Bizi takip edin
|
EN

HEM 426 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Transplantasyon Hemşireliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 426
Güz/Bahar
3
10
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin, organ nakli olacak hastanın ameliyat öncesi, ameliyat sırası ve ameliyat sonrası dönemde kanıta dayalı bütüncül bir yaklaşımla hemşirelik bakımına, eğitimine ilişkin bilgi, tutum ve beceri kazanmaları amaçlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Organ ve doku transplantasyonunda temel kavram ve tanımları açıklayabilir
  • Transplantasyon hemşiresinin rolü ve önemini tartışabilir.
  • Organ ve doku transplantasyonu yapılacak hastanın ameliyat öncesi, sırası ve sonrası bakımını son literatür ve kanıta dayalı rehberlerin önerileri doğrultusunda tartışabilir.
  • Organ ve doku transplantasyon immünolojisinin temelleri ve immunusupresif tedaviyi tartışabilir.
  • Organ ve doku transplantasyonu sonrası immunosupressif tedavinin yan etkilerinin önlenmesine ve yönetilmesine ilişkin hemşirelik bakımını planlayabilir.
  • Organ ve doku transplantasyonunda yasal ve etik konuları açıklayabilir.
Ders Tanımı Bu ders, organ nakli hemşireliğinde temel kavramları, organ naklinin yasal ve etik boyutunu organ nakli geçirecek hastanın ameliyat öncesi, sırası ve sonrası hemşirelik bakımı kapsar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı Organ ve doku transplantasyonunun tarihi Organ ve doku transplantasyonda temel kavramlar Transplantasyon hemşireliğinin önemi, rol ve sorumlulukları Cupple ASA, Ohler L. Transplantation Nursing Secrets. Hanley&Belfus Title, Philadelphia 2003 Eti Aslan F. Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, 2016
2 Organ ve doku transplantasyonu yapılacak hastanın ameliyat öncesi hazırlığı ve eğitimi Fizyolojik hazırlık Psikolojik hazırlık Yasal hazırlık Cupple ASA, Ohler L. Transplantation Nursing Secrets. Hanley&Belfus Title, Philadelphia 2003 Eti Aslan F. Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, 2016
3 Organ ve doku transplantasyon cerrahisi Cupple ASA, Ohler L. Transplantation Nursing Secrets. Hanley&Belfus Title, Philadelphia 2003 Eti Aslan F. Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, 2016
4 Organ ve doku transplantasyonu sonrası akut dönem hemşirelik bakımı Cupple ASA, Ohler L. Transplantation Nursing Secrets. Hanley&Belfus Title, Philadelphia 2003 Eti Aslan F. Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, 2016
5 Organ ve doku transplantasyonu sonrası erken dönem hemşirelik bakımı ve taburculuk eğitimi Cupple ASA, Ohler L. Transplantation Nursing Secrets. Hanley&Belfus Title, Philadelphia 2003 Eti Aslan F. Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, 2016
6 Organ ve doku transplantasyonu sonrası uzun dönem hemşirelik bakımı Cupple ASA, Ohler L. Transplantation Nursing Secrets. Hanley&Belfus Title, Philadelphia 2003 Eti Aslan F. Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, 2016
7 Organ ve doku transplantasyonu sonrası akut dönem komplikasyonlar ve hemşirelik yaklaşımları Cupple ASA, Ohler L. Transplantation Nursing Secrets. Hanley&Belfus Title, Philadelphia 2003 Eti Aslan F. Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, 2016
8 Ara sınav
9 Organ ve doku transplantasyonu sonrası erken dönem komplikasyonlar ve hemşirelik yaklaşımları Cupple ASA, Ohler L. Transplantation Nursing Secrets. Hanley&Belfus Title, Philadelphia 2003 Eti Aslan F. Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, 2016
10 Organ ve doku transplantasyonu sonrası uzun dönem komplikasyonlar ve hemşirelik yaklaşımları Cupple ASA, Ohler L. Transplantation Nursing Secrets. Hanley&Belfus Title, Philadelphia 2003 Eti Aslan F. Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, 2016
11 Organ ve doku transplantasyonunda İmmunosupressif tedavinin yan etkileri, İmmunosupressif tedavinin yan etkilerinin önlenmesi ve yönetilmesinde hemşirelik yaklaşımları Cupple ASA, Ohler L. Transplantation Nursing Secrets. Hanley&Belfus Title, Philadelphia 2003 Eti Aslan F. Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, 2016
12 Organ ve doku transplantasyonu sonrası hasta ve ailesinin psikolojik durumu, baş etme ve hemşirelik yaklaşımları Cupple ASA, Ohler L. Transplantation Nursing Secrets. Hanley&Belfus Title, Philadelphia 2003 Eti Aslan F. Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, 2016
13 Organ ve doku transplantasyonu sonrası cinsellik ve gebelik hemşirelik yaklaşımları Cupple ASA, Ohler L. Transplantation Nursing Secrets. Hanley&Belfus Title, Philadelphia 2003 Eti Aslan F. Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, 2016
14 Türkiyede organ nakil sistemi Organ ve doku transplantasyonunda etik ve yasal konular Cupple ASA, Ohler L. Transplantation Nursing Secrets. Hanley&Belfus Title, Philadelphia 2003 Eti Aslan F. Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, 2016
15 Dersin Gözden geçirilmesi
16 Final

 

Ders Kitabı

1.      Eti Aslan F. Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, 2016

2.     Karadakovan A, Aslan E. F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 3. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2014

 

3.     Ahmed, A., Keeffe, EB., Current Indications and Contraindications for Liver Transplantation Clin Liver Dis 11 (2007) 227–247

4.     Hoffman, M.F., Nelson, J.B., Drangstveit, B.M., Flynn, M.B., Caring for Transplant Receipients in a Nontransplant Setting, Critical Care Nursing, 2006; 26(2): 53-76

5.     Challınor P, Sedgewıck J. Principles and Practice of Renal Nursing. 2001.

6.     Cupple ASA, Ohler L. Transplantation Nursing Secrets. Hanley&Belfus Title, Philadelphia 2003.

7.     Titiz İ. Renal Transplantasyona Pratik Yaklaşım. Eczacıbaşı Yayınları, İstanbul, 2004

 

Önerilen Okumalar/Materyaller

  1.Lewis S.L., Dirksen S.H., Heitkemper M.M., Bucher L.Medical-Surgical Nursing Assessment and Management of Clinical Problems. Ninth Edition.Elseiver Mosby. Canada 2014

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
11
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
98

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

X
2

Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
3

Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip eder.

X
4

Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimser, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izler ve kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürür.

X
5

Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurar.

X
6

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip ve hukuksal hak ve sorumluluklarının farkında olarak mesleki platformlarda yerini alır.

X
7

Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.

X
8

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

X
9

Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilir, hemşirelik uygulamalarında kullanabilir, yeni problem alanları belirleyebilir ve eleştirel düşünebilir.

X
10

Hemşirelik alanında verilerin toplanması, yorumlanması, girişimlerin uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun davranır.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hemşirelik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.