
3 Konsültasyon liyezon hemşireliği ve temel kavramlar, önemi ve tarihçesi-2 Kocaman N. Genel Hastane Uygulamasında Psikososyal Bakım ve Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Hemşireliği?. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2005, 9(1): 49-54 http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/1124.pdf
4 Temel iletişim becerileri görüşme teknikleri, Biyopsikosoyal tanılamaya giriş Stuart, G.W. (2009) Principles and Practice of Psychiatric Nursing. Mosby Elsevier, Missouri, USA. S:138-166. Townsend, MC. (2015) Psychiatric Mental Healt Nursing. Sixth Edition. David Company. Philadelphia. USA s:172-194.
5 Biyopsikososyal tanılama Stuart, G.W. (2009) Principles and Practice of Psychiatric Nursing. Mosby Elsevier, Missouri, USA. S:138-166. Townsend, MC. (2015) Psychiatric Mental Healt Nursing. Sixth Edition. David Company. Philadelphia. USA s:172-194.
6 Fiziksel hastalıklara uyum, uyum süreci, hastalığa tepkiler, hastalıklarda baş etme Kübler-Ross, E. (2010). Ölüm ve Ölmek Üzerine APRIL YAYINCILIK. S:1-150.
7 Kriz Yönetimi Stuart, G.W. (2009) Principles and Practice of Psychiatric Nursing. Mosby Elsevier, Missouri, USA. S:181-199. Townsend, MC. (2015) Psychiatric Mental Healt Nursing. Sixth Edition. David Company. Philadelphia. USA S: 204-219.
8 Ara Sınav
9 Fiziksel hastalıklarda sık görülen psikiyatrik sorunlar (anksiyete, depresyon, deliryum) ve hemşirelik yaklaşımları Stuart, G.W. (2009) Principles and Practice of Psychiatric Nursing. Mosby Elsevier, Missouri, USA. S:289-344. Townsend, MC. (2015) Psychiatric Mental Healt Nursing. Sixth Edition. David Company. Philadelphia. USA S:264-279, 519-561. Stuart, G.W. (2009) Principles and Practice of Psychiatric Nursing. Mosby Elsevier, Missouri, USA. S:217-244. Townsend, MC. (2015) Psychiatric Mental Healt Nursing. Sixth Edition. David Company. Philadelphia. USA s: 561-593.
10 Onkoloji hastaları ve ailelerine yönelik hemşirelik yaklaşımları Bağ, B. (2012). Psiko-Onkoloji, Psikososyal Sorunlar ve Ölçüm Yöntemleri. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2012;4(4):449-464 doi:10.5455/cap.20120427. http://www.cappsy.org/archives/vol4/no4/cap_04_27.pdf
11 Ölmek üzere olan hasta ve ailesine yaklaşım Stuart, G.W. (2009) Principles and Practice of Psychiatric Nursing. Mosby Elsevier, Missouri, USA. S:762-773. Townsend, MC. (2015) Psychiatric Mental Healt Nursing. Sixth Edition. David Company. Philadelphia. USA s: 792-810.
12 Alanlara özgü sık görülen psikiyatrik problemler ve hemşirelik yaklaşımları Çam, O., Engin, E., (2014). Ruh Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı. İstanbul Tıp Kıtapevi I. Baskı İstanbul. S:130-180
13 Grup sunumları (Seçilen hemşirelik tanılarına yönelik)
14 Hemşireleri destekleme ve güçlendirme (tükenmişlik, merhamet yorgunluğu, mobbing) Baca, M. (2011). Professional boundaries and dual relationships in clinical practice. The Journal for Nurse Practitioners, 7(3), 195–200 doi:10.1016/j.nurpra.2010.10.003. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1555415510005143
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı
 1. Çam, O., Engin, E., (2014). Ruh Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı. İstanbul Tıp Kıtapevi I. Baskı İstanbul. ISBN: 9786054499922 
 2. Stuart, G.W. (2009) Principles and Practice of Psychiatric Nursing. Mosby Elsevier, Missouri, USA. ISBN: 9780323091145
 3. Townsend, MC. (2015) Psychiatric Mental Health Nursing. Sixth Edition. David Company. Philadelphia. USA. ISBN:  9780803640924
Önerilen Okumalar/Materyaller
 1. Kaçmaz N. (2006). Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Ve Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Hemşireliği: Tarihsel Bakış. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. Volume 9 , Issue 1, Pages 75 – 85. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/29301
 2. Kocaman N. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Hemşireliği ve Rolü nedir?. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2005, 8(3):107-118 1.        https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/29288
 3. Kocaman N. Genel Hastane Uygulamasında Psikososyal Bakım ve Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Hemşireliği?. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2005, 9(1): 49-54 http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/1124.pdf
 4. Kübler-Ross, E. (2010). Ölüm ve Ölmek Üzerine APRIL YAYINCILIK. S:1-150. ISBN:       9789756006610
 5. Baca, M. (2011). Professional boundaries and dual relationships in clinical practice. The Journal for Nurse Practitioners, 7(3), 195–200 doi:10.1016/j.nurpra.2010.10.003. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1555415510005143
 6. Bridges, J., Nicholson, C., Maben, J., Pope, C., Flatley, M., Wilkinson, C., et al., (2013). Capacity for care: meta-ethnography of acute care nurses’ experiences of the nursepatient relationship. Journal of Advanced Nursing 69(4), 760–772. doi:10.1111/jan.12050. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23163719/
 7. Dinç L., & Gastmans C. (2013). Trust in nurse–patient relationships: A literatüre review, Nursing Ethics, 20(5). 501–516, doi:10.1177/0969733012468463. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23426234/
 8. Dziopa F., & Ahern K. (2009). Three different ways mental health nurses develop quality therapeutic relationships, Issues in Mental Health Nursing, 30(1), 14-22, doi: 10.1080/01612840802500691.  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19148817/
 9. Finfgeld-Connett, D. (2008). Meta-synthesis of caring in nursing. Journal of Clinical Nursing, 17(2), 196-204. doi:10.1111/j.1365-2702.2006.01824.x https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17331089/
 10. Gámez, G.G. (2009). The nurse-patient relationship as a caring relationship. Nursing Science Quarterly, 22 (2), 126-127. doi:10.1177/0894318409332789. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19342710/
 11. Grandey, A.A. (2000). Emotion regulation in the workplace: a new way to conceptualize emotional labour. Journal of Occupational Health Psychology, 5 (1), 95-110. https://psycnet.apa.org/record/1999-15533-009
 12. Hagerty, B.M., & Patusky K.L. (2003). Reconceptualizing the nurse-patient relationship, Journal of Nursing Scholarship, 35(2), 145-150. doi:10.1111/j.1547-5069.2003.00145.x. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12854295/
 13. Wiechula, R., Conroy, T., Kitson, A.L., Marshall R.J., Whitaker, N., & Rasmussen, P. (2016). Umbrella review of the evidence: what factors influence the caring relationship between a nurse and patient?. Journal of Advanced Nursing 72(4), 723–734. doi: 10.1111/jan.12862. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26692520/

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
1
10
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
10
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
32
32
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

X
2

Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
3

Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip eder.

X
4

Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimser, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izler ve kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürür.

X
5

Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurar.

X
6

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip ve hukuksal hak ve sorumluluklarının farkında olarak mesleki platformlarda yerini alır.

7

Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.

X
8

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

9

Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilir, hemşirelik uygulamalarında kullanabilir, yeni problem alanları belirleyebilir ve eleştirel düşünebilir.

10

Hemşirelik alanında verilerin toplanması, yorumlanması, girişimlerin uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun davranır.

11

Bir yabancı dili kullanarak hemşirelik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.