Bizi takip edin
|
EN

SB 220 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlığın Geliştirilmesi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SB 220
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Problem çözme
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin, sağlığı etkileyen faktörleri; sağlık ve sağlığın geliştirilmesi ile ilgili temel kavramları; birey, aile ve toplumun sağlığının geliştirilmesi için gerekli bilgi ve becerileri; sağlığı koruma ve geliştirmenin önemini; bu konuda hemşirenin sorumluluklarını ve hastalıkları önleyici uygulamaları öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sağlığı etkileyen koşullar ve risk faktörlerini sıralayabilecektir;
  • Sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını açıklayabilecektir;
  • Sağlığı koruma ve geliştirmede hemşirenin rollerini tartışabilecektir;
  • Sağlıkla ilgili bazı modelleri tanımlayabilecektir;
  • Sağlıkla ilgili örgütleri tanımlayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders; sağlıkla ilgili kavramlar, sağlığın boyutları, sağlığı etkileyen koşullar ve risk faktörleri, sağlığı koruma ve geliştirme ve hemşirenin rolleri, sağlıklı yaşam biçimi davranışları, yaşam kalitesi, holistik (bütüncül) sağlık, sağlık ve sağlığı geliştirmeyle ilgili kuram ve modeller, sağlıkla ilgili ulusal ve uluslararası örgütler, sağlığı geliştirme politika ve stratejileri, toplumda sağlık davranışlarının geliştirilmesi ve sağlık eğitimini kapsar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş Sağlıkla ilgili kavramlar Aştı TA, Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014. Bölüm 3: Sağlık Bakım Sistemi, sayfa: 37. Bölüm 4: Hemşireliğin Temel Kavramları, sayfa: 57
2 Sağlığın boyutları Aştı TA, Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014. Bölüm 3: Sağlık Bakım Sistemi, sayfa: 37.
3 Sağlığı etkileyen koşullar ve risk faktörleri Güler Ç, Akın L. Halk Sağlığı-Temel Bilgiler, 2015. Bölüm 18: Sağlık Yönetimi, sayfa: 993 - Sağlık Hizmetleri, sayfa: 998.
4 Sağlığı koruma ve geliştirme Güler Ç, Akın L. Halk Sağlığı-Temel Bilgiler, 2015. Bölüm 18: Sağlık Yönetimi, sayfa: 993 - Sağlık Hizmetleri, sayfa: 998.
5 Sağlığı koruma ve geliştirmede hemşirenin rolleri Aştı TA, Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014. Bölüm 2: Hemşireliğin Doğası, sayfa: 25.
6 Sağlıklı yaşam biçimi davranışları Güler Ç, Akın L. Halk Sağlığı-Temel Bilgiler, 2015. Bölüm 22: Sağlık eğitimi ve Sağlığı geliştirme - Giriş, sayfa: 1132 - Sağlığı geliştirme, sayfa: 1133.
7 Sağlıklı yaşam biçimi davranışları Güler Ç, Akın L. Halk Sağlığı-Temel Bilgiler, 2015. Bölüm 22: Sağlık eğitimi ve Sağlığı geliştirme - Giriş, sayfa: 1132 - Sağlığı geliştirme, sayfa: 1133.
8 Ara sınav
9 Yaşam kalitesi Aştı TA, Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014. Bölüm 4: Hemşireliğin Temel Kavramları, sayfa: 57
10 Holistik (Bütüncül) Sağlık Yaklaşımı Aştı TA, Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014. Bölüm 4: Hemşireliğin Temel Kavramları, sayfa: 57
11 Sağlık ve sağlığı geliştirme ile ilgili kuram ve modeller Aştı TA, Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014. Bölüm 5: Hemşirelik Model ve Kuramları, sayfa: 79.
12 Sağlıkla ilgili ulusal ve uluslararası örgütler Aştı TA, Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014. Bölüm 2: Hemşireliğin Doğası, sayfa: 25.
13 Sağlığı geliştirme politika ve stratejileri Güler Ç, Akın L. Halk Sağlığı-Temel Bilgiler, 2015. Bölüm 22: Sağlık eğitimi ve Sağlığı geliştirme - Sağlığı geliştirme, sayfa: 1133.
14 Toplumda sağlık davranışlarının geliştirilmesi ve sağlık eğitimi Güler Ç. Akın L. Halk Sağlığı-Temel Bilgiler, 2015. Bölüm 22: Sağlık eğitimi ve Sağlığı geliştirme, sayfa: 1132
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı
  • Aştı TA, Karadağ A. “Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı”, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014. Yeni Baskı 2020. ISBN-ISSN 978-975-01795-7-0
  • Güler Ç, Akın L. Halk Sağlığı-Temel Bilgiler, 2015. Hacettepe Üniversitesi Yayınları ISBN-10: 9754913447, ISBN-13: 978-9754913446
Önerilen Okumalar/Materyaller
  • Bahar Özvarış Ş. Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi. Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2016. ISBN: 9789754913224
  • Eti Aslan F. Sağlığın Değerlendirilmesi. Akademisyen Kitabevi, 2014. ISBN: 9786058873568

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
10
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Final Sınavı
1
17
17
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

X
2

Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
3

Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip eder.

X
4

Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimser, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izler ve kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürür.

X
5

Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurar.

6

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip ve hukuksal hak ve sorumluluklarının farkında olarak mesleki platformlarda yerini alır.

7

Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.

X
8

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

9

Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilir, hemşirelik uygulamalarında kullanabilir, yeni problem alanları belirleyebilir ve eleştirel düşünebilir.

10

Hemşirelik alanında verilerin toplanması, yorumlanması, girişimlerin uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun davranır.

11

Bir yabancı dili kullanarak hemşirelik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.