Bizi takip edin
|
EN

HS 301 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Engellilik ve Toplum
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HS 301
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Gezi / İnceleme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrencilerin engellilik, özür ve yeti yitimi kavramlarını tanımlayabilmesi. Hastalığın uluslararası sınıflandırma sistemine göre kişiyi engellediği durumların tespiti ve bunun toplumsal yaşama uyum ve hastalığın iyileşme sürecindeki öneminin farkına varılması.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1. engelli ve yeti yitimi kavramlarını tartışabilecektir,
  • 2. engellilik ile ilgili sınıflandırma sistemlerini tanımlayabilecektir,
  • 3. engelli bireyler için yapılan temel fiziksel ve çevresel düzenlemeleri tanımlayabilecektir,
  • 4. engellilerin aile ve sosyal hayata uyumları ile ilgili süreçleri açıklayabilecektir,
  • 5. farklı engel gruplarına özgü problemleri karşılaştırabilecektir.
Ders Tanımı Engellilik tüm hastalıklar, çocukluk ve yaşlılık gibi gelişimsel evreler ve gebelik gibi sağlıklı durumlarda dahi karşılaştığımız sosyokültürel bozukluklar ve yetersiz politikalar sebebi ile ortaya çıkan bir olgudur. Sağlık çalışanlarının bütüncül bir tedavi yaklaşım izlemesi için engelleri azaltabilecek ve iyileştirmeyi destekleyecek fiziksel ve çevresel düzenlemeler, engelli bireyin yasal hakları, aile yaşantısı ve sosyal uyum konularında bilgi sahibi olmaları ve engel grupları ile iletişim becerilerini geliştirmeleri önem taşımaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 World report on disability World report on disability (who.int))
3 Engellilik ve yeti yitimi Colker, R. (2013). Disabled education: A critical analysis of the Individuals with Disabilities Education Act. NYU Press.
4 Engelli Modelleri World Health Organization. (‎1980)‎. International classification of impairments, disabilities, and handicaps: a manual of classification relating to the consequences of disease, published in accordance with resolution WHA29.35 of the Twenty-ninth World Health Assembly, May 1976. World Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/41003
5 Engelli Modelleri World Health Organization. (‎1980)‎. International classification of impairments, disabilities, and handicaps: a manual of classification relating to the consequences of disease, published in accordance with resolution WHA29.35 of the Twenty-ninth World Health Assembly, May 1976. World Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/41003
6 Fiziksel ve çevresel düzenlemeler “Smart Technology for Aging, Disability, and Independence” Bölüm 9: Home modifications and universal design. William C. Mann. John Wiley & Sons, New Jersey, 2005. Sf: 307-340.
7 Proje taslak sunum
8 Engelli hakları ve yasal düzenlemeler Serlin, David. "Social histories of disability and deformity." (2007): 422-423.
9 Tartışma Verilecek ifadeler ışığında münazara pratiği
10 Proje ön çalışması
11 Söyleşi
12 Film gösterimi ve Tartışma
13 Proje Çalışması
14 Proje Sunumları
15 Dersin Gözden Geçirilmesi
16 Dersin Gözden Geçirilmesi

 

Ders Kitabı
  • World report on disability World report on disability (who.int))
  • MANNING, Rita. A practical guide to ethics: Living and leading with integrity. Routledge, 2018.Serlin, David. "Social histories of disability and deformity." (2007): 422-423
Önerilen Okumalar/Materyaller
  • Ben-Moshe, L. (2013). Disability and social theory: new developments and directions.World Health Organization. (‎1980)‎. International classification of impairments, disabilities, and handicaps: a manual of classification relating to the consequences of disease, published in accordance with resolution WHA29.35 of the Twenty-ninth World Health Assembly, May 1976. World Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/41003
  • “Smart Technology for Aging, Disability, and Independence” Bölüm 9: Home modifications and universal design. William C. Mann. John Wiley & Sons, New Jersey, 2005. Sf: 307-340. ISBN-13 978-0-471-69694-0.
  • ”Health Psychology”. Management of Chronic Health Disorders.Shelley E. Taylor. McGrawHill: 2009. Chapter 11. Sf: 218-239. ISBN-978-1-259-92207-7.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
1
10
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
1
12
Arazi Çalışması
1
20
20
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
10
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
30
Proje
1
30
30
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

X
2

Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

3

Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip eder.

4

Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimser, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izler ve kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürür.

5

Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurar.

6

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip ve hukuksal hak ve sorumluluklarının farkında olarak mesleki platformlarda yerini alır.

7

Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.

8

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

X
9

Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilir, hemşirelik uygulamalarında kullanabilir, yeni problem alanları belirleyebilir ve eleştirel düşünebilir.

10

Hemşirelik alanında verilerin toplanması, yorumlanması, girişimlerin uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun davranır.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hemşirelik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.