Bizi takip edin
|
EN

HINT 411 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Cerrahi Birimler Hemşireliği-I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HINT 411
Güz
2
10
7
11

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Problem çözme
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Kritik verme
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin, cerrahi alanlarda edindiği güncel kanıt temelli teorik bilgiyi klinik uygulamada hasta bakımına entegre etmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • sağlıklı/hasta birey ve ailesinden uygun iletişim tekniklerini kullanarak veri toplayabilecektir,
  • bakım verdiği hastaya hemşirelik tanısı koyabilecektir,
  • hemşirelik tanılarının gerekçelerini açıklayabilecektir,
  • uygun hemşirelik girişimlerini uygulayabilecektir,
  • uyguladığı hemşirelik girişimlerinin sonuçlarını değerlendirebilecektir,
  • sağlıklı/hasta birey ve aileye sağlık eğitimi verebilecektir,
  • hasta bakımında güncel kanıta dayalı uygulamaları kullanabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, cerrahi kliniklerde hemşirelik bakım yönetiminin geliştirilmesi ve teorik bilgi ile ilişkilendirilmesini kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders ve hastane oryantasyonu Mesleki Uygulama
2 Ameliyathane Hemşireliği Mesleki Uygulama
3 Yara Bakım Hemşireliği Vaka tartışması Mesleki Uygulama
4 Vaka tartışması Mesleki Uygulama
5 Preoperatif hasta hazırlığı Postoperatif komplikasyonların önlenmesi ve yönetiminde hemşirelik yaklaşımları Vaka tartışması Mesleki Uygulama
6 Hızlandırılmış iyileşme protokolleri (ERAS)Vaka tartışması Güvenli ameliyathane ortamı Cerrahide hasta güvenliği (yanlış hasta ve yanlış taraf cerrahi uygulamalarının önlenmesi-yabancı cisim unutulması) Vaka tartışması Mesleki Uygulama
7 Cerrahide çalışan güvenliği (lazer, radyasyon, lateks alerjisi) Cerrahide çalışan güvenliği (cerrahi duman) Sezaryen operasyonlarında ve histerektomide hemşirelik bakımı Vaka tartışması Mesleki Uygulama
8 Doğumhane hemşireliği Vaka tartışması Mesleki Uygulama
9 Yoğun Bakım Hemşireliği Mesleki Uygulama Ara Sınav
10 Venöz tromboembolizm önleme, tedavi ve hemşirenin rolü Ampütasyon sonrası hemşirelik bakımı Vaka tartışması Mesleki Uygulama
11 Yanıklarda hemşirelik bakımı Hipovolemik şok, anafilaktik şok Vaka tartışması Mesleki Uygulama
12 Travmalı hastalarda pozisyonlar ve hemşirelik bakımı Vaka tartışması Mesleki Uygulama
13 Geriatrik cerrahi ve hemşirelik bakımı Özel cerrahi uygulamalar ve hemşirenin rolü (minimal invaziv cerrahi, video teknolojisi, lazer cerrahisi, elektrocerrahi, ultrasonik cerrahi, robotik cerrahi) Vaka tartışması Mesleki Uygulama
14 Vaka tartışması Mesleki Uygulama
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

*Karadakovan A, Eti Aslan F. (2020). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım I-II. 4. Baskı, Akademisyen Kitapevi, 5. Basım, Ankara, Cilt 1,2; ss: 1-1414.  ISBN:  9786052585290.

*Eti Aslan F. (2016). Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, ss:1- 956. ISBN: 9786059354394

Önerilen Okumalar/Materyaller

·       Consensus statement for perioperative care in total hip replacement and total knee replacement surgery: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS®) Society recommendations.

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17453674.2019.1683790?needAccess=true

·       Guidelines for Perioperative Care in Elective Colorectal Surgery: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) Society Recommendations: 2018. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00268-018-4844-y.pdf

·       Guidelines for enhanced recovery after lung surgery: recommendations of the Enhanced Recovery After Surgery (ERASVR ) Society and the European Society of Thoracic Surgeons (ESTS). 2018. https://academic.oup.com/ejcts/article/55/1/91/5124324

·       Bariyatrik Cerrahi Kılavuzu. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, 2018. http://www.temd.org.tr/admin/uploads/tbl_gruplar/20180618095001-2018tbl_gruplar1b2cd981a1.pdf

·       DSÖ 2018- GLOBAL GUIDELINES FOR THE PREVENTION OF SURGICAL SITE INFECTION. https://www.who.int/gpsc/ssi-guidelines/en/

·       NICE 2019- Surgical site infections: prevention and treatment. https://www.nice.org.uk/guidance/ng125

·       CDC 2017- Centers for Disease Control and Prevention Guideline

for the Prevention of Surgical Site Infection.      https://jamanetwork.com/journals/jamasurgery/fullarticle/2623725

·       NPIAP 2019. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries. https://internationalguideline.com/guideline

·       Periferik Arter ve Ven Hastalıkları Ulusal Tedavi Kılavuzu 2016. 

http://www.e-bem.com/public/uploads/files/pdf/Periferik_Arter_ve_Ven_Hastaliklari_Ulusal_Tedavi_Kilavuzu.pdf

·       Management of Postoperative Pain: A Clinical Practice Guideline. 2016.American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine. https://www.asra.com/advisory-guidelines/article/7/management-of-postoperative-pain-a-clinical-practice-guideline

·       2017 ESPEN guideline: Clinical nutrition in surgery.  https://www.espen.org/files/ESPEN-guideline_Clinical-nutrition-in-surgery.pdf

·       2016. Guidelines for the Provision and Assessment of Nutrition Support Therapy in the Adult Critically Ill Patient: Society of Critical Care Medicine (SCCM) and American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.) . https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1177/0148607115621863

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
1
40
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
15
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
10
160
Sınıf Dışı Ders Çalışması
11
3
33
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
27
27
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Final Sınavı
1
48
48
    Toplam
330

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

X
2

Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
3

Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip eder.

X
4

Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimser, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izler ve kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürür.

X
5

Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurar.

X
6

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip ve hukuksal hak ve sorumluluklarının farkında olarak mesleki platformlarda yerini alır.

X
7

Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.

X
8

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

9

Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilir, hemşirelik uygulamalarında kullanabilir, yeni problem alanları belirleyebilir ve eleştirel düşünebilir.

X
10

Hemşirelik alanında verilerin toplanması, yorumlanması, girişimlerin uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun davranır.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hemşirelik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.