Bizi takip edin
|
EN

ING 305 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Klinik İngilizce III
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ING 305
Güz
2
4
4
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Problem çözme
Soru & Cevap
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Ders, öğrencilerin sağlıkla ilgili metinleri okuyarak, yazarak ve dinleyerek sağlık konularında İngilizce konuşma yeterliliğini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • sağlık bilimleri alanında yazılı ve sözlü sağlık hizmetlerini sunmak için tıbbi terim ve ifadeleri kullanabilecektir,
  • hasta ile görüşme yapabilecektir,
  • diğer sağlık hizmetleri çalışanları ile sözlü ve yazılı iletişim kurmak için uygun üslubu kullanabilecektir,
  • farklı bağlamsal durumları yönetmek için mesleki etik ilkeleri ifade edebilecektir,
  • sağlık konularında grup tartışmalarındaki etkileşimleri takip edebileceklertir.
Ders Tanımı Ders öğrencilerin gerçek hayat durumlarında İngilizce iletişim becerilerini kullanarak etkileşimde bulunmalarına hazırlamak için tasarlanmıştır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hasta Kabul: Giriş - Hastanın hastalık öyküsünü alma - Tıbbi odak: Kalbin Çalışma Şekli Virginia Allum& Patricia McGarr, “Cambridge English for Nursing , Intermediate CUP (2017)”, Unite 1, s 6-9
2 Hasta Kabulü : Hasta Kabul etme - Hasta Rahatlatma - Hasta Teslimi Virginia Allum& Patricia McGarr, “Cambridge English for Nursing , Intermediate CUP (2017)”, Unite 1, s 10-13
3 Solunum Sorunları: Hastaları astım tedavisi konusunda eğitme - Etkin talimat verme - Tıbbi Odak: Nebulizatör kullanımı - Okuma Parçası - Ödev 1 Virginia Allum& Patricia McGarr, “Cambridge English for Nursing , Intermediate CUP (2017)”, Unite 2, s14-16 “The Incentive Spirometer”
4 Solunum Sorunları: Çocuklarla astım hakkında konuşma ve rahatlatma - Ödev 1 Virginia Allum& Patricia McGarr, “Cambridge English for Nursing , Intermediate CUP (2017)”, Unite 2, s17-19
5 Ödev 2 - Quiz 1
6 Yara Bakımı: Yara Tedavisini Tartışma - Tavsiye isteme - Tıbbi Odak: Yara yatağı hazırlama – Yaraları tanımlama - BPU Virginia Allum& Patricia McGarr, “Cambridge English for Nursing , Intermediate CUP (2017)”, Unite 3, s22-25 Virginia Allum& Patricia McGarr, “Cambridge English for Nursing , Pre-intermediate CUP (2017)”, Unite 4 “The district nurse”, s 36-40
7 Yara Bakımı: Yara Değerlendirme Çizelgesi - Ödev 3 Virginia Allum& Patricia McGarr, “Cambridge English for Nursing , Intermediate CUP (2017)”, Unite 3, s22-25 Virginia Allum& Patricia McGarr, “Cambridge English for Nursing , Pre-intermediate CUP (2017)”, Unite 4 “The district nurse”, s 41-42
8 Ara Sınav
9 Uygulama 1
10 Diyabet Bakımı: Diyabet Tedavisini tartışma - Hastalara diyabetik tedavide yardımcı olma - Ödev 4 Virginia Allum& Patricia McGarr, “Cambridge English for Nursing , Intermediate CUP (2017)”, Unite 4, s 30-34 Virginia Allum& Patricia McGarr, “Cambridge English for Nursing , Pre-intermediate CUP (2017)”, Unite 8 , s 76-79
11 Diyabet Bakımı: Hastalara diyabetik tedavide yardımcı olma - Tıbbi Odak: Pankreas -Hipoglisemi ve Diyabeti açıklama Virginia Allum& Patricia McGarr, “Cambridge English for Nursing , Intermediate CUP (2017)”, Unite 4, s 35-37 Virginia Allum& Patricia McGarr, “Cambridge English for Nursing , Pre-intermediate CUP (2017)”, Unite 8 , s 80-85
12 Ameliyat sonrası hasta bakımı - Ödev 5 Virginia Allum& Patricia McGarr, “Cambridge English for Nursing , Pre-intermediate CUP (2017)”, Unite 2, s 16-20
13 Ameliyat sonrası hasta bakımı - Quiz 2 Virginia Allum& Patricia McGarr, “Cambridge English for Nursing , Pre-intermediate CUP (2017)”, Unite 2, s 21-25
14 Ödev 6 - Uygulama 2
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Cambridge English for Nursing , Pre- intermediate CUP (2017)

Virginia Allum& Patricia McGarr

ISBN 978-0-521-14133-8

Cambridge English for Nursing , Intermediate CUP (2017)

Virginia Allum& Patricia McGarr

ISBN 978-0-521-71540-9

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
1
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
10
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
4
64
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
4
8
Portfolyo
0
Ödev
6
2
12
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
1
10
10
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

2

Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

3

Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip eder.

4

Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimser, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izler ve kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürür.

5

Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurar.

X
6

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip ve hukuksal hak ve sorumluluklarının farkında olarak mesleki platformlarda yerini alır.

7

Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.

X
8

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

9

Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilir, hemşirelik uygulamalarında kullanabilir, yeni problem alanları belirleyebilir ve eleştirel düşünebilir.

10

Hemşirelik alanında verilerin toplanması, yorumlanması, girişimlerin uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun davranır.

11

Bir yabancı dili kullanarak hemşirelik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.