Bizi takip edin
|
EN

SB 344 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Hareket ve Dans
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SB 344
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Karma
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Soru & Cevap
Simülasyon
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin, sağlıklı yaşamın vazgeçilmez konularından biri olan hareket ve alternatif tedavi yöntemlerinden biri sayılan dansı, sağlık alanında bir araç olarak kullanmayı öğrenmeleri amaçlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1. Hareket ve dansın işlevini tanımlayabilecektir,
  • Hareket ve dansın işlevini tanımlayabilecektir,
  • Sağlık üzerine olumlu etkilerini açıklayabilecektir,
  • Grup içi etkileşimlerini arttırabilecektir,
  • Öğrendiklerini hasta ve çevresindekilere aktarabilecektir,
Ders Tanımı Bu ders, hareket ve dansın anlamı, işlevleri, sağlığa etkileri, iletişim, anlatım ve empati konularını kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Genel tanışma, Neden buradasın? Stresi azaltmak mı? Ders çizelgesi, hedefler ve ödevlere genel bakış.
2 Hareketin ve dansın anlamı Laws K & Sugano A. Physics and the Art of Dance: Understanding Movement. 2008 syf: 1-15
3 Hareket ifadesinin geliştirilmesi Laws K & Sugano A. 2008 syf: 33-72
4 İletişim olarak dans Laws K & Sugano A. 2008 syf: 90-123
5 Kendini tanıma Laws K & Sugano A. 2008 syf: 248-253
6 Hareket ve ruh hali Laws K & Sugano A. 2008 syf: 278-308
7 Anlatım ve empati Laws K & Sugano A. 2008 syf: 319-348
8 Başkalarına bağlanma Laws K & Sugano A. 2008 syf: 349-358
9 Grup Performansı
10 Benzerlikler ve farklılıklar Laws K & Sugano A. 2008 syf: 366-372
11 Terapi olarak hareket ve dans Laws K & Sugano A. 2008 syf: 375-388
12 Özel Gruplar için hareket ve dans Laws K & Sugano A. 2008 syf: 390-402
13 Özel Gruplar için hareket ve dans Laws K & Sugano A. 2008 syf: 403-415
14 Temalı Afiş Tasarım
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Laws K & Sugano A. 2008. Physics and the Art of Dance: Understanding Movement, ISBN-10: 0195341015

Önerilen Okumalar/Materyaller

* American Dance Therapy Association. (n.d.). Scope of Practice Definition for Dance/Movement Therapy. Retrieved February 13, 2015, from http://www.adta.org/Resources/Documents/Scope%20of%20Practice%20Definition%20for%20DMT.pdf

* About Dance/Movement Therapy. (n.d.). Retrieved from http://www.adta.org/about_dmt

* Chang, M. H. (2016). Dance/Movement Therapists of Color in the ADTA: The First 50 Years. American Journal of Dance Therapy, 38(2), 268–278. https://doi.org/10.1007/s10465- 016-9238-9

* Association for Dance Movement Psychotherapy UK. (2013). What is Dance Movement Psychotherapy? The Website for the Association for Dance Movement Psychotherapy UK. https://admp.org.uk/dance-movement-psychotherapy/what-is-dance-movementpsychotherapy/

* Burzynska, A. Z., Finc, K., Taylor, B. K., Knecht, A. M., & Kramer, A. F. (2017). The Dancing Brain: Structural and Functional Signatures of Expert Dance Training. Frontiers in Human Neuroscience, 11, 566. https://doi.org/10.3389/fnhum.2017.00566

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
20
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
22
22
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

2

Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

3

Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip eder.

X
4

Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimser, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izler ve kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürür.

X
5

Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurar.

X
6

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip ve hukuksal hak ve sorumluluklarının farkında olarak mesleki platformlarda yerini alır.

7

Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.

8

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

X
9

Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilir, hemşirelik uygulamalarında kullanabilir, yeni problem alanları belirleyebilir ve eleştirel düşünebilir.

10

Hemşirelik alanında verilerin toplanması, yorumlanması, girişimlerin uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun davranır.

11

Bir yabancı dili kullanarak hemşirelik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.