Bizi takip edin
|
EN

ING 405 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Klinik İngilizce V
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ING 405
Güz
2
4
4
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Problem çözme
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Ders öğrencilerin sağlık alanında yazılı İngilizce kullanarak iletişim kurma becerlerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • sağlık alanında belge yazmanın ana adımlarını tanıyabilecektir,
  • hastaların sağlığını belgelerken doğru yazım, dil bilgisi yapıları ve kısaltmalar kullanabilecektir,
  • sağlık alanına uygun İngilizce kullanarak sağlık raporları hazırlayabilecektir,
  • mesleki yazma becerilerini uygulayarak alana özel metinler yazabilecektir,
  • sağlık belgelerindeki farklı çizelge türlerini arasında ayırt edebileceklertir.
Ders Tanımı Ders öğrencilerinin sağlık alanında görevleri yerine getirirken etkili yazmalarını sağlamak için tasarlanmıştır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tıbbi Terimler Adrienne Harrison ELI ESP Series, “Flash on English for Nursing”, Ünite 1
2 Hemşirelik Rolleri - Ödev 1 - Vaka Çalışması 1 Adrienne Harrison ELI ESP Series, “Flash on English for Nursing”, Ünite 2 Vaka Çalışması 1 https://bmcnurs.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6955-12-1
3 Hastanede Adrienne Harrison ELI ESP Series, “Flash on English for Nursing”, Ünite 3
4 Kabuller Adrienne Harrison ELI ESP Series, “Flash on English for Nursing”, Ünite 4
5 Triyaj Hemşiresi - Ödev 2 - Vaka Çalışması 2 Adrienne Harrison ELI ESP Series, “Flash on English for Nursing”, Ünite 5 Vaka Çalışması 2 https://www.rmf.harvard.edu/Clinician-Resources/Case-Study/2018/Poor-triage-of-stroke-patient-closes-opportÜnitey-for-timely-administration-of-thrombolytics
6 Uygulama 1
7 Quiz 1 - OET denemesi 1
8 Ara sınav
9 Hayati belirtileri izleme - Ödev 3 Adrienne Harrison ELI ESP Series, “Flash on English for Nursing”, Ünite 6
10 Çapraz Enfeksiyonun Önlenmesi - Vaka Çalışması 3 Adrienne Harrison ELI ESP Series, “Flash on English for Nursing”, Ünite 7 Vaka Çalışması 3 https://www.cleanlink.com/news/article/CASE-STUDY-Cleaning-Prevents-Cross-Contamination---22716
11 Quiz 2 - Ödev4
12 Eliminasyona Destek - Ödev 5 - Vaka Çalışması 4 Adrienne Harrison ELI ESP Series, “Flash on English for Nursing”, Ünite 8 Vaka Çalışması 4 https://study.com/academy/lesson/nursing-case-study-bowel-elimination.html
13 Uygulama 2
14 Ödev 6 - OET denemesi 2
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Flash on English for Nursing –Adrienne Harrison ELI ESP Series

ISBN 978-88-536-2177-1

Önerilen Okumalar/Materyaller

Professional English in use CUP, Eric H. Glendinning, Ron Howard

ISBN 978-0-521-68-201-5

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
1
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
10
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
4
64
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
1
2
Portfolyo
0
Ödev
6
1
6
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Final Sınavı
1
1
1
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

2

Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

3

Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip eder.

4

Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimser, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izler ve kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürür.

5

Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurar.

X
6

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip ve hukuksal hak ve sorumluluklarının farkında olarak mesleki platformlarda yerini alır.

7

Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.

X
8

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

9

Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilir, hemşirelik uygulamalarında kullanabilir, yeni problem alanları belirleyebilir ve eleştirel düşünebilir.

10

Hemşirelik alanında verilerin toplanması, yorumlanması, girişimlerin uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun davranır.

11

Bir yabancı dili kullanarak hemşirelik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.