Bizi takip edin
|
EN

MI 370 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Toplumsal Cinsiyet ve Medya
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MI 370
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
-
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders toplumsal cinsiyete bir bilgi kategorisi olarak yaklaşarak toplumsal cinsiyetin medya tarafından nasıl “inşa” edildiğini anlamayı amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Toplumsal cinsiyet ve biyolojik cinsiyet arasındaki farkı anlayabilirler
  • Eleştirel bir bakış açısıyla toplumsal cinsiyetin neden sosyal olarak inşa edildiğini açıklayabilirler
  • Feminizmin farklı dalgalarını ve odak noktalarını karşılaştırabilirler
  • Medyanın toplumsal cinsiyetin inşası ve performe edilişiyle ilgili değişimlerini ve evrimini farklı medya görüntüleri ve türlerine bakarak değerlendirebilirler
  • Medyada cinsellik, toplumsal cinsiyet, ırk, etnisite, sınıf ve ulus inşalarına dair eleştirel bir yaklaşım edinirler.
  • Bugünün medyasında toplumsal cinsiyet inşasına dair, dünyadan farklı kültürler ve medyalara bakarak medya okuryazarlığı kazanırlar
Ders Tanımı Medya toplumsal cinsiyetin ‘inşası’nda önemli bir rol oynar ve medya tarafından üretilen uygun cinsiyetin ne olduğunun popüler görüşleri aramızdaki iletişimi de şekillendirir. Bu ders toplumsal cinsiyetin görüntülerini ve medyadaki temsiliyetini araştırıp sorguluyor. Kültürel incelemeler, medya, film ve toplumsal cinsiyet çalışmalarından teoriler kullanarak toplumsal cinsiyetin farklı süreçlerine ve pratiklerine bakarken, özellikle kadınlık, erkeklik ve queer’lik kavramlarının etrafında dolaşıyor. Toplumsal cinsiyeti kimlik inşasının en önemli parçası olarak ele alacağız ve ırk, etnisite, sınıf ve cinsellik gibi kategorilerle kesişim noktalarını da inceleyerek toplumsal cinsiyetin medyadaki temsiliyetinin hayatımızdaki önemini kavrayacağız. Ders, ders anlatımı, gösterim ve tartışmalardan oluşacak ve güncel film, televizyon, reklam ve yeni medya örnekleri ile etkileşime geçeceğiz.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve Ders Tanıtımı
2 Toplumsal cinsiyet çalışmalarına giriş Bell hooks, Giriş ve 1. Bölüm, Feminizm Herkes İçindir, BGST Yayınları Simone de Beauvoir, İkinci Cinsiyet, Koç Üniversitesi Yayınları
3 Toplumsal cinsiyet çalışmaları ve medya N. Aysun Akıncı Yüksel, Giriş: Kavramların Peşinde, İletişimde Toplumsal Cinsiyete Dayalı Farklılıklar, Litera-Türk Academia Yayınları
4 Toplumsal cinsiyet tarihine giriş Fatmagül Berktay, Giriş: Cinsiyetlendirilmiş Bir Tarihin ve Teorinin Peşinde ve Popüler Kültüründe Kadın Kurgusu,Tarihin Cinsiyeti, Metis Yayınları, 6. Basım Joan W. Scott, Feminist Tarihin Peşinde, BGST Yayınları, 2013
5 Toplumsal cinsiyet tarihi ve temsiliyet Fatmagül Berktay, Kadınların İnsan Hakları,Tarihin Cinsiyeti, Metis Yayınları, 6. Basım Anne Phillips, Demokrasinin Cinsiyeti, İletişim Yayınları
6 Film Gösterimi Diren! Filmi (2015, ABD yapımı Suffragette)
7 Toplumsal cinsiyet ve medya temsiliyeti N. Aysun Akıncı Yüksel, İletişimin Farklı Boyutları ve Toplumsal Cinsiyet, İletişimde Toplumsal Cinsiyete Dayalı Farklılıklar, Litera-Türk Academia Yayınları
8 Ara Sınav
9 Postfeminizm, tüketici kültürü ve toplumsal cinsiyetin medyaya yansımaları Süheyla Kırca, Popüler Feminizm: Türkiye ve Britanya’da Kadın Dergileri, Bağlam Yayıncılık, 2007
10 Dördüncü dalga feminism ve sosyal medya Bell hooks, Etnisite ve Toplumsal Cinsiyet, Feminizm Herkes İçindir, BGST Yayınları Elizabeth Wurzel, Kaltak: Sıradışı Kadınlara Övgü, İletişim Yayınları
11 Belgesel Gösterimi Miss Representation Belgeseli (2011 ABD yapımı)
12 Toplumsal cinsiyet ve medya üzerine güncel tartışmalar Güncel gazetelerde yer alan konular
13 Sunumlar
14 Sunumlar
15 Dönem Değerlendirmesi
16 Final

 

Ders Kitabı

Bell hooks, Feminizm Herkes İçindir, BGST Yayınları, 2012, ISBN: 9789756165492

 

N. Aysun Akıncı Yüksel, İletişimde Topumsal Cinsiyete Dayalı Farklılıklar, Litera-Türk Academia Yayınları, 2016, ISBN: 978-605-337-099-4

Önerilen Okumalar/Materyaller

Yukarıda belirtilmiştir

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
4
4
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
5
5
Final Sınavı
1
5
5
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

2

Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

3

Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip eder.

4

Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimser, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izler ve kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürür.

5

Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurar.

6

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip ve hukuksal hak ve sorumluluklarının farkında olarak mesleki platformlarda yerini alır.

7

Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.

8

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

9

Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilir, hemşirelik uygulamalarında kullanabilir, yeni problem alanları belirleyebilir ve eleştirel düşünebilir.

10

Hemşirelik alanında verilerin toplanması, yorumlanması, girişimlerin uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun davranır.

11

Bir yabancı dili kullanarak hemşirelik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.