Bizi takip edin
|
EN

ING 106 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İngilizcede Akademik Beceriler II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ING 106
Bahar
2
2
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı ING 106 dersinin amacı öğrencilere başlangıç üstü dil (A1-A2) düzeyinde dil becerileri kazandırmaktır. Güz dönemi sonunda öğrencilerin şimdiki zaman, geniş zaman ve geçmiş zamanı anlamaları ve iletişim ortamında kullanmaları beklenmektedir. Bunun yanısıra gözden geçirme ve tarama yöntemlerini kullanarak seviyelerine uygun metinleri okuyup anlamaları, verilen bir konu ile ilgili 100-120 kelimelik bir paragraf yazmaları hedeflenmektedir.Yazdıkları paragraflarda bir yeri, bir nesneyi ya da bir kişiyi tasvir etmeleri gerektimektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilgi alışverişinde bulunarak basit konularda iletişim kurabilecek,
  • Kısa ve basit metinleri okuyup ve anlayıp ve belirli bilgi taraması yapabilecek,
  • E-posta, kartpostal veya kısa metinler yazıp ve şimdi, geçmiş ve gelecek zaman etkinlikleri hakkında bilgi verebilecek,
  • Diyaloglarda esas noktayı / eksik kısımları kısa, net ve basit mesajları anlayabilecektir.
Ders Tanımı Temel dil becerileri olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini bütünleşik olarak başlangıç düzeyinde veren zorunlu İngilizce dersidir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş English File 4th Edition: Elementary Student's Book 978-0-19-403159-2
2 7 A - Selfies English File 4th Edition: Elementary Student's Book sayfa: 54-55 978-0-19-403159-2
3 7 B - Wrong Name, Wrong Place / 7 C - Happy New Year! English File 4th Edition: Elementary Student's Book sayfa: 56-57-58-59 978-0-19-403159-2
4 Getting Lost (Practical English 4) / 8 A - A Murder Mystery English File 4th Edition: Elementary Student's Book sayfa: 60-61-62-63 978-0-19-403159-2
5 8 B - A House with a History English File 4th Edition: Elementary Student's Book sayfa: 64-65 978-0-19-403159-2
6 8 C - Room 333 / Revise and Check English File 4th Edition: Elementary Student's Book sayfa: 66-67-68-69 978-0-19-403159-2
7 9 A - My Dinner Last Night / 9 B - White Gold English File 4th Edition: Elementary Student's Book sayfa: 70-71-72-73 978-0-19-403159-2
8 At a Restaurant (Practical English 5) - Ara sınav English File 4th Edition: Elementary Student's Book sayfa: 76-77 978-0-19-403159-2
9 9 C - Facts and Figures / 10 A - The Most Dangerous Place English File 4th Edition: Elementary Student's Book sayfa: 74-75-78-79 978-0-19-403159-2
10 10 B - Five Continents in a Day English File 4th Edition: Elementary Student's Book sayfa: 80-81 978-0-19-403159-2
11 10 C - The Fortune Teller / Revise and Check English File 4th Edition: Elementary Student's Book sayfa: 82-83-84-85 978-0-19-403159-2
12 11 B - Experiences or Things? / Writing Practice English File 4th Edition: Elementary Student's Book sayfa: 88-89 978-0-19-403159-2 / Blackboard Reading Assignment
13 11 C - How Smart is Your Phone? English File 4th Edition: Elementary Student's Book sayfa: 90-91 978-0-19-403159-2 / Blackboard Writing Assignment
14 Sözlü Sınav
15 Dönemin gözden geçirilmesi English File 4th Edition: Elementary Student's Book sayfa: 54-91 978-0-19-403159-2
16 FİNAL SINAVI

 

Ders Kitabı

English File 4th Edition: Elementary Student's Book

Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert

978-0-19-403159-2

Önerilen Okumalar/Materyaller

English File 4th Edition: Elementary WorkBook

Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert

978-0-19-403289-6

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
1
20
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
30
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
1
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
1
10
10
Ara Sınavlar
1
5
5
Final Sınavı
1
10
10
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

2

Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

3

Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip eder.

4

Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimser, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izler ve kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürür.

5

Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurar.

X
6

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip ve hukuksal hak ve sorumluluklarının farkında olarak mesleki platformlarda yerini alır.

7

Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.

X
8

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

9

Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilir, hemşirelik uygulamalarında kullanabilir, yeni problem alanları belirleyebilir ve eleştirel düşünebilir.

10

Hemşirelik alanında verilerin toplanması, yorumlanması, girişimlerin uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun davranır.

11

Bir yabancı dili kullanarak hemşirelik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.