Bizi takip edin
|
EN

YMİ 460 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İletişimde Dil ve Diksiyon*
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
YMİ 460
Güz/Bahar
1
2
2
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Kritik verme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders daha iyi konuşmanın önemi ve kullanımını vurgulamak üzere tasarlanmıştır. *Eğitim dili İngilizce olan lisans programlarına kayıtlı öğrenciler tarafından ders kayıtlarında dönem toplam AKTS kredisine dahil olmadan alınabilir. Eğitim dili Türkçe olan lisans programlarına kayıtlı öğrenciler tarafından ders kayıtlarında dönem toplam AKTS kredisi dahilinde alınabilir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Doğru diksiyon ve telaffuzu ayırt edecektir;
  • Daha iyi bir diksiyon, tonlama ve telaffuzla konuşabilecektir;
  • Topluluk karşısında ve mikrofon başında konuşma becerilerini geliştirebilecektir;
  • Dil ve diksiyondaki kusurları tespit edebilecektir;
  • Beden dilini doğru şekilde kullanabilecektir.
Ders Tanımı Öğrenciler diksiyon ve telaffuzlarını kontrol etmeyi öğrenecek ve çeşitli konuşma formlarında uygulama yapacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dil ve diksiyonun iletişimdeki önemi, dersin içeriği ve amacı, derste kullanılacak kaynaklar hakkında bilgi.
2 Öğrencilerin seçtikleri metinler üzerinden konuşma örneklerinin sunumu ve konuşma kusurlarının tespiti.
3 Konuşmanın 3 temel öğesinden birisi olan nefes alıp verme ve uygulamaları.
4 Konuşmanın ikinci ögesi olan artikülasyon ve tekerleme uygulamaları.
5 Konuşmanın üçüncü ögesi olan ses ve ses uygulamaları.
6 Sesli ve sessizler
7 Ara Sınav
8 Türk dilinde bağlaçlar ve bağlaç uygulamaları. Türk dilinin daraltma özelliği, metin üzerinden çalışma.
9 Türk dilinde vurgu, metin üzerinden çalışma.
10 Fiillerle noktalama.
11 Haber ve program metinleri üzerinden uygulama.
12 Doğaçlama konuşma uygulaması.
13 Kamera/mikrofon karşısında uygulama, haber ve program sunumu.
14 Kamera/mikrofon karşısında uygulama, haber ve program sunumu.
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Prof.Aksan D. (2003) Türkçenin Gücü – Bilgi Yayınevi

ISBN: 9789754941999

 

Urgancı H. (2014) Ben Kim, Konuşmak Kim – Elma Yayınevi

ISBN: 9789756093443

 

Hepçilingirler F. (2011) Türkçe Off- Everest Yayınları

ISBN: 9789752894495

 

Taşer, S. (2015). Konuşma Eğitimi. Pegasus Yayınları. ISBN:6054263202


Şenbay, N. (2019) Söz ve Diksiyon Sanatı. ISBN:9753630146

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
20
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
40
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
4
4
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
10
20
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

2

Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

3

Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip eder.

4

Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimser, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izler ve kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürür.

5

Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurar.

6

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip ve hukuksal hak ve sorumluluklarının farkında olarak mesleki platformlarda yerini alır.

7

Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.

8

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

9

Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilir, hemşirelik uygulamalarında kullanabilir, yeni problem alanları belirleyebilir ve eleştirel düşünebilir.

10

Hemşirelik alanında verilerin toplanması, yorumlanması, girişimlerin uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun davranır.

11

Bir yabancı dili kullanarak hemşirelik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.