Bizi takip edin
|
EN

SB 230 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Konuşma ve Sunma Becerileri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SB 230
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin sözlü ve yazılı sunum becerilerini geliştirecek temel unsurları ve ipuçlarını öğrenmeleri ve dersin sonunda etkili sunum ve poster hazırlayabilmeleri amaçlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Etkili konuşma tekniklerini kullanabilecektir;
  • Etkili sunum tekniklerini kullanabilecektir;
  • Beden dili, mimik ve jestlerin sunum yapmadaki etkisini açıklayabilecektir;
  • Değişik konularda poster sunumu hazırlayabilecektir;
  • Değişik konularda power-point sunumu hazırlayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, etkili konuşma ve sunma teknikleri hakkında teorik bilgi ve uygulamaları içerir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 -Dersin Tanımı -Neden Etkili Konuşmalıyız ve Etkili Sunmalıyız? - Carnegie D. (1999). Etkili konuşma sanatı. Ankara : Öteki Yayınları, ss:1-189.
2 Etkili İletişim Teknikleri George W. Fotis (1998). Kişisel etkinizi geliştirin: insan ilişkilerinde etkili olmak için gereken 9 temel özellik. İstanbul : Rota, ss: 1-122.
3 -Beden Dili, Mimik ve Jestler -Farklı Kültürlerde Beden Dili Ker Dincer M (2012). İletişimin kalbi : sözsüz iletişim becerileri. Ankara : Nobel Akademik, ss: 1-409.
4 -Konuşma Sanatı ve Konuşmacı Özellikleri -Etkili Konuşma Teknikleri Etkili Sunum Teknikleri - Carnegie D. (1999). Etkili konuşma sanatı. Ankara : Öteki Yayınları, ss:1-189. -Kardaş M. N. (2020) Konuşma Eğitimi. 1. Baskı: Eylül, Ankara. ss:1-344. -TÜBİTAK. Etkili Sunumlar için El Kitabı. https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/content_files/iletisim/sunum_el_kibabi.pdf
5 Powerpoint Sunum Hazırlama Teknikleri TÜBİTAK. Etkili Sunumlar için El Kitabı. https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/content_files/iletisim/sunum_el_kibabi.pdf
6 -E-Posta Yazım Kuralları -Resmi Yazışma Kuralları -Microsoft Word Programı ile Metin Yazma -Etkinlik raporlama -Özgeçmiş Oluşturma -Flynn N., Flynn T. (2000). Writing effective e-mail. London : Kogan Page, ss: 1-128. -Donald H. Weiss. (1993) Etkili Özgeçmis Yazma Teknikleri. Rota Yayinlari ss: 1-67. -Donald H. Weiss. (1997) Görüşme teknikleri. İstanbul : Rota,. Ss: 1-71 - Tutar H. (2002) Mesleki yazışma teknikleri. Ankara : Nobel Yayın Dağıtım, ss:1- 231. Tontuş Ö. (2019) Etkinlik Yönetimi. https://www.researchgate.net/publication/335030740_ETKINLIK_YONETIMI
7 Bireysel Çalışma: Konuşma Türleri Bireysel Çalışma: Telefon adabı - Carnegie D. (1999). Etkili konuşma sanatı. Ankara : Öteki Yayınları, ss:1-189. -Kardaş M. N. (2020) Konuşma Eğitimi. 1. Baskı: Eylül, Ankara. ss:1-344.
8 Bireysel Çalışma: Kitap sunumu Bireysel Çalışma: Haber sunumu TÜBİTAK. Etkili Sunumlar için El Kitabı. https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/content_files/iletisim/sunum_el_kibabi.pdf
9 Microsoft Word Programı ile Metin Yazma Teknikleri Microsoft Word Ders Notları http://matematik.fef.duzce.edu.tr/Dokumanlar/matematik_fef/ders3.pdf
10 Bireysel Çalışma: Microsoft Word Programı ile Metin Yazma Teknikleri Microsoft Word Ders Notları http://matematik.fef.duzce.edu.tr/Dokumanlar/matematik_fef/ders3.pdf
11 Poster Hazırlama Teknikleri Akademik Poster ya da Poster Bildiri Nasıl Hazırlanır? http://w3.bilecik.edu.tr/cografya/wp-content/uploads/sites/14/2017/03/Poster_ya_da_Poster_Bildiri_Nasil_Hazirlanir_-Uyumluluk-Modu.pdf
12 Bireysel Çalışma: Poster Sunumu Akademik Poster ya da Poster Bildiri Nasıl Hazırlanır? http://w3.bilecik.edu.tr/cografya/wp-content/uploads/sites/14/2017/03/Poster_ya_da_Poster_Bildiri_Nasil_Hazirlanir_-Uyumluluk-Modu.pdf
13 Bireysel Çalışma: Poster Sunumu Akademik Poster ya da Poster Bildiri Nasıl Hazırlanır? http://w3.bilecik.edu.tr/cografya/wp-content/uploads/sites/14/2017/03/Poster_ya_da_Poster_Bildiri_Nasil_Hazirlanir_-Uyumluluk-Modu.pdf
14 Bireysel Çalışma: Poster Sunumu Akademik Poster ya da Poster Bildiri Nasıl Hazırlanır? http://w3.bilecik.edu.tr/cografya/wp-content/uploads/sites/14/2017/03/Poster_ya_da_Poster_Bildiri_Nasil_Hazirlanir_-Uyumluluk-Modu.pdf
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

- Carnegie D. (1999). Etkili konuşma sanatı. Ankara : Öteki Yayınları, ss:1-189,  ISBN-ISSN: 975-7782-69-6.

- Kardaş M. N. (2020) Konuşma Eğitimi. 1. Baskı: Eylül, Ankara. ss:1-344, ISBN 978-625-7228-31-2.

Önerilen Okumalar/Materyaller

-George W. Fotis  (1998). Kişisel etkinizi geliştirin: insan ilişkilerinde etkili olmak için gereken 9 temel özellik. İstanbul : Rota, ss: 1-122. ISBN-ISSN: 975-7805-86-6

-Ker Dincer M (2012). İletişimin kalbi : sözsüz iletişim becerileri. Ankara : Nobel Akademik, ss: 1-409, ISBN-ISSN: 978-605-133-319-9.

-Flynn N., Flynn T. (2000). Writing effective e-mail. London : Kogan Page, ss: 1-128. ISBN-ISSN: 0-7494-3326-4.

-Donald H. Weiss. (1993) Etkili Özgeçmis Yazma Teknikleri. Rota Yayinlari ss: 1-67.  ISBN-13 : 975-780528-9.

-Donald H. Weiss. (1997) Görüşme teknikleri. İstanbul : Rota,. ss: 1-71. ISBN- ISSN: 975-780517-3.

-Tutar H. (2002) Mesleki yazışma teknikleri. Ankara : Nobel Yayın Dağıtım, ss:1- 231. ISBN-ISSN: 975-591-398-X. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
40
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
10
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
15
30
Proje
1
10
10
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
22
22
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

2

Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

3

Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip eder.

4

Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimser, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izler ve kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürür.

X
5

Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurar.

X
6

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip ve hukuksal hak ve sorumluluklarının farkında olarak mesleki platformlarda yerini alır.

7

Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.

8

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

9

Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilir, hemşirelik uygulamalarında kullanabilir, yeni problem alanları belirleyebilir ve eleştirel düşünebilir.

10

Hemşirelik alanında verilerin toplanması, yorumlanması, girişimlerin uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun davranır.

11

Bir yabancı dili kullanarak hemşirelik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.