FACULTY OF HEALTH SCIENCES

Department of Nursing

HEM 220 | Course Introduction and Application Information

Course Name
Operation Room and Intensive Care Unit Nursing
Code
Semester
Theory
(hour/week)
Application/Lab
(hour/week)
Local Credits
ECTS
HEM 220
Fall/Spring
2
2
3
4

Prerequisites
None
Course Language
Turkish
Course Type
Elective
Course Level
First Cycle
Mode of Delivery Online
Teaching Methods and Techniques of the Course Discussion
Case Study
Lecture / Presentation
Course Coordinator
Course Lecturer(s)
Assistant(s) -
Course Objectives This course aims to provide students with current and evidence-based knowledge about the duties, authorities and responsibilities of the operating room nurse, patient and employee safety in the operating room, and nursing care of intensive care patients.
Learning Outcomes The students who succeeded in this course;
  • list duties, responsibilities and authority of the operating room nurse;
  • explain the patient and staff safety in the operating room;
  • discuss the patient care process in the operating room;
  • describe the basic concepts of intensive care units;
  • explain the appropriate nursing approaches to the systemic problems of the patient followed up in intensive care unit;
  • define the nutritional needs of the patient followed up in intensive care unit;
  • discuss appropriate nursing approaches in unconscious patient care.
Course Description This course covers the fundamental principles of operating room structure, architecture and management, patient positions in the operating room, task authority and responsibilities of the operating room nurse, patient and staff safety in the operating room, cardiovascular, pulmonary, neurological problems and nursing care in intensive care patients, appropriate nursing approaches in unconscious patient care, nutritional requirements of intensive care patients.

 Course Category

Core Courses
Major Area Courses
Supportive Courses
X
Media and Management Skills Courses
Transferable Skill Courses

 

WEEKLY SUBJECTS AND RELATED PREPARATION STUDIES

Week Subjects Related Preparation
1 Course Introduction
2 Operating room architect, organization and management Intensive Care Unit Organization and Management Critical Patient Monitoring Ercan H, Oğuzalp U, Genç A. Ameliyathanelerin Steril Yapılanmasında Mimari Detaylar ve Bir Şartname Altyapı Çalışması S.Ü. Müh.‐Mim. Fak. Derg. 2011, 26:10-22 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/215824 Acartürk Tunçay E, Güngör G. Yoğun Bakımda Solunum Monitörizasyonu; Yeni Kavramlar, Öne Çıkanlar, Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi; 2018, 6 (1): 31-51 http://ghs.asyod.org/Konular/2018-6-4.pdf
3 Organization and management of operating room Duties, authorities and responsibilities of the operating room team, AORN, EORNA and Turkish Nurses Association of Surgery and Operation Cardiovascular Problems and Coronary Care in the Intensive Care Unit Yavuz Van Gierabergen M, Kaymakçı Ş. Ameliyathane Hemşireliği, Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Yayını. Meta basım matbaacılık hizmetleri, (İzmir, 2015), 3-22 Yüren Z. Kritik hastalarda kardiyovasküler değişiklikler ve hemşirelik girişimleri. Türk Kardiyol Derneği, Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi; 2015, 6(9):15-26 https://jag.journalagent.com/kvhd/pdfs/KVHD_6_9_15_26.pdf
4 Operating room cleaning and disinfection Disinfection and sterilization methods Neurological Problems in the Intensive Care Unit Yavuz Van Gierabergen M, Kaymakçı Ş. (2015), 575-586 Çağlar G, Arsava EM, Topçuoğlu MA. Nöroyoğun Bakım Hemşireliği: Bazı Pratik Taktikler. Türkiye Klinikleri J Intern Med J Special Topiscs. 2016, 2(2): 80-4 https://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-noroyogun-bakim-hemsireligi-bazi-pratik-taktikler-76025.html
5 Bleeding Control in the Operating Room Endocrine Problems in the Intensive Care Unit Yavuz Van Gierabergen M, Kaymakçı Ş. (2015), 527-546 Arun O, Duman A. Yoğun Bakımda Sık Görülen Endokrin Bozuklukların Yönetiminde Güncel Uygulamalar. Türkiye Klinikleri J Intensive Care-Special Topics. 2015, 1(3):47-57 https://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-yogun-bakimda-sik-gorulen-endokrin-bozukluklarin-yonetiminde-guncel-uygulamalar-74842.html
6 Temperature control in the operating room Hypothermia and malignant hyperthermia Management of Multiple Traumas in the Intensive Care Unit Yavuz Van Gierabergen M, Kaymakçı Ş. (2015), 339-362 Mercan Annak İ, Bulut H. Çoklu Travma Fizyolojisi ve Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu THDD. 2021, 2 (1): 105-116
7 Types of anesthesia and complications Renal Problems in the Intensive Care Unit Yavuz Van Gierabergen M, Kaymakçı Ş. (2015), 297-324
8 Midterm
9 Patient positions in the operating room Pulmonary Problems in the Intensive Care Unit Yavuz Van Gierabergen M, Kaymakçı Ş. (2015), 457-476 Kılıç L, Pehlivan E. Yoğun Bakımda Pulmoner Rehabilitasyon Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi; 2019, 7 (1): 144-159 hs.asyod.org/Dosyalar/GHS/2019/1/c11a3409-b8c5-45d4-8cb3-da4d7d74ac79.pdf
10 Nurses' responsibilities in preventing complications (pressure sores, DVT, etc.) related to patient positions in the operating room. Airway Application in Intensive Care Unit Arterial Blood Gases Yavuz Van Gierabergen M, Kaymakçı Ş. (2015), 483-488 Karakurt S. Arter Kan Gazları Ve Asit Baz Dengesi. Toraks Cerrahisi Bülteni, 2017, 10: 47-55. file:///C:/Users/Ozgul%20Karayurt/Downloads/2092017155822-047055-Sait-Karakurt%20(2).pdf
11 The role and responsibilities of the nurse in the prevention of surgical site infections in the operating room Pain Management in the Intensive Care Unit Yavuz Van Gierabergen M, Kaymakçı Ş. (2015), 445-456 Çelik S. Yoğun Bakım Hastalarında Ağrı Yönetimi Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi; 2016, 20(1):1-8 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/260202
12 Patient safety in the operating room and responsibilities of the nurse Safe surgery checklist Pressure Wounds in the Intensive Care Unit Yavuz Van Gierabergen M, Kaymakçı Ş. (2015), 75-176 Tanrıkulu F, Dikmen Y. Yoğun Bakım Hastalarında Basınç Yaraları: Risk Faktörleri ve Önlemler Jhum Rhyrtm Aralık, 2017 3(4): 177-182. https://www.researchgate.net/publication/336057983
13 Employee safety and nurse responsibilities in the operating room Enteral and Parenteral Nutrition in Intensive Care Unit Yavuz Van Gierabergen M, Kaymakçı Ş. (2015), 177-270 Bıçak Ayık D, Enç N. Yoğun Bakım Hastalarında Enteral Beslenme Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 2019; 23(2):114-122. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/797578
14 Preparation of the swimsuit table in the operating room Nursing Approaches in Unconscious Patient Care in Intensive Care Unit Delirium and Agitation in Intensive Care Unit Yavuz Van Gierabergen M, Kaymakçı Ş. (2015), 501-526 Terzi ve ark. Yoğun Bakım Hastasında Hemşirelik Bakımı. Yoğun Bakım Derg. 2011; 1: 21-5 http://www.jcritintensivecare.org/uploads/pdf/pdf_DCY_43.pdf
15 Course review
16 Final Exam

 

Course Notes/Textbooks

Yavuz Van Gierabergen M, Kaymakçı Ş. Ameliyathane Hemşireliği, Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Yayını. Meta basım matbaacılık hizmetleri, (İzmir, 2015), 1-731 ISBN: yok

Suggested Readings/Materials

Ercan H, Oğuzalp U, Genç A. Ameliyathanelerin Steril Yapılanmasında Mimari Detaylar ve Bir Şartname Altyapı Çalışması S.Ü. Müh.‐Mim. Fak. Derg. 2011, 26:10-22 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/215824

 

Acartürk Tunçay E,  Güngör G. Yoğun Bakımda Solunum Monitörizasyonu; Yeni Kavramlar, Öne Çıkanlar, Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi; 2018, 6 (1): 31-51 http://ghs.asyod.org/Konular/2018-6-4.pdf

 

Yüren Z. Kritik hastalarda kardiyovasküler değişiklikler ve hemşirelik girişimleri. Türk Kardiyol Derneği, Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi; 2015, 6(9):15-26

https://jag.journalagent.com/kvhd/pdfs/KVHD_6_9_15_26.pdf

 

Çağlar G, Arsava EM,  Topçuoğlu MA. Nöroyoğun Bakım Hemşireliği: Bazı Pratik Taktikler. Türkiye Klinikleri J Intern Med J Special Topiscs. 2016, 2(2): 80-4

https://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-noroyogun-bakim-hemsireligi-bazi-pratik-taktikler-76025.html

 

Arun O, Duman A. Yoğun Bakımda Sık Görülen Endokrin Bozuklukların Yönetiminde Güncel Uygulamalar. Türkiye Klinikleri J Intensive Care-Special Topics. 2015, 1(3):47-57 https://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-yogun-bakimda-sik-gorulen-endokrin-bozukluklarin-yonetiminde-guncel-uygulamalar-74842.html

 

Mercan Annak İ, Bulut H. Çoklu Travma Fizyolojisi ve Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu THDD. 2021, 2 (1): 105-116

 

Kılıç  L, Pehlivan E. Yoğun Bakımda Pulmoner Rehabilitasyon Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi; 2019, 7 (1): 144-159

hs.asyod.org/Dosyalar/GHS/2019/1/c11a3409-b8c5-45d4-8cb3-da4d7d74ac79.pdf

 

Karakurt  S. Arter Kan Gazları Ve Asit Baz Dengesi. Toraks Cerrahisi Bülteni, 2017, 10: 47-55.

file:///C:/Users/Ozgul%20Karayurt/Downloads/2092017155822-047055-Sait-Karakurt%20(2).pdf

 

Çelik S. Yoğun Bakım Hastalarında Ağrı Yönetimi Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi; 2016, 20(1):1-8

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/260202

 

Tanrıkulu F,  Dikmen Y. Yoğun Bakım Hastalarında Basınç Yaraları: Risk Faktörleri ve Önlemler

Jhum Rhyrtm Aralık, 2017 3(4): 177-182.

https://www.researchgate.net/publication/336057983

 

Bıçak Ayık D, Enç N. Yoğun Bakım Hastalarında Enteral Beslenme Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 2019; 23(2):114-122. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/797578

 

Terzi ve ark. Yoğun Bakım Hastasında Hemşirelik Bakımı. Yoğun Bakım Derg. 2011; 1: 21-5

http://www.jcritintensivecare.org/uploads/pdf/pdf_DCY_43.pdf

 

EVALUATION SYSTEM

Semester Activities Number Weigthing
Participation
Laboratory / Application
1
20
Field Work
Quizzes / Studio Critiques
Portfolio
Homework / Assignments
1
10
Presentation / Jury
Project
Seminar / Workshop
Oral Exams
Midterm
1
30
Final Exam
1
40
Total

Weighting of Semester Activities on the Final Grade
3
60
Weighting of End-of-Semester Activities on the Final Grade
1
40
Total

ECTS / WORKLOAD TABLE

Semester Activities Number Duration (Hours) Workload
Theoretical Course Hours
(Including exam week: 16 x total hours)
16
2
32
Laboratory / Application Hours
(Including exam week: '.16.' x total hours)
16
2
32
Study Hours Out of Class
0
Field Work
0
Quizzes / Studio Critiques
0
Portfolio
0
Homework / Assignments
1
10
10
Presentation / Jury
0
Project
0
Seminar / Workshop
0
Oral Exam
0
Midterms
1
20
20
Final Exam
1
26
26
    Total
120

 

COURSE LEARNING OUTCOMES AND PROGRAM QUALIFICATIONS RELATIONSHIP

#
Program Competencies/Outcomes
* Contribution Level
1
2
3
4
5
1

To be able to have basic theoretical and practical knowledges in line with scientific developments in the field of nursing and health sciences for family and community health and well-being

2

To be able to use the basic theoretical and practical knowledges to meet the health care requirements of family and community with holistic approach.

3

To be able to follow the evidence-based practices and new approaches by performing nursing practices.

X
4

To be able to maintain responsibility of improving by itself while adopting the importance of lifelong learning and following scientific, technological and current practices.

X
5

To be able to communicate effectively with individuals, families, communities and healthcare team in applications.

X
6

To be able to occur on the professional platforms having the individual study skills, ability to decide independently, and aware of their legal rights and responsibilities.

7

To be able to do team working in disciplinary and interdisciplinary.

X
8

To be able to organize the projects and events for the living social environment with social responsibility and to apply them.

9

To be able to evaluate the applicability of research results, use in nursing practices, identify new problem areas and think critically.

10

To be able to act according to the social, scientific and ethical values in nursing, during the period of data collection, interpretation, implementation of initiatives and evaluation of results.

X
11

To be able to collect data in the areas of Nursing and communicate with colleagues in a foreign language.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOCIAL MEDIA

NEWS |ALL NEWS

Izmir University of Economics
is an establishment of
izto logo
Izmir Chamber of Commerce Health and Education Foundation.
ieu logo

Sakarya Street No:156
35330 Balçova - İzmir / Turkey

kampus izmir

Follow Us

İEU © All rights reserved.