Bizi takip edin
|
EN

ING 306 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Klinik İngilizce IV
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ING 306
Bahar
2
4
4
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Problem çözme
Soru & Cevap
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Ders, öğrencilerin kendilerine verilen görevleri yerine getirirken sağlık alanına uygun İngilizce ile iletişim kurma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • mesleki terimleri sözlü olarak İngilizce açıklayabilecektir,
  • alana özgü konularda konuşurken ilgili İngilizce terimleri kullanabilecektir,
  • ders sırasında işlenen mesleki konularla ilgili sunumlar hazırlayabilecektir,
  • gerekli bilgileri alabilmek için hastayla sağlık durumları ile ilgili etkileşime girebilecektir,
  • alanla özgü İngilizce konuşmaları Türkçe’ye çevirebilecektir,
  • alanlarıyla ilgili metinlerde bulunan bilgileri özetleyebilecektir.
Ders Tanımı Ders sağlık alanındaki öğrencilerinin İngilizce mesleki iletişim düzeyini geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tıbbi Örnekler(numuneler) - Patoloji Raporu Virginia Allum& Patricia McGarr, “Cambridge English for Nursing, Intermediate CUP (2017)”, Unite 5, s 44-45
2 Tıbbi Örnekler(numuneler) - Patoloji Raporu - Ödev 1 Virginia Allum& Patricia McGarr, “Cambridge English for Nursing, Intermediate CUP (2017)”, Unite 5, s 44-45
3 İlaçlar - İlaç Metabolizması Virginia Allum& Patricia McGarr, “Cambridge English for Nursing, Intermediate CUP (2017)”, Unite 6, s 50
4 İlaçlar - Reçete Tablosu - Ödev 2 Virginia Allum& Patricia McGarr, “Cambridge English for Nursing, Intermediate CUP (2017)”, Unite 6, s 51
5 İntravenöz infüzyonlar - IV Reçete Tablosu - Quiz 1 Virginia Allum& Patricia McGarr, “Cambridge English for Nursing, Intermediate CUP (2017)”, Unite 7, s 52
6 İntravenöz infüzyonlar - Sıvı Dengesi Tablosu - Ödev 3 Virginia Allum& Patricia McGarr, “Cambridge English for Nursing, Intermediate CUP (2017)”, Unite 7, s 59
7 Ara sınav
8 Uygulama 1
9 Ameliyat Öncesi Hasta Değerlendirmesi - Ameliyat Öncesi Kontrol listesi - Ödev 4 Virginia Allum& Patricia McGarr, “Cambridge English for Nursing, Intermediate CUP (2017)”, Unite 8 Pre-operative Checklist http://www.gwicu.com/Assets/Nursing%20Protocols/PreopNursingChecklist75-041.pdf
10 Ameliyat Öncesi Hasta Değerlendirmesi - Ağrı Değerlendirme Aracı Virginia Allum& Patricia McGarr, “Cambridge English for Nursing, Intermediate CUP (2017)”, Unite 8 Pain Assessment Tool https://www.verywellhealth.com/pain-scales-assessment-tools-4020329
11 Postoperatif Ağrı Yönetimi - Ağrı Değerlendirme Aracı - Ödev 5 Virginia Allum& Patricia McGarr, “Cambridge English for Nursing, Intermediate CUP (2017)”, Unit Pain Assessment Tool https://www.verywellhealth.com/pain-scales-assessment-tools-4020329
12 Postoperatif Ağrı Yönetimi - Taburcu Planlama Formları Virginia Allum& Patricia McGarr, “Cambridge English for Nursing, Intermediate CUP (2017)”, Unit 9-10 Discharge planning forms https://www.medicare.gov/Pubs/pdf/11376-discharge-planning-checklist.pdf
13 Taburcu Planlama Formları - Ödev 6 Virginia Allum& Patricia McGarr, “Cambridge English for Nursing, Intermediate CUP (2017)”, Unit 10 Discharge planning forms https://www.medicare.gov/Pubs/pdf/11376-discharge-planning-checklist.pdf
14 Taburcu Planlama - Quiz 2 - Uygulama 2 Virginia Allum& Patricia McGarr, “Cambridge English for Nursing, Intermediate CUP (2017)”, Unit 10
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Cambridge English for Nursing Intermediate (2017) CUP

Virginia Allum & Patricia McGarr intermediate

ISBN 978-0-521-71540-9

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
1
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
10
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
4
64
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
4
8
Portfolyo
0
Ödev
6
2
12
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
1
10
10
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

2

Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

3

Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip eder.

4

Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimser, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izler ve kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürür.

5

Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurar.

X
6

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip ve hukuksal hak ve sorumluluklarının farkında olarak mesleki platformlarda yerini alır.

7

Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.

X
8

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

9

Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilir, hemşirelik uygulamalarında kullanabilir, yeni problem alanları belirleyebilir ve eleştirel düşünebilir.

10

Hemşirelik alanında verilerin toplanması, yorumlanması, girişimlerin uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun davranır.

11

Bir yabancı dili kullanarak hemşirelik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.