Bizi takip edin
|
EN

HINT 412 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Cerrahi Birimler Hemşireliği-II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HINT 412
Bahar
2
10
7
11

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Olgu / Vaka çalışması
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin, cerrahi alanlarda edindiği güncel kanıt temelli teorik bilgiyi klinik uygulamada hasta bakımına entegre etmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • sağlıklı/hasta birey ve ailesinden uygun iletişim tekniklerini kullanarak veri toplayabilecektir.
 • bakım verdiği hastaya hemşirelik tanısı koyabilecektir.
 • hemşirelik tanılarının gerekçelerini açıklayabilecektir.
 • uygun hemşirelik girişimlerini uygulayabilecektir.
 • uyguladığı hemşirelik girişimlerinin sonuçlarını değerlendirebilecektir.
 • sağlıklı/hasta birey ve aileye sağlık eğitimi verebilecektir.
 • hasta bakımında güncel kanıta dayalı uygulamaları kullanabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, cerrahi kliniklerde hemşirelik bakım yönetiminin geliştirilmesi ve teorik bilgi ile ilişkilendirilmesini kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders tanıtımı ve hastane oryantasyonu Vaka Tartışması, Mesleki Uygulama Karadakovan A, Eti Aslan F. (2020). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım I-II. 4. Baskı, Akademisyen Kitapevi, 5. Basım, Ankara, Cilt 1,2; ss: 1-1414. ISBN: 9786052585290. Eti Aslan F. (2016). Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, ISBN: 9786059354394, ss:1- 956
2 Yara iyileşmesi Vaka Tartışması, Mesleki Uygulama Karadakovan A, Eti Aslan F. (2020). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım I-II. 4. Baskı, Akademisyen Kitapevi, 5. Basım, Ankara, Cilt 1,2; ss: 1-1414. ISBN: 9786052585290. Eti Aslan F. (2016). Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, ISBN: 9786059354394, ss:1- 956
3 Cerrahi Alan Enfeksiyonları ve Önlenmesi Vaka Tartışması, Mesleki Uygulama Karadakovan A, Eti Aslan F. (2020). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım I-II. 4. Baskı, Akademisyen Kitapevi, 5. Basım, Ankara, Cilt 1,2; ss: 1-1414. ISBN: 9786052585290. Eti Aslan F. (2016). Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, ISBN: 9786059354394, ss:1- 956
4 Enteral - parenteral beslenme Vaka Tartışması, Mesleki Uygulama Karadakovan A, Eti Aslan F. (2020). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım I-II. 4. Baskı, Akademisyen Kitapevi, 5. Basım, Ankara, Cilt 1,2; ss: 1-1414. ISBN: 9786052585290. Eti Aslan F. (2016). Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, ISBN: 9786059354394, ss:1- 956
5 Akciğer Kanseri ve Cerrahisi Vaka Tartışması, Mesleki Uygulama Karadakovan A, Eti Aslan F. (2020). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım I-II. 4. Baskı, Akademisyen Kitapevi, 5. Basım, Ankara, Cilt 1,2; ss: 1-1414. ISBN: 9786052585290. Eti Aslan F. (2016). Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, ISBN: 9786059354394, ss:1- 956
6 Beyin tümörleri cerrahisi ve KİBAS, Glaskow koma skalası Vaka Tartışması, Mesleki Uygulama Karadakovan A, Eti Aslan F. (2020). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım I-II. 4. Baskı, Akademisyen Kitapevi, 5. Basım, Ankara, Cilt 1,2; ss: 1-1414. ISBN: 9786052585290. Eti Aslan F. (2016). Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, ISBN: 9786059354394, ss:1- 956
7 Kolon Kanseri, Kolektomi, Kolostomi Tipleri Komplikasyonları, Komplikasyonların Önlenmesi ve Yönetimi Vaka Tartışması, Mesleki Uygulama
8 Nörovasküler değerlendirme Böbrek Nakli ve Hemşirelik Bakımı Vaka Tartışması, Mesleki Uygulama Karadakovan A, Eti Aslan F. (2020). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım I-II. 4. Baskı, Akademisyen Kitapevi, 5. Basım, Ankara, Cilt 1,2; ss: 1-1414. ISBN: 9786052585290. Eti Aslan F. (2016). Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, ISBN: 9786059354394, ss:1- 956
9 Gonartroz/Koksartroz Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı -Ara Sınav Vaka Tartışması, Mesleki Uygulama Karadakovan A, Eti Aslan F. (2020). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım I-II. 4. Baskı, Akademisyen Kitapevi, 5. Basım, Ankara, Cilt 1,2; ss: 1-1414. ISBN: 9786052585290. Eti Aslan F. (2016). Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, ISBN: 9786059354394, ss:1- 956
10 Açık Kalp Cerrahisi (Kapak Replasmanı, Koroner Arter Bypass Greft) ve Hemşirelik Bakımı Vaka Tartışması, Mesleki Uygulama Karadakovan A, Eti Aslan F. (2020). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım I-II. 4. Baskı, Akademisyen Kitapevi, 5. Basım, Ankara, Cilt 1,2; ss: 1-1414. ISBN: 9786052585290. Eti Aslan F. (2016). Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, ISBN: 9786059354394, ss:1- 956
11 Meme Kanseri, Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı Vaka Tartışması, Mesleki Uygulama Karadakovan A, Eti Aslan F. (2020). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım I-II. 4. Baskı, Akademisyen Kitapevi, 5. Basım, Ankara, Cilt 1,2; ss: 1-1414. ISBN: 9786052585290. Eti Aslan F. (2016). Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, ISBN: 9786059354394, ss:1- 956
12 Morbit Obesite-Sleeve Gastrektomi ve Hemşirelik Bakımı Vaka Tartışması, Mesleki Uygulama Karadakovan A, Eti Aslan F. (2020). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım I-II. 4. Baskı, Akademisyen Kitapevi, 5. Basım, Ankara, Cilt 1,2; ss: 1-1414. ISBN: 9786052585290. Eti Aslan F. (2016). Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, ISBN: 9786059354394, ss:1- 956
13 Mesane Kanseri, Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı Vaka Tartışması, Mesleki Uygulama Karadakovan A, Eti Aslan F. (2020). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım I-II. 4. Baskı, Akademisyen Kitapevi, 5. Basım, Ankara, Cilt 1,2; ss: 1-1414. ISBN: 9786052585290. Eti Aslan F. (2016). Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, ISBN: 9786059354394, ss:1- 956
14 Vaka Tartışması, Mesleki Uygulama Karadakovan A, Eti Aslan F. (2020). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım I-II. 4. Baskı, Akademisyen Kitapevi, 5. Basım, Ankara, Cilt 1,2; ss: 1-1414. ISBN: 9786052585290. Eti Aslan F. (2016). Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, ISBN: 9786059354394, ss:1- 956
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

*Karadakovan A, Eti Aslan F. (2020). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım I-II. 4. Baskı, Akademisyen Kitapevi, 5. Basım, Ankara, Cilt 1,2; ss: 1-1414.  ISBN:  9786052585290.

*Eti Aslan F. (2016). Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte. Ankara, Akademisyen Kitabevi, ss:1- 956. ISBN: 9786059354394

Önerilen Okumalar/Materyaller
 • Çelik S. (2021). Cerrahi hemşireliğinde güncel uygulamalar. 1.   Baskı, Çukurova Nobel Tıp Kitapevi. ss: 1-797. ISBN:  9786052369340.
 • İlçe A. (2020). Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliğinde Güncel Konular 1. Hatipoğlu Yayıncılık.1. Baskı. ss: 269. ISBN: 9786059541305
 • Consensus statement for perioperative care in total hip replacement and total knee replacement surgery: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS®) Society recommendations. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17453674.2019.1683790?needAccess=true
 • Guidelines for Perioperative Care in Elective Colorectal Surgery: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) Society Recommendations: 2018. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00268-018-4844-y.pdf
 • Guidelines for enhanced recovery after lung surgery: recommendations of the Enhanced Recovery After Surgery (ERASVR ) Society and the European Society of Thoracic Surgeons (ESTS). 2018. https://academic.oup.com/ejcts/article/55/1/91/5124324
 • Bariyatrik Cerrahi Kılavuzu. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, 2018. http://www.temd.org.tr/admin/uploads/tbl_gruplar/20180618095001-2018tbl_gruplar1b2cd981a1.pdf
 • DSÖ 2018- GLOBAL GUIDELINES FOR THE PREVENTION OF SURGICAL SITE INFECTION. https://www.who.int/gpsc/ssi-guidelines/en/
 • NICE 2019- Surgical site infections: prevention and treatment. https://www.nice.org.uk/guidance/ng125
 • CDC 2017- Centers for Disease Control and Prevention Guideline for the Prevention of Surgical Site Infection.      https://jamanetwork.com/journals/jamasurgery/fullarticle/2623725
 • NPIAP 2019. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries. https://internationalguideline.com/guideline
 • Periferik Arter ve Ven Hastalıkları Ulusal Tedavi Kılavuzu 2016. http://www.e-bem.com/public/uploads/files/pdf/Periferik_Arter_ve_Ven_Hastaliklari_Ulusal_Tedavi_Kilavuzu.pdf
 • Management of Postoperative Pain: A Clinical Practice Guideline. 2016.American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine. https://www.asra.com/advisory-guidelines/article/7/management-of-postoperative-pain-a-clinical-practice-guideline
 • 2017 ESPEN guideline: Clinical nutrition in surgery.  https://www.espen.org/files/ESPEN-guideline_Clinical-nutrition-in-surgery.pdf
 • 2016. Guidelines for the Provision and Assessment of Nutrition Support Therapy in the Adult Critically Ill Patient: Society of Critical Care Medicine (SCCM) and American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.) . https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1177/0148607115621863

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
45
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
15
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
10
160
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
3
30
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
20
Proje
1
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
28
28
Final Sınavı
1
60
60
    Toplam
330

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

X
2

Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
3

Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip eder.

X
4

Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimser, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izler ve kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürür.

X
5

Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurar.

X
6

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip ve hukuksal hak ve sorumluluklarının farkında olarak mesleki platformlarda yerini alır.

X
7

Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.

X
8

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

X
9

Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilir, hemşirelik uygulamalarında kullanabilir, yeni problem alanları belirleyebilir ve eleştirel düşünebilir.

X
10

Hemşirelik alanında verilerin toplanması, yorumlanması, girişimlerin uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun davranır.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hemşirelik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.