Bizi takip edin
|
EN

ING 206 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Klinik İngilizce II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ING 206
Bahar
2
2
3
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Soru & Cevap
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilerin sağlık alanına uygun İngilizce kullanarak, verilen görevlerdeki performanslarını iyileştirmeleri için gerekli becerileri kazandırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • sağlık çalışanları tarafından karşılaşılan etik ve ahlaki sorunları ayırt ederken hedef dilde fikir alışverişinde bulunabilecektir,
  • klinik karar verme sürecinde sağlık alanındaki uygulamaları sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecektir,
  • sağlık alanında yazılan akademik makalelerde alanlarıyla ilgili konu ve kelimeleri belirleyebilecektir,
  • sağlık değerlendirmelerini tamamlıyabilecektir,
  • hasta görüşmesi için gerekli formları hazırlayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, sağlık alanındaki öğrencilerinin dinleme, okuma ve yazma alanındaki iletişim ve organizasyon becerilerini arttırarak gelişmekte olan İngilizce pratik dil becerilerini ilerletmelerine olanak vermek için tasarlanmıştır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Semptomlar - Küresel Bir Sorun : Astım Ros Wright/Maria Spada Symonds/Bethany Cagnol “English for Nursing 2“, Unite 4, s 32-33
2 Beden ve Hareket - Ödev 1 Ros Wright/Maria Spada Symonds/Bethany Cagnol, “English for Nursing 2”, Unite 4, s 34-35 Bethany Cagnol, Maria Spada Symonds, Ros Wright,” English for Nursing 1”, Unite 5, s 36-37
3 Beden ve Hareket - İyileşme için Egzersizler Bethany Cagnol, Maria Spada Symonds, Ros Wright,” English for Nursing 1”, Unite 5, s 38-42
4 İlaç - İlaç uygulama yolları ve formları - Ödev 2 Bethany Cagnol, Maria Spada Symonds, Ros Wright,” English for Nursing 1”, Unite 6, s44
5 Kişisel Bakım - Hasta Hijyeni - Yara Tedavisi - Quiz 1 Bethany Cagnol, Maria Spada Symonds, Ros Wright,” English for Nursing 1”, Unite 6, s44 Ros Wright/Maria Spada Symonds/Bethany Cagnol, “English for Nursing 2”, Unite 4, s48-51
6 Ödev 3
7 Ara Sınav
8 Uygulama 1
9 Hastane Ekibi - Hastaların hareket ettirilmesi ve taşınması Bethany Cagnol, Maria Spada Symonds, Ros Wright,” English for Nursing 1”, Unite 7, s 52-54
10 Eliminasyon - Diyare Bethany Cagnol, Maria Spada Symonds, Ros Wright,” English for Nursing 1”, Unite 7, 55-56
11 Yaşlıların iyileşmesi ve değerlendirilmesi - Ödev 5 Bethany Cagnol, Maria Spada Symonds, Ros Wright,” English for Nursing 1”, Unite 8, s 53
12 Yaşlıların iyileşmesi ve değerlendirilmesi - Dikiş alma - Hasta Taburcu Etme - Hasta Taburcu Planı Bethany Cagnol, Maria Spada Symonds, Ros Wright,” English for Nursing 1”, Unite 8, s 62 Ros Wright/Maria Spada Symonds/Bethany Cagnol, “English for Nursing 2”, Unite 8, s 62
13 Hasta Taburcu Etme - Reçetesiz İlaçlar - Ödev 6 Ros Wright/Maria Spada Symonds/Bethany Cagnol, “English for Nursing 2”, Unite 8, s 65
14 Uygulama 2
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

English for Nursing 1

Ros Wright/Maria Spada Symonds/Bethany Cagnol 

ISBN: 9781408269930

English for Nursing 2

Ros Wright/Maria Spada Symonds/Bethany Cagnol

ISBN:9781408269947

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
1
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
10
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
1
2
Portfolyo
0
Ödev
6
1
6
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
2
2
Final Sınavı
1
2
2
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

2

Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

3

Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip eder.

4

Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimser, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izler ve kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürür.

5

Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurar.

X
6

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip ve hukuksal hak ve sorumluluklarının farkında olarak mesleki platformlarda yerini alır.

7

Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.

X
8

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

9

Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilir, hemşirelik uygulamalarında kullanabilir, yeni problem alanları belirleyebilir ve eleştirel düşünebilir.

10

Hemşirelik alanında verilerin toplanması, yorumlanması, girişimlerin uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun davranır.

11

Bir yabancı dili kullanarak hemşirelik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.