Bizi takip edin
|
EN

HINT 413 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dahili Birimler Hemşireliği- I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HINT 413
Güz
2
10
7
11

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Olgu / Vaka çalışması
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin, dahili alanlarda edindiği güncel kanıt temelli teorik bilgiyi klinik uygulamada hasta bakımına entegre etmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
  • Sağlıklı/hasta birey ve ailesinden uygun iletişim tekniklerini kullanarak veri toplayabilecektir.
  • Bakım verdiği hastaya hemşirelik tanısı koyabilecektir
  • Hemşirelik tanılarının gerekçelerini açıklayabilecektir
  • Uygun hemşirelik girişimlerini uygulayabilecektir
  • Uyguladığı hemşirelik girişimlerinin sonuçlarını değerlendirebilecektir
  • Sağlıklı/hasta birey ve aileye sağlık eğitimi verebilecektir
  • Hasta bakımında güncel kanıta dayalı uygulamaları kullanabilecektir
Ders Tanımı Bu ders, dahili kliniklerde hemşirelik bakım yönetiminin geliştirilmesi ve teorik bilgi ile ilişkilendirilmesini kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri
X

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders Tanıtımı
2 Uygulama, Vaka tartışması Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği
3 Uygulama, Vaka tartışması Hasta Güvenliğinde Genel Standartlar Veya Uygulamalar Düşmelerin Önlenmesi
4 Uygulama, Vaka tartışması Çalışan Güvenliği
5 Uygulama, Vaka tartışması İlaç Güvenliği Transfüzyon Güvenliği
6 Uygulama, Vaka tartışması Olağanüstü Durumlarda Hemşirelik Adli Hemşirelik
7 Uygulama, Vaka tartışması Ara sınav
8 Uygulama, Vaka tartışması Yatağa Bağımlı Hasta Ve Hemşirelik Yaklaşımı Hemşirelik Bakımında İnfeksiyon Kontrolü
9 Uygulama, Vaka tartışması Yasal Hak ve Sorumluluklar - Çalışma Hayatı
10 Uygulama, Vaka tartışması İş Yeri Hemşireliği - Eğitim Hemşireliği
11 Uygulama, Vaka tartışması Sağlık Okuryazarlığı
12 Uygulama, Vaka tartışması Basınç Yaralanması Risk Değerlendirmesi Ve Önlenmesi
13 Uygulama, Vaka tartışması Covid 19 Pandemisi Ve Aşılama / Bağışıklanma
14 Uygulama, Vaka tartışması Ders Değerlendirmesi
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

-Karadakovan A, Eti Aslan F. (2020). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım I-II. 4. Baskı, Akademisyen Kitapevi, 5. Basım, Ankara, Cilt 1,2; ss:1-1414.  ISBN:  9786052585290.

-Hughes RG. (e-book free, 2008). Patient Safety and Quality: An Evidence-Based Handbook for Nurses. AHRQ Publication, USA. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK2651/

 

 

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
40
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
10
160
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
3
30
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
20
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Final Sınavı
1
58
58
    Toplam
330

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

X
2

Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
3

Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip eder.

X
4

Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimser, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izler ve kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürür.

X
5

Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurar.

X
6

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip ve hukuksal hak ve sorumluluklarının farkında olarak mesleki platformlarda yerini alır.

7

Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.

X
8

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

9

Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilir, hemşirelik uygulamalarında kullanabilir, yeni problem alanları belirleyebilir ve eleştirel düşünebilir.

X
10

Hemşirelik alanında verilerin toplanması, yorumlanması, girişimlerin uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun davranır.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hemşirelik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.